Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13340/2020
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Teljesítés helye:2316 Tököl, Ráckevei út 6.;2316 Tököl, Ráckevei út 6.;2316 Tököl, Ráckevei út 6.;2316 Tököl, Ráckevei út 6.;2316 Tököl, Ráckevei út 6.;2316 Tököl, Ráckevei út 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22158417
Postai cím: Ráckevei Út 6
Város: Tököl
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czira György
Telefon: +36 703922423
E-mail: cziraga76@gmail.com
Fax: +36 24479394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000538952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000538952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: különféle élelmezési alapanyagok
Hivatkozási szám: EKR000538952020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmezési alapanyagok beszerzése 6 részben a részletes elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza (részenként).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tej- és tejtermékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15530000-2
További tárgyak:15500000-3
15540000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Tej- és tejtermékek szállítása esetében összesen 2 467 785 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 65 820 590 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: Felvágottak és húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
További tárgyak:15400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Felvágottak és húskészítmények szállítása esetében összesen 173 525 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 168 669 841 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Mirelit termékek szállítása esetében összesen 128 715 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 50 030 455 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: szárazáru, konzerv és egyéb tartósított termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15893000-4
További tárgyak:15893100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: szárazáru, konzerv és egyéb tartósított termék szállítása esetében összesen 1 946 439 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 210 715 764 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: földesáru, zöldség – gyümölcs és tojás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: földesáru, zöldség – gyümölcs és tojás szállítása esetében összesen 515 580 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 18 759 926 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: konyhakész zöldségek, savanyúságok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15330000-0
További tárgyak:15331000-7
15331110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2316 Tököl, Ráckevei út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: konyhakész zöldségek, savanyúságok szállítása esetében összesen 172 650 db adott mértékegységű termékek beszerzése. A termékek pontos megnevezését és mennyiségét az árazatlan költségvetés tartalmazza, a dokumentáció mellékleteként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. Rendelkezésre álló nettó keretösszeg (48 hónapra): nettó 60 078 484 Ft.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az adott eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek b) pont).
Megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált valamennyi tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi definiált tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Csak magánszemély adható meg, cég nem. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (AT) teszi meg/tölti fel - a Kbt. 35. § (2a) bek. A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti! AT-nek csatolnia kell a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatát (EKR elektronikus űrlap). Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t. A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint. AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra. AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bek-ben foglaltakra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak. (felhasználhatóak) 321/ 2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint. (egyben az eljárásban csatolni kell: Kbt. 188.§ (4) bek. szerinti véglegessé vált határozatot v. 188.§ (5) bek. szerinti jogerős határozat másolatát). A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. AT-nek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti kifejezett felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatban igazolnia kell, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített és a közbeszerzés tárgyával - az adott élelmiszer alapanyag csoport - azonos szállításait. A nyilatkozatban ismertetni kell a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége, a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján. Ajánlattevő az adott részre vonatkozó ajánlattételt kíván tenni, akkor az adott rész tekintetében kell az igazolást megtenni. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítványt vagy dokumentumot, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait valamennyi rész vonatkozásában.
M3.Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján ismertesse a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, a szükséges, kapcsolódó tanúsítvány(ok) vagy azzal egyenértékű dokumentum(ok) másolatának csatolásával.
Az M.1.-M.3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11)-(12) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK alkalmazza a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §-t. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Kbt. 69.§ (4) bek. alapján amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Valamennyi rész vonatkozásában az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződés szerűen, legalább az alábbi minimum nettó értékben teljesített élelmiszer alapanyag csoportra vonatkozó referenciával, azon rész tekintetében, egyenként, mely részre ajánlatot kíván tenni, a Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján:
1. rész esetében Tej- és tejtermékek: Nettó 14 000 000,- Ft.
2. rész esetében Felvágottak és húskészítmények: Nettó 36 000 000,- Ft ;
3. rész esetében Mirelit termékek: Nettó 10 000 000,- Ft;
4. rész esetében Szárazáru, konzerv és egyéb tartósított termékek: Nettó 45 000 000,- Ft;
5. rész esetében Földesárú, zöldség-gyümölcs és tojás: Nettó 4 000 000,- Ft;
6. rész Konyhakész zöldségek, savanyúság: Nettó 12 000 000,- Ft;
A referencia valamennyi részben azonosan igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel . A 321/ 2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3a) pontja alapján, figyelemmel a beszerzés jellegére mennyiségi meghatározás nem alkalmazható. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2.Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az adott rész(ek) tárgyát képező érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére).
M3.Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az adott rész(ek) tárgyát képező érvényes ISO (9001), továbbá ISO (22000) tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényestanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás, kifizetés és az ajánlattétel pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerint jár el fizetési késedelem esetén. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§-ban foglaltakat. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek-ben foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek-ben foglaltakra. Eladó a heti teljesítéseknek megfelelően számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: - Eladó minden heti szállítást követően számla benyújtására jogosult. A számla benyújtása az áru hiánytalan leszállítása, valamint a teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően történhet meg.
- A számlázásra és a fizetésre az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CCXXVII. törvény - időszakonként történő elszámolásra vonatkozó - 58. § (1) bekezdése az irányadó. Vevő ellenszolgáltatást ajánlattevő részére a számla átvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti. A számla mellékletét képezik a teljg. - A megajánlott ellenérték magában foglalja a teljesítéssel kapcsolatban Eladónál felmerülő valamennyi költséget. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben Eladó a szerződés 2.4 pont szerinti jegyzőkönyvben előírt időtartamot több, mint 3(három) órával meghaladja, a részteljesítést (2.1. pont szerinti eseti megrendelés) az Eladó hibájából - azaz olyan okból, amelyért az Eladó felelős - eredően meghiúsultnak kell tekinteni, és Vevő jogosult az Eseti Megrendeléstől elállni. Ebben az esetben az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a lehívás meghiúsulással érintett tételeinek szumma nettó (megrendelési) értéke. Az eseti meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett részteljesítés (2.1. pont szerinti eseti megrendelés) nettó ellenértékének 30 %-a. Vevő végleges meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a szerződés 7.13. pontban felsorol valamely eset bekövetkezik. A végleges meghiúsulási kötbér alapja a keretszerződés teljes nettó keretösszegének 30 %-a. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett részteljesítés (a szerződés 2.1. pont szerinti eseti megrendelés keretében leadott) nettó ellenértékének 5%-a, ha Eladó a meghatározott szállítási időponthoz képest késik a szállítással. A késedelmi kötbért Vevő minden megkezdett késedelmes óra után számolja. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletezését a dokumentáció tartalmazza. Vevő hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni Eladóval szemben, a minőségi kifogással érintett, illetve a le nem szállított termék nettó értékének 20 %-os mértékben, az alábbi esetekben:
- az átvett termék nem I. osztályú minőségű;
- hibás vagy hiányos teljesítés esetén a termékek pótlása a 2.4 pont szerinti jegyzőkönyvben előírt időtartamon belül nem valósul meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AT-nek nyilatkozni kell: Kbt. 66. § (2), (5), 67.§ (4), Kbt. 65. § (7), ill. 321/2015.Korm.rend (K.r.) 13. § (nemleges tartalommal is EKR űrlap, pdf. nyilatkozat) 2.Alkalmassági szempontok szigorúbbak a K.r. V. fejezetben előírtaknál.
3.KAP szervezet Kbt. 65.§ (7) bek-ben foglaltak szerint előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni adott alk. feltételnek történő megfelelést. 4.Ajánlathoz csatolni kell AT/ALV/KAP esetében ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát. 5.Közös ajánlat Kbt. 35.§ szerint, a 35. § (8) alapján AK nem teszi lehetővé, és kizárja gazdálkodó szervezet /(9) bek.) létrehozását.6.FAKSZ: Czira György 00814 7.Ha AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 8.A dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. 9.AK hivatkozik: Kbt. 131. § (4). 10.A szakmai ajánlat tartalma: SZAKMAI AJÁNLATKÉNT a RÉSZEKÉNT rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést (excel táblázat – részenként) beárazva szükséges benyújtani. Az árazatlan költségvetésben (excel táblázat – részenként) megjelölt (sárga kiemelés az excel táblázatban) termék(ek)nél kötelező a gyártmánylap becsatolása is, amely szintén a szakmai ajánlat részét képezi, ugyanakkor Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gyártmánylap(ok) hiányát olyan a Kbt. 71. (8) bekezdés szerinti nem jelentős, egyedi részletkérdésnek tekinti, amelyre vonatkozó hiba javítható vagy mint hiány pótolható, ezen esetben az AK jogosult hiánypótlást elrendelni. Az oldalszám megjelölése csak tájékoztató jellegű, ekképpen formai jellegű elírás az AK részéről. AK felhívja a figyelmet arra is, hogy csak az 1., 2. és 4. részajánlattételi körök esetében merül fel gyártmánylap(ok) csatolása, a többi rész esetében nem. 11.Az eljárásban a 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 12.A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
13. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése. 14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 15. Az ajánlati nettó árat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis a szerződés (nettó) ellenértéke magában foglalja a Szerződésben meghatározott szállítás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget – ideértve a fuvarozás, rakodás, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és egyéb a teljesítéssel összefüggően felmerülő további költségeket. Az áfa külön fizetendő tétel.16. Az AK a közbesz. eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 17.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az e-Kr 6. §-ának (1) és (6a)–(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § – 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.18.Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65.§(12)bek. alapján vizsgálja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3 pont folytatása: 19.Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazd. szerv. létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé. 20. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 21.A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alv. kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alv.-kat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. 22.Az EKR informatikai rend. használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) 23. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók. 24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra. 25. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban szereplő ajánlati kötöttség időtartamát 2 hónapban határozta meg tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik. Ajánlatkérő ezen időtartam alatt 60 naptári napot ért. 26. A II.2.7) pontokban feltüntetett 48 hónap időtartamú szerződés kezdő időpontja: 2021. január 01. 27. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékelési szempont indoklása: Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározta, hogy a műszaki leírásban feltüntetett árunak meg kell felelnie többek közt a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott feltételeknek, valamint a hatályos élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, úgymint a 852/2004 EK rendeletnek és a 853/2004 EK rendeletnek, a 8/2007.(III.26) FVM-EüM-SZMM rendeletnek, a 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM rendelet és a 36/2014. (XII.17.) FM rendeletnek, így az ár mint egyedüli értékelési szemponton kívül más minőségi kritérium meghatározása értelmetlen és indokolatlan volna, továbbá nem szolgálná a teljesítés minőségének növelését. 28. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem határozz meg egyik részben sem. 29. Ajánlatkérő előírja, hogy a termék az átvétel időpontjában a fogyaszthatósági, felhasználhatósági idejük legalább 2/3 részével még rendelkezniük kell. 30. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt. Ajánlatkérő (részenkénti) nettó keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák