Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13209/2020
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72844452
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszelné Mohos Katalin
Telefon: +36 26389566
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykovacsi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000708072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően (ételmaradék elszállítással heti két alkalommal). A nyertes ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy vegetáriánus, liszt- vagy tej-érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat az általa üzemeltetett főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell. A tálalókonyhákban a szükséges konyhatechnológiai eszközök, tálaló és étkészletek biztosítottak, az általános iskola konyhájában azonban nyertes Ajánlattevőnek kell sütő-pároló berendezést felszerelnie, amelynek műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szállító edényzetet nyertes Ajánlattevő biztosítja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek pótlását Ajánlatkérő biztosítja. Tálaló és étkészletek mosogatása nem képezi nyertes Ajánlattevő feladatát, a szállító edényzeti higiénia biztosítása az Ajánlattevő kötelezettsége.
Mennyiség:
Megnevezés adag/nap
Bölcsőde (normál)
reggeli 24
tízórai 24
ebéd 24
uzsonna 24
Bölcsőde (diétás)
reggeli -
tízórai -
ebéd -
uzsonna -
Óvoda (normál)
tízórai 343
ebéd 343
uzsonna 343
Óvoda (diétás)
tízórai 17
ebéd 17
uzsonna 17
Általános Iskola (normál)
tízórai 557
ebéd 549
uzsonna 557
Általános Iskola (diétás)
tízórai 8
ebéd 15
uzsonna 8
Felnőtt (normál)
ebéd 85
Felnőtt (diétás)
ebéd -
Szociális (normál)
ebéd 12
Szociális (diétás)
ebéd 1
A megadott, várható mennyiségektől +20% (opció) eltérés lehetséges.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55524000-9
További tárgyak:55523000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően (ételmaradék elszállítással heti két alkalommal). A nyertes ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy vegetáriánus, liszt- vagy tej-érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat az általa üzemeltetett főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell. A tálalókonyhákban a szükséges konyhatechnológiai eszközök, tálaló és étkészletek biztosítottak, az általános iskola konyhájában azonban nyertes Ajánlattevőnek kell sütő-pároló berendezést felszerelnie, amelynek műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szállító edényzetet nyertes Ajánlattevő biztosítja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek pótlását Ajánlatkérő biztosítja. Tálaló és étkészletek mosogatása nem képezi nyertes Ajánlattevő feladatát, a szállító edényzeti higiénia biztosítása az Ajánlattevő kötelezettsége.
Mennyiség:
Megnevezés adag/nap
Bölcsőde (normál)
reggeli 24
tízórai 24
ebéd 24
uzsonna 24
Bölcsőde (diétás)
reggeli -
tízórai -
ebéd -
uzsonna -
Óvoda (normál)
tízórai 343
ebéd 343
uzsonna 343
Óvoda (diétás)
tízórai 17
ebéd 17
uzsonna 17
Általános Iskola (normál)
tízórai 557
ebéd 549
uzsonna 557
Általános Iskola (diétás)
tízórai 8
ebéd 15
uzsonna 8
Felnőtt (normál)
ebéd 85
Felnőtt (diétás)
ebéd -
Szociális (normál)
ebéd 12
Szociális (diétás)
ebéd 1
A megadott, várható mennyiségektől +20% (opció) eltérés lehetséges.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont (fordított arányosítás) szerint pontozza. A 2. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket AK a KH által kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet B. pont (pontozás) szerint pontozza. Pontszámok: 1-10. Továbbiak AD-ben.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozó pontjai hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be.Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazd. szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.Egyebekben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés (i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is.Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.Alk. követelmények:Igazolás módja:P/1.A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján AT csatolja a felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben AT alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 331.000.000,- Ft-ot.P/2.Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni kell ajánlattevőnek az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdés alapján, ha AT a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról.M/1.Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § alapján. Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak) tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:szerződést kötő másik fél megnevezését és elérhetőségét,a szolg. rövid ismertetése,mennyisége,az ellenszolgáltatás összege,a teljesítés ideje és helye,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.M/2.Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) és g) pontja alapján – figyelemmel a Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra – csatolni kell az alábbiakat:M/2/1. MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai;M/2/2.MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai;M/2/3.MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (4) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékai.M/3.Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni kell AT által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését képzettségük, szakmai tapasztalatuk és annak időtartama ismertetésével. Az ajánlathoz csatolni kell a nevezett szakemberek által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alk. min.követelményben meghatározottaknak AT milyen módon felel meg.Alk. min. követelmények:P/1.Alkalmatlan AT, amennyiben mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében több, mint 1 évben negatív volt;P/2.Alkalmatlan AT, ha a felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (közétkeztetés) szerinti nettó árbevételének összege nem éri el a 331.000.000,- Ft-ot.Folyt.VI.3) és III.2.2) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.1.4) folyt:Azon alk. követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1, P/2, M/1, M/2, M/3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak, különös tekintettel az alábbiakra:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
- 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
- 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.
- 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
- 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról
- Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlása a közétkeztetők számára, a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó szorzószámok (súlyszámok):
Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (Ft/nap; a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat beárazásával képzett ár) 30
2. A szolgáltatást reprezentáló mintaétlapok 20
Az ajánlatok 1-2. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont. AK az 1. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1. ba) pontja (fordított arányosítás) szerint értékeli.
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
AK a 2. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet B. pont (pontozás) szerint értékeli, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési szempontrendszer figyelembevételével.
Étlapok (szakmai ajánlat) / Súlyszám: 20
A szakmai ajánlatnak minősülő étlapoknak és a hozzá tartozó dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 3. mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével naponta biztosítandó.
AT köteles:
1. 20 napos mintaétlapot készíteni nyár-ősz időszakra a hónapok megjelölésével, napi négyszeri étkezésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) bölcsődei (1-3 éves) korcsoport számára – 5 pont
2. 20 napos mintaétlapot készíteni tél- tavasz időszakra a hónapok megjelölésével, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás (4-6 éves) korcsoport számára – 5 pont
3. 20 napos mintaétlapot készíteni ősz-tél időszakra a hónapok megjelölésével, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (7-10 éves éves) korcsoport számára – 5 pont
4. 20 napos mintaétlapot készíteni tél-tavaszi időszakra a hónapok megjelölésével, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (11-14 éves) korcsoport számára – 5 pont
5. 20 napos tejmentes diétás mintaétlapot készíteni ősz-tél időszakra a hónapok megjelölésével, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (7-10 éves éves) korcsoport számára – 5 pont
A mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, telített zsír-, szénhidrát-, cukor-, só- és NÁTRIUM tartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
AT csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend 1 személyes nyersanyagkiszabásait – korcsoportonként/étlapfajtánként 5-5 pont, összesen 25 pont − étkezésenkénti bontásban, és − az alapanyagokat 2x10 napos időszakra összesítve.
AT csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend NAPONTA ÉS 2*10 NAP ÁTLAGÁBAN számított átlagos energiatartalmát (kcal), fehérje-, zsír- (feltüntetve a telített zsírtartalmat is), szénhidrát-, valamint a számított sótartalmat grammban kifejezve, ezen kívül az energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Tartalmazza továbbá a tej-, tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét (mg) korcsoportonként 5-5 pont összesen 25 pont.
AT csatolja az étlapokhoz tartozó változatossági mutatót számításával együtt – korcsoportonként/étlapfajtánként 5-5 pont összesen 25 pont.
Az ellenőrzés alapját mindenkor az AT által elkészített étlaphoz tartozó és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik.
TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK:
- Az ételek nyersanyag kiszabatai ne tartalmazzanak kényelmi termékeket (levesport, burgonyapelyhet, gulyáskrémet, ételízesítőt)
- A nyersanyag kiszabatokban szereplő nyersanyagoknak pontosan beazonosíthatónak kell lenniük az ellenőrzés elvégezhetősége céljából
- A zsír energiaszázalék napi szinten feleljen meg a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet előírásainak.
- Baromfihús ötnaponta minimum 2 alkalommal szerepeljen az étrendben
- Zöldségköret (fél adag is beleszámítandó), főzelék minimum 2 alkalommal szerepeljen ebéd részeként
- Hal- vagy halkészítmény 10 élelmezési napban legalább 2 alkalommal szerepeljen az étrendben
- Burgonya köretként (fél adag is beleszámítandó) vagy egytálételként 10 élelmezési napban maximum 3 alkalommal forduljon elő
AK a pontozás során az adott fentiek szerint előírt elem meglétét ellenőrzi és az alábbiak szerint pontozza:
Az előírás szerint a szakmai ajánlat részeként
- benyújtásra került és minden előírt elemet tartalmaz: egységesen 5 pont
- benyújtásra került, de nem minden előírt elemet tartalmaz (a hiányosság mértékétől függetlenül): egységesen 3 pont
- nem került benyújtásra: egységesen 0 pont
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, úgy AK az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a szerz. tárgyát képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazd. ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, utólag, minden lezárt hónapot követő 5. napjáig benyújtott számla alapján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdések rendelkezése, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdések rendelkezései szerint banki átutalással történik, a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. AK előleget nem biztosít.III.1.4) pont folyt:M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített (ide nem értve a tanéven kívüli szünetidőszakot) legalább 1 db, legalább nettó 165 millió Ft/év értékű közétkeztetési szolg. referenciával, ahol a szolg. elérte a napi min. 785 adag ebédet.Referenciaként folyamatban lévő szolg. is elfogadható, ha rendelkezik már legalább 12 hónap teljesítési időszakkal.M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:M/2/1. MSZ EN ISO 9001:2009,M/2/2. MSZ EN ISO 22000:2005,M/2/3. MSZ EN ISO 14001:2005 tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal, illetve nem csatolja a minőségbiztosítás, és/vagy élelmiszer biztonság és/vagy a környezetvédelmi vezetési követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait.M/3. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább M/3/1. min. 1 fő szakács végz, legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel,M/3/2. min. 1 fő diétás szakács végzettségű, legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel,M/3/3. min. 1 fő, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező élelmezésvezetővel,M/3/4. min. 1 fő, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező dietetikussal. Ajánlati bizt:Az eljárásban való részvétel feltétele 1.000.000,- Ft ajánlati bizt. nyújtása, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati bizt. AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-64340737 számú bankszámlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.A bizt. átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az ajánlatban, egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia biztosításról szóló iratot, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni. Késedelmi kötbér:nyertes AT késedelmesen szállít, ha AK által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest a késedelem eléri az 1 órát. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve, alkalmanként 2 % mértékű kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20 %-a.Hibás teljesítési kötbér:Hibás teljesítésnek minősül, ha nyertes AT nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a megkötésre kerülő vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat. A hibás teljesítési kötbér számítási alapja: a hibás teljesítéssel érintett ételszállítmány nettó ellenértéke, mértéke annak 2 %-a alkalmanként.A hibás teljesítés max. mértéke 20 %.Meghiúsulási kötbér fizetendő, amennyiben az adott szállítási napra egyáltalán nem történik szállítás, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximumát. A meghiúsulási kötbér mértéke a havi nettó ellenszolgáltatás 30 %-a. Ajánlat részét képezi az AD-ben szereplő, adagszámokat tartalmazó táblázat hiánytalanul beárazott példánya, valamint az Ajánlat részeként kell benyújtani az AD-ben részletezett követelmények szerint elkészített Mintaétlapokat (Szakmai ajánlat).Érvénytelen az ajánlat, ha AT (közös ajánlattevők esetén legalább az egyik közös AT) vagy az alk. igazolásában részt vevő gazd. szereplő együttesen nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerének (MEBIR) az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szerinti tanúsítványával,vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.AK előírja, hogy az ajánlathoz csatolni kell a fenti, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt.A szerződés teljesítése során szükséges a munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvány, illetőleg a munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetőleg munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT nyilatkozzon arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor AK a szerződés felmondására jogosulttá válik.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT nyilatkozzon arról, hogy az általa működtetett teljesítésbe bevonni kívánt főző-, tálaló és befejező konyhákon (amennyiben több ilyet jelöl meg, ide nem értve a vis maior konyhát) az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben nem került sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére.Az ajánlathoz csatolni kell az AD-ben meghatározott mintaétlapokat és nyersanyagkiszabásokat.Az étlapok és a nyersanyag kiszabatok szakmai ajánlatnak minősülnek, amennyiben azok nem felelnek meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rend-ben foglaltaknak, valamint az AD egyéb előírásainak, úgy AT ajánlata érvénytelen.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT ajánlatában nyilatkozzon a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rend. 15. §-a szerint a diétás étkeztetésre vonatkozó vállalásról.AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.Az ajánlatok felbontásának helye: www.ekr.gov.hu, Kbt. 68. § szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. FAKSZ:Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 00388.A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. XXI. fejezete szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)