Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1315/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tiszakerecsenyi Református Egyházközség
Teljesítés helye:Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RTN Plusz Nonprofit KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakerecsenyi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK26156
Postai cím: Árpád utca 40-42
Város: Tiszakerecseny
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veres Róbert
Telefon: +36 45630170
E-mail: tiszakerecsenyreformatus@gmail.com
Fax: +36 45630170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Tiszakerecsenyi Református Egyházközség Szociális alapellátásainak fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Tiszakerecsenyi Református Egyházközség Szociális alapellátásainak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
• meglévő melléképítmények bontása,
• terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal és födémszerkezet kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• külső és beltéri lépcsők kialakítása,
• tetőszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló és falburkolat elhelyezések,
• gépészet,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés,
• akadálymentes illemhely és bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 4.2.1.-15-SB1-2016-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10837 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RTN Plusz Nonprofit KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34139412
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tiszakerecseny, Árpád u. 40-42.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
• meglévő melléképítmények bontása,
• terület előkészítés,
• alapozási munkák,
• talajnedvesség és technológiai víz elleni szigetelés kialakítása,
• teherhordó fal és födémszerkezet kialakítása,
• vasbeton pillérek és oszlopszerkezetek készítése,
• válaszfalszerkezetek,
• külső és beltéri lépcsők kialakítása,
• tetőszerkezet készítése,
• nyílászárók elhelyezése,
• padló és falburkolat elhelyezések,
• gépészet,
• erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, villámvédelem,
• csapadékvíz elvezetés,
• akadálymentes illemhely és bejárat kialakítása,
• megújuló erőforrást hasznosító rendszerek telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34774137
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RTN Plusz Nonprofit KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek módosítják a vállalkozási szerződés 9. és 2. és 3.pontját az alábbiak szerint:

9) Vállalt teljesítési határidők:
A szerződés befejezési határideje: 2019.12.31.
Előzetes értesítés mellett előteljesítés lehetséges.
2) Műszaki tartalom kapcsán -Megrendelői igényként műszaki tartalom változott, pótmunka került megrendelésre, a vállalkozó által benyújtott Megrendelő, Műszaki Ellenőr által elfogadott pótmunkák, műszaki változtatási kérelmek kerültek elfogadásra, jelen szerződés módosítás 1.sz. melléklete szerint a műszaki tartalom módosul. Módosítás a kiviteli és engedélyes terveket is módosítja.
3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Vállalkozói díj: 34.774.137.-Ft
ÁFA : 9.389.017.-Ft
Mindösszesen: 44.163.154.-Ft
Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelői igényként felmerült műszaki módosítások, pótmunkák időszükséglete, miatt további akadály közléssel élt Vállalkozó. Továbbá a módosított terv szerint -engedély módosítás is szükségessé vált, melyhez tartozó kiviteli tervek, engedély módosítások folyamatban vannak.
Építési engedély módosítás után lehet bizonyos munkafolyamatokat megkezdeni, mely Vállalkozónak nem felróható.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34139412 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34774137 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben