Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13186/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Hortobágy, 1120/4 hrsz., 02528/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FÖLD-GÉP 2001 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas-Tóth Mónika
Telefon: +36 52589110
E-mail: farkas-toth.monika@hortobagy.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátai Ménes kivitelezési munkák - megismételt
Hivatkozási szám: EKR000037732020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátai Ménes kivitelezési munkák - megismételt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, 1120/4 hrsz., 02528/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett munkák:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
1. Négy évszakos (Lovas) bemutatótér kialakítása
Meglévő lovas bemutatótér talajcseréje, drénrendszer kialakítása, valamint öntöző rendszer kiépítése. A munkaterület mérete 4200 m2.
2. Négy gémű kút felújítása
Mátai méneshez tartozó legelő területen gémeskút felújítása. A felújítás a kút fa szerkezetét érinti.
3. Lovas aréna lelátó fedése
A mátai lovas aréna fedetlen lelátójának napvitorlás rendszerű fedése. A lelátó 55 m széles 11 ülő sorral. A fedés fém szerkezetének kiépítése és napvitorla szerelése.
4. Parkoló kialakítása és utak felújítása
Mátai ménes fogadóépülete előtt új 600 m2-es parkoló kialakítása, részben aszfaltozott részben PP ráccsal erősített füvesítés, valamint a parkoló lehajtóinak kiépítése. A Mátai ménes belső út aszfalt megerősítése 2700 m2-en.
5. Elektromos hálózat fejlesztése
Az E-On által elvégzett hálózat bővítéshez kapcsolódó belső telepi hálózat fejlesztése, felújítása. Légkábelek cseréje, földkábelek elhelyezése, csatlakozási pontok kiépítése.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05270 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mátai Ménes kivitelezési munkák - megismételt
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FÖLD-GÉP 2001 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88271024
Postai cím: PETŐFI ÚT 20/A
Város: TISZAFÜRED
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
E-mail: csorba@externet.hu
Telefon: +36 309828280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 236909264
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, 1120/4 hrsz., 02528/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett munkák:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
1. Négy évszakos (Lovas) bemutatótér kialakítása
Meglévő lovas bemutatótér talajcseréje, drénrendszer kialakítása, valamint öntöző rendszer kiépítése. A munkaterület mérete 4200 m2.
2. Négy gémű kút felújítása
Mátai méneshez tartozó legelő területen gémeskút felújítása. A felújítás a kút fa szerkezetét érinti.
3. Lovas aréna lelátó fedése
A mátai lovas aréna fedetlen lelátójának napvitorlás rendszerű fedése. A lelátó 55 m széles 11 ülő sorral. A fedés fém szerkezetének kiépítése és napvitorla szerelése.
4. Parkoló kialakítása és utak felújítása
Mátai ménes fogadóépülete előtt új 600 m2-es parkoló kialakítása, részben aszfaltozott részben PP ráccsal erősített füvesítés, valamint a parkoló lehajtóinak kiépítése. A Mátai ménes belső út aszfalt megerősítése 2700 m2-en.
5. Elektromos hálózat fejlesztése
Az E-On által elvégzett hálózat bővítéshez kapcsolódó belső telepi hálózat fejlesztése, felújítása. Légkábelek cseréje, földkábelek elhelyezése, csatlakozási pontok kiépítése.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 236909264
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FÖLD-GÉP 2001 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88271024
Postai cím: PETŐFI ÚT 20/A
Város: TISZAFÜRED
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
E-mail: csorba@externet.hu
Telefon: +36 309828280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés részét képezte a Megrendelő telephelyén található Lovas bemutató tér rendezvényterének technológiai burkolat készítése is. A kiírás szerint a burkolatot Otto Sport perforált gumilemezzel vagy ezzel egyenértékű termékkel volt szükséges burkolni.
A munkálatok megkezdését megelőzően a Felek a 322/2015. Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint egyeztetést folytattak, mely alapján Vállalkozó javaslatára az Otto Sport márka helyett egy műszakilag legalább egyenértékű, de inkább magasabb minőségű termék beépítésére tett javaslatot, melyet Megrendelő elfogadott. Az egyenértékű termék műszaki adatlapja és az egyenértékűségi nyilatkozat jelen szerződés mellékletét képezi.
A magasabb minőségnek köszönhetően és a termék specifikációjának köszönhetően a „2/4 fagyálló zúzottkő ágyazat készítése OTTO perforált gumilemez tálcájába töltve szintbeállítással együtt gépi és kézi erővel” költségsor megvalósítására sem volt szükség, tekintettel arra, hogy a zúzottkő ágyazatot a beépítésre kerülő termék nem igényli a tulajdonságai miatt.
A műszaki módosítás a műszaki egyenértékűség mellett árbeli változást nem igényel, az új termék ára a jobb minőségnek és az eltérő műszaki megvalósításnak köszönhetően magába foglalja a zúzottkő ágyazat készítését.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés részét képezte a Megrendelő telephelyén található Lovas bemutató tér rendezvényterének technológiai burkolat készítése is. A kiírás szerint a burkolatot Otto Sport perforált gumilemezzel vagy ezzel egyenértékű termékkel volt szükséges burkolni.
A munkálatok megkezdését megelőzően a Felek a 322/2015. Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint egyeztetést folytattak, mely alapján Vállalkozó javaslatára az Otto Sport márka helyett egy műszakilag legalább egyenértékű, de inkább magasabb minőségű termék beépítésére tett javaslatot, melyet Megrendelő elfogadott.
A műszaki módosítás a műszaki egyenértékűség mellett árbeli változást nem igényel, az új termék ára a jobb minőségnek és az eltérő műszaki megvalósításnak köszönhetően magába foglalja a zúzottkő ágyazat készítését.
A fentiek alapján más gazdasági szereplővel történő munkavégzés indokolatlan.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 236909264 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 236909264 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben