Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13356/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Fertőd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9431 Fertőd, Bartók Béla utca 6. (724/76 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cseh 92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75002752
Postai cím: Madách sétány 1
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Zoltán
Telefon: +36 99537013
E-mail: polgarnester@fertod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az egykori laktanya területének megúj.
Hivatkozási szám: EKR000697112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az egykori víz-, és őrtorony felújítása (I. ütem)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9431 Fertőd, Bartók Béla utca 6. (724/76 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész: Az egykori víz-, és őrtorony felújítása (I. ütem)
A víz-, és őrtorony épületében interaktív beltéri játszóház kialakítása tervezett, udvarán játszótér létesítésére és kerékpártámaszok elhelyezésére kerül sor (az épületben kialakítandó interaktív beltéri játszóház kapcsán installációs koncepcióterv készült, melynek szerkezeti megoldásait a terv nem tartalmazza, az installációs elemek szállítása nem képezi a közbeszerzési eljárás tárgyát).
A telek területe 2 963 m2, a bruttó beépített terület 410 m2.
Az épület földszintjén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Kiállító tér 129,75 m2
Multifunkcionális tér 39,14 m2
Szabaduló szoba 21,21 m2
Foglalkoztató 16,21 m2
Információ 37,97 m2
Ruhatár 16,21 m2
Tak. szertár 1,73 m2
Női mosdó 8,65 m2
Férfi mosdó 7,05 m2
Akment. mosdó 4,65 m2
Előtér 3,05 m2
Tak. szertár 2,76 m2
Terasz I. 16,00 m2
Terasz II. 14,24 m2
Összesen: 318,63 m2
Az épület I. emeletén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Padlástér I. 132,37 m2
Padlástér II. 171,17 m2
Kazánház 4,45 m2
Lépcső 14,29 m2
Kiállító tér 5,20 m2
Összesen: 327,48 m2
Az épület II-VII. emeletén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Kiállító tér 26,00 m2
Lépcső 83,61 m2
Karbantartó tér 18,48 m2
Összesen: 128,09 m2
Mindösszesen: 774,20 m2
Részletesen a műszaki leírás és a költségvetés szerint, illetve különösen a GYMS Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala által kiadott GY-06D/EPH/402-5/2019 iktatószámú, 2019. 03. 25-én kelt módosított építési engedélyében foglaltak, valamint a 2019. 03. 14-én kelt módosított kiviteli terv I. ütemében foglaltak alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13192 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az egykori víz-, és őrtorony felújítása (I. ütem)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cseh 92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69427985
Postai cím: Szt. Antal 16.
Város: Vitnyéd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9371
Ország: Magyarország
E-mail: cseh92kft@kapulan.hu
Telefon: +36 309575312
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 110604571
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9431 Fertőd, Bartók Béla utca 6. (724/76 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész: Az egykori víz-, és őrtorony felújítása (I. ütem)
A víz-, és őrtorony épületében interaktív beltéri játszóház kialakítása tervezett, udvarán játszótér létesítésére és kerékpártámaszok elhelyezésére kerül sor (az épületben kialakítandó interaktív beltéri játszóház kapcsán installációs koncepcióterv készült, melynek szerkezeti megoldásait a terv nem tartalmazza, az installációs elemek szállítása nem képezi a közbeszerzési eljárás tárgyát).
A telek területe 2 963 m2, a bruttó beépített terület 410 m2.
Az épület földszintjén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Kiállító tér 129,75 m2
Multifunkcionális tér 39,14 m2
Szabaduló szoba 21,21 m2
Foglalkoztató 16,21 m2
Információ 37,97 m2
Ruhatár 16,21 m2
Tak. szertár 1,73 m2
Női mosdó 8,65 m2
Férfi mosdó 7,05 m2
Akment. mosdó 4,65 m2
Előtér 3,05 m2
Tak. szertár 2,76 m2
Terasz I. 16,00 m2
Terasz II. 14,24 m2
Összesen: 318,63 m2
Az épület I. emeletén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Padlástér I. 132,37 m2
Padlástér II. 171,17 m2
Kazánház 4,45 m2
Lépcső 14,29 m2
Kiállító tér 5,20 m2
Összesen: 327,48 m2
Az épület II-VII. emeletén kialakítandó/felújítandó helyiségek:
Kiállító tér 26,00 m2
Lépcső 83,61 m2
Karbantartó tér 18,48 m2
Összesen: 128,09 m2
Mindösszesen: 774,20 m2
Részletesen a műszaki leírás és a költségvetés szerint, illetve különösen a GYMS Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala által kiadott GY-06D/EPH/402-5/2019 iktatószámú, 2019. 03. 25-én kelt módosított építési engedélyében foglaltak, valamint a 2019. 03. 14-én kelt módosított kiviteli terv I. ütemében foglaltak alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 113993943
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cseh 92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69427985
Postai cím: Szt. Antal 16.
Város: Vitnyéd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9371
Ország: Magyarország
E-mail: cseh92kft@kapulan.hu
Telefon: +36 309575312
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. A jelen szerződésmódosítás alapján a Kivitelező által megvalósítandó műszaki tartalom a kivitelezés teljesítése során a rendeltetésszerű használathoz szükségszerűen felmerülő műszaki tartalommal módosul, illetőleg bővül a jelen szerződésmódosítás műszaki mellékleteiben meghatározottak szerint.
4. Kivitelező a Szerződés szerinti műszaki tartalmat a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában rögzített módosított feladatok, műszaki tartalom szerint, a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként csatolt árazott költségvetés alapján köteles megvalósítani (a továbbiakban: Kiegészítő Munkák). A Kiegészítő Munkák leírását és a felmerülés indokoltságát a költségvetés és a műszaki ellenőr nyilatkozata tartalmazza.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a jelen 1. számú szerződésmódosítás keretében elvégzendő munkák szorosan kapcsolódnak a Szerződésben rögzített építési kivitelezési tevékenységhez, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ahhoz illeszkedik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, melynek hatálybalépése: 2020. március 11. 15:00 óra volt. A Korm. rendelet határozatlan időbeli hatályú, amelynek értelmében a kihirdetett veszélyhelyzet mindaddig fennáll, míg a Korm. rendeletet hatályon kívül nem helyezik egy új jogszabállyal.
2. Kivitelező erre tekintettel akadályközlő nyilatkozatot (1. sz. melléklet) terjesztett elő azzal, hogy rajta kívül álló, előre nem látható, a járványhelyzet fennállásából fakadó ok miatt késedelembe esett. A késedelemre hivatkozva a Kivitelező előadta, hogy teljesítési határidőt nem tudja tartani, tekintettel a bizonytalan alapanyag ellátásra és az emberi erőforrás esetleges kiesése és mozgását korlátozó intézkedések miatt.
Folyt: VI.2.2)pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 110604571 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 113993943 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben