Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13092/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:1. Colas Út Zrt.;2. Duna Aszfalt Kft.;3. AQUA-GENERAL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göblyös Imre
Telefon: +36 56503810
E-mail: goblyos@szvf.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretébe
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233000-9
45231220-3
45231300-8
45233120-6
45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az
elvégzendő feladat jellege alapján lehet engedélyköteles és nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján
megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Szolnok MJV Önkormányzat kezelésében lévő utak, kerékpárutak, bel és csapadékvíz védelmi
létesítmények, járdák építése és felújítása, közterek kialakítása, rekonstrukciója, továbbá
útfelújítással kapcsolatos előre nemtervezhető és tervezhető kivitelezési munkák ellátása, út és
járda építés.
TOP projektek alapján meghatározható paraméterek:
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4 813 m.
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 4 616 m.
Körforgalmi csomópont: 3 db.
Felújított vagy korszerűsített utak hossza: 30 101 m2.
Felületrendezés összesen: 79 318 m2 - az alábbiak szerint:
- Közterület burkolatkialakítása: 20 203 m2,
- Padkaépítés: 7 827 m2,
- Megújult, vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága: 32 439 m2,
- Városi területen létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek: 18 849 m2.
1. Útépítés, útüzemeltetésen kívüli útfenntartási és mélyépítési feladatok
2. Tervezés: Engedélyes terv és kiviteli terv:
A tervezési tevékenységre vonatkozó részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét
képzőműszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. részében sor kerülhet tervezési tevékenység
beszerzésére is, amely alapján Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b)
pontja szerint az építőipari kivitelezővel egy eljárásban választja ki a tervezőt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges
tájékoztatásérdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési
dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nem
eredményez a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban
rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban
mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni, elsődlegesen útburkolat kialakítás és javítás tárgyában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve- a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben szereplő
tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitások tárgyát képző feladatokat meghatározni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 15 000 000 000 HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SL1-2016-00001, TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00002,TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002, TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00001, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001, TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 295778

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretmegállapodás keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 1. Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831650
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 2. Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 3. AQUA-GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail: info@aquageneral.hu
Telefon: +36 52272765
Internetcím(ek): (URL) http://www.aquageneral.hu/
Fax: +36 52272765
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I)Ajánlattevők adatai (akik nem gazdasági csoportosulásban vesznek részt az eljárásban közös ajánlattevőkként, hanem mivel hármas keretmegállapodásról van szó - Ajánlati felhívás IV.1.3) pontja szerint,az 1.,2. és 3. ajánlattevők is keretnyertesek, velük lett a 3 keretszerződés megkötve)
1. AQUA-GENERAL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)
Adószám: 13445762-2-09
2. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)
Adószám: 14904134-2-44
3. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Adószám: 11426628-4-03
4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
Adószáma: 14300327-2-44
II) Alvállalkozók bevonására vonatkozó információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele: IGEN
1. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)
- tervezési munkák
- szakfelügyeletek
- régészeti feladatok
- ideiglenes és végleges forgalomtechnikai munkák
- burkolatépítési részfeladatok
- közműépítési részfeladatok
- vízépítési részfeladatok
- hídépítési részfeladatok
- építészeti részfeladatok
- környezetrendezési és parképítési részfeladatok
- geodéziai feladatok
- hulladékkezelés
- őrzés-védelmi feladatok
- fuvarozási részfeladatok
- minősítési-, minőségi-, laborvizsgálatokkal kapcsolatos részfeladatok
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
ideiglenes víz-, áram nyerési lehetőségek kialakítási munkáinak egyes részfeladatai
közműkiváltási munkák egyes részfeladatai
földmunkák egyes részfeladatai
dúcolási, zsaluzási munkák egyes részfeladatai
mélyalapozás egyes részfeladatai
víztelenítési munkák egyes részfeladatai
növénytelepítési, parkkiépítési munkák egyes részfeladatai
útépítés, útfelújítás, útfenntartási munkák egyes részfeladatai
járda, térburkolat, kerékpárburkolat építési, felújítási munkák egyes részfeladatai
vízépítési munkák egyes részfeladatai
szivárgó építési, felújítási munkák egyes részfeladatai
betonozási, vasbetonozási munkák egyes részfeladatai
támfal, építési, burkolási munkák egyes részfeladatai
ideiglenes, végleges kerítés építési munkák egyes részfeladatai
festés, mázolási, felületkezelési munkák egyes részfeladatai
bontási munkák egyes részfeladatai
csapadékvíz, szennyvíz csatorna munkák egyes részfeladatai
rézsű és mederburkolási munkák egyes részfeladatai
ivóvízvezeték (hideg-, melegvíz), gázvezeték, hírközlővezeték, közvilágítás építési, kiváltási
munkák egyes részfeladatai
öntöző hálózat kiépítési munkáinak egyes részfeladatai
folyóka készítési munkák egyes részfeladatai
geodéziai munkák egyes részfeladatai
tervezési munkák egyes részfeladatai
minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai
tótechnikai munkák egyes részfeladatai
utcabútorok, játszótéri elemek kihelyezésének egyes részfeladatai
kőfaragási munkák egyes részfeladatai
3. AQUA-GENERAL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)
- közlekedés építési munkák részfeladatai
- tervezési munkák részfeladatai
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233000-9
45231220-3
45231300-8
45233120-6
45233161-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet engedélyköteles és nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Szolnok MJV Önkormányzat kezelésében lévő utak, kerékpárutak, bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények, járdák építése és felújítása, közterek kialakítása, rekonstrukciója, továbbá útfelújítással kapcsolatos előre nem tervezhető és tervezhető kivitelezési munkák ellátása, út és járda építés.
TOP projektek alapján meghatározható paraméterek:
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4 813 m.
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 4 616 m.
Körforgalmi csomópont: 3 db.
Felújított vagy korszerűsített utak hossza: 30 101 m2.
Felületrendezés összesen: 79 318 m2 - az alábbiak szerint:
- Közterület burkolatkialakítása: 20 203 m2,
- Padkaépítés: 7 827 m2,
- Megújult, vagy újonnan kialakított zöldterület nagysága: 32 439 m2,
- Városi területen létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek: 18 849 m2.
1. Útépítés, útüzemeltetésen kívüli útfenntartási és mélyépítési feladatok
2. Tervezés: Engedélyes terv és kiviteli terv:
A tervezési tevékenységre vonatkozó részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képzőműszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. részében sor kerülhet tervezési tevékenység beszerzésére is,amely alapján Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja szerint az építőipari kivitelezővel egy eljárásban választja ki a tervezőt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nemeredményez a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített)
Mennyiségekre vonatkozómegrendelést. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni, elsődlegesen útburkolat kialakítás és javítás tárgyában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve-a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben szereplő tételek alkalmazásával fogja a verseny újranyitások tárgyát képző feladatokat meghatározni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 15 000 000 000 HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 1. Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831650
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 2. Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +3619201204
Internetcím(ek): (URL) http://www.dunaaszfalt.hu
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 3. AQUA-GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail: info@aquageneral.hu
Telefon: +3652272765
Internetcím(ek): (URL) http://www.aquageneral.hu/
Fax: +36 52272765
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az VII.1.7. pontban megjelölt nyertes ajánlattevők nem gazdasági csoportosulásban vesznek részt az eljárásban közös ajánlattevőkként, hanem mivel hármas keretmegállapodásról van szó - Ajánlati felhívás IV.1.3) pontja szerint,az 1.,2. és 3. ajánlattevők is keretnyertesek, velük lett a 3 keretmegállapodás megkötve.
A módosítás csak az 1. Colas Út Zrt. nyertes ajánlattevővel kötött keretmegállapodást érinti.
Felek a keretmegállapodás VI. 14. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
VI.14. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján az alábbi szakemberek rendelkezésre állását vállalja a keretmegállapodás hatálya alatt:
- Tóth Sándor (projektvezető)
- Bartók Szabolcs (MV-KÉ építésvezető)
- Földesi Csaba (MV-VZ építésvezető)
- Bekes Csaba (minőségirányításért felelős szakember)
Vállalkozó bejelentette Megrendelő részére, hogy a keretmegállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott és a felhívás III.1.3) M/2.4. pontja és a II.2.5.) 4. értékelési szempont teljesítéséhez bevont Diviki István szakember helyett a továbbiakban Bekes Csaba kerül szakemberként bevonásra, aki a Colas Alterra Zrt., mint bevonásra kerülő kapacitást biztosító szervezet, illetőleg alvállalkozó munkavállalója. A vállalkozó a szakember műszaki-szakmai alkalmassága és az értékelési szempont vonatkozásában előírt szakmai tapasztalat, valamint a kizáró okok vonatkozásában csatolta a releváns dokumentumokat, melyeket Megrendelő megfelelőnek minősített és erre tekintettel a szakembercseréhez hozzájárult.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szakembercserére 2019. március 27-napján megadta a jóváhagyását, ezáltal a módosítás 2019. március 27. napjától hatályos az érintett szakember által ellátott pozíció folyamatos ellátása érdekében.
A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján történt. A jogszabályban rögzített konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, azaz a szerződésmódosítás nem lényeges, tekintettel az alábbi körülményekre:
1. a.) pont vizsgálata: Tekintettel arra, hogy a módosítás során egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember cseréje valósul meg, az alkalmazott értékelési szempontok egyikét sem befolyásolja a módosítás, az nem minősül olyan feltételnek, amely ha másképpen szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor ez a körülmény a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tette volna lehetővé.
2. b) pont vizsgálata: az érintett szakember cseréje a vállalkozói díjat nem befolyásolja. Ebből kifolyólag a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó javára.
3. c) pont vizsgálata: végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember cseréje révén az eredetihez képest jelentős új elemre nem fog kiterjedni a keretmegállapodás tárgya.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetését a VII.2.1. pont tartalmazza, tekintettel arra, hogy a módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján történt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben