Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13191/2020
CPV Kód:42991200-1
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita ügyvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVP - Nyomdaipar eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001137242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Flexonyomógép beszerzése.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása elnevezésű projekt megvalósításához a Tanműhelyben elhelyezendő flexonyomógép beszerzése az alábbiak szerint:
Keskenypályás flexonyomógép, 1 db, 330 mm, 6 színes szervomotor hajtású moduláris felépítésű keskenypályás flexó nyomógép, 50 - 305 mikron vastagsági tartományú nyomathordozó nyomtatására
Ajánlattevő feladata a leszállított eszköznek a teljesítés helyszínén történő üzembe helyezése és működésének betanítása. A betanítást maximum 10 fő részére kell biztosítani a működtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges időben - összesen 40 óra időtartamban az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban.
Az eszközre minimum 24 hónap gyártói jótállás, szoftver upgrade, valamint műszer kalibráció vállalása szükséges. Az eszközre minimum 24 hónap időtartamra szervíz, valamint kopó alkatrészek cseréjére vonatkozó szolgáltatás vállalása szükséges.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 120624

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Flexonyomógép beszerzése.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93383093
Postai cím: Megyeri Út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szalontai@partners.hu
Telefon: +36 12215123
Internetcím(ek): (URL) www.partners.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 145500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának napja: 2020.07.13.
A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása elnevezésű projekt megvalósításához a Tanműhelyben elhelyezendő flexonyomógép beszerzése az alábbiak szerint:
Keskenypályás flexonyomógép, 1 db, 330 mm, 6 színes szervomotor hajtású moduláris felépítésű keskenypályás flexó nyomógép, 50 - 305 mikron vastagsági tartományú nyomathordozó nyomtatására
Ajánlattevő feladata a leszállított eszköznek a teljesítés helyszínén történő üzembe helyezése és működésének betanítása. A betanítást maximum 10 fő részére kell biztosítani a működtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges időben - összesen 40 óra időtartamban az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban.
Az eszközre minimum 24 hónap gyártói jótállás, szoftver upgrade, valamint műszer kalibráció vállalása szükséges. Az eszközre minimum 24 hónap időtartamra szervíz, valamint kopó alkatrészek cseréjére vonatkozó szolgáltatás vállalása szükséges.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 126
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 145500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93383093
Postai cím: Megyeri Út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szalontai@partners.hu
Telefon: +36 12215123
Internetcím(ek): (URL) www.partners.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződésben:
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határidőig a Vevő részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
4. rész: A szerződés aláírásától számított 5 hónap.
Módosított szerződésben:
„Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határidőig a Vevő részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
4. rész: A szerződés aláírásától számított 177 nap.”

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A koronavírus világjárvány miatt logisztikai nehézségek miatt az USA-ból a berendezés nem érkezik meg az eredetileg meghatározott időpontra. További akadályt jelent, hogy a beutazási korlátozásokat elrendelő 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet a telepítést és betanítást végző szakemberek Magyarországra történő beutazását akadályozza.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 145500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 145500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben