Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1338/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Szent János Kórház 26. számú épületében 1125, Budapest, Diós árok 1-3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapelnerné Szőnyey Éva
Telefon: +36 13561522
E-mail: Szonyey.Eva@aeek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent János Kórház MRI, DSA szükséges kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000579472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szent János Kórház MRI,DSA szükséges kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Szent János Kórház 26. számú épületében 1125, Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
26. sz. épületben az MRI és a DSA telepítéséhez kapcsolódóan végzendő építészeti, épületgépészeti és villamos szerelési munkák
 MRI és DSA vizsgálók kialakítása a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, közlekedő terekkel együtt összesen 450 m2 nettó alapterületen, épületrész rekonstrukcióval, részleges födémcserével, födém megerősítéssel, megmaradó fűtési, de új víz-csatorna, új szellőzési és hűtési, új elektromos hálózatokkal, a DSA számára gázzal oltó rendszer kiépítése;
 klímagépház létesítése a DSA és az MRI számára 26 m2 területen
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17480 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szent János Kórház MRI,DSA szükséges kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84878940
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299063522
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Szent János Kórház 26. számú épületében 1125, Budapest, Diós árok 1-3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
26. sz. épületben az MRI és a DSA telepítéséhez kapcsolódóan végzendő építészeti, épületgépészeti és villamos szerelési munkák
 MRI és DSA vizsgálók kialakítása a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, közlekedő terekkel együtt összesen 450 m2 nettó alapterületen, épületrész rekonstrukcióval, részleges födémcserével, födém megerősítéssel, megmaradó fűtési, de új víz-csatorna, új szellőzési és hűtési, új elektromos hálózatokkal, a DSA számára gázzal oltó rendszer kiépítése;
 klímagépház létesítése a DSA és az MRI számára 26 m2 területen
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299063522
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84878940
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek 2019.augusztus 27. napján ÁEEK/34197-21/2019 iktatószámú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek Szent János MRI, DSA szükséges kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében.
A Szerződés 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) alapján 2019. szeptember 3. napján lépett hatályba.
12. § (5) „…a szerződés megköthető, hatályba azonban kizárólag az ellenőrző szervezet által a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén lép…”
valamint a
13/A. § (2) „..A 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba….”
A Szerződés XI. 1/ pontja értelmében a szerződés „… a szerződő felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján”.

Felek a jelen Szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) XI. 1/ pontjában foglaltak alapján a Szerződés módosításáról döntöttek, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, ugyanis a szerződésmódosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a szerződés ellenértéke nem növekedik.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA
A Szerződés V. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép (új tartalom dőlt betűvel):
1/ A Vállalkozó teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésének napjától (az átadás-átvétel napja is beleszámít) számított 80 nap.
A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 nap.
A szerződés III. 2/ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást legkésőbb a Vállalkozó készre jelentését követő 8 napig, azaz a teljesítésének véghatáridejéig kell lefolytatni.
A szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas, szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelő és hiba és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának meg kell történnie.
Helyett
1/ A Vállalkozó teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésének napját követően (az átadás-átvétel napja is beleszámít) legkésőbb 2019. december 12. napja.
A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 nap.
A szerződés III. 2/ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást legkésőbb a Vállalkozó készre jelentését követő 8 napig, azaz a teljesítésének véghatáridejéig kell lefolytatni.
A szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas, szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelő és hiba és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának meg kell történnie.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése:
Vállalkozó 2019. november 04. napján jelezte Megrendelő számára, hogy a Szent János Kórház (1125 Budapest, Diós árok 1-3., HRSZ 10168/2) 26. számú épületében a gépészeti munkák megkezdésekor - 2019 szeptember 26.-án - a légtechnikai nyomvonalon történő födém és falátvezetések helyén a bontási munkák végzése közben feltárásra kerültek olyan elektromos és fűtési vezetékek, melyek kiváltása esetén lett volna csak kivitelezhető a tervezett nyomvonal. A kórház képviselőjével és a kivitelezésben résztvevőkkel történt egyeztetést követően az a döntés született, hogy a légtechnikai nyomvonal áttervezése szükséges a felmerült probléma kiküszöbölése érdekében, mivel az érintett elektromos és fűtési vezetékek kiváltása működő intézmény esetében nem lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 299063522 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 299063522 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben