Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13404/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: Szalma.Borbala@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipi László
Telefon: +36 14125603
E-mail: lipi.laszlo@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAV épületeinek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001337392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NAV épületeinek energetikai korszerűsítése (5 rész)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 5701 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 064 - 152044
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az AT-t részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. hrsz.:3796/2 szám alatt található épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítését, épületautomatikai rendszerét, valamint egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszer komplex kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrész esetén a padlásfödémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület esetében a jelenlegi fűtési rendszer kiváltására egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszert, a hozzá kapcsolódó fan-coil rendszerrel.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 4420 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
- Homlokzati nyílászárók cseréje 972 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- magastető hő-és hangszigetelése 857 m2
- lapostető hő-és vízszigetelése 254 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 1602 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
- Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 24 db
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
- épület szintjei: 4 szint + tetőtér
Fan coil rendszer kiépítése
- 18db 1,16/2,04 kW
- 57db 1,82/3,22 kW
- 14db 2,16/3,74 kW
- 9db 3,34/5,63 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése (16db 16kW)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Helyesen:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az AT-t részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. hrsz.:3796/2 szám alatt található épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítését, épületautomatikai rendszerét, valamint egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszer komplex kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrész esetén a padlásfödémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület esetében a jelenlegi fűtési rendszer kiváltására egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszert, a hozzá kapcsolódó fan-coil rendszerrel. Egyéb megújuló energiahordozót hasznosító rendszer kiépítése nem történik az épület esetében.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 4420 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
- Homlokzati nyílászárók cseréje 972 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- magastető hő-és hangszigetelése 857 m2
- lapostető hő-és vízszigetelése 254 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 1602 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
- Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 24 db
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
- épület szintjei: 4 szint + tetőtér
Fan coil rendszer kiépítése
- 14db 1,16/2,04 kW
- 8db 1,82/3,22 kW
- 56db 2,16/3,74 kW
- 20db 3,34/5,63 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése (16db 16kW)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Adó és Vámigazgatóság 2601 HRSZ; 3525 Miskolc, Kazinczy utca 19. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrészek esetén az árkád feletti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületrészek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei tájékoztató jelleggel:
Épület bruttó alapterülete: 7830 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1 708 m2
Függönyfal beépítése: 356 m2
Külső árnyékolás kiépítése 1ktg.
Árkád feletti födém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 240 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 1 470 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 2 012 m2
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
Épület szintjei: 10 szint
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 5db 100kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 305 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 58,32kWp (216db 270Wp napelem)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Helyesen:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Adó és Vámigazgatóság 2601 HRSZ; 3525 Miskolc, Kazinczy utca 19. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrészek esetén az árkád feletti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületrészek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei tájékoztató jelleggel:
Épület bruttó alapterülete: 7830 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 2064 m2
Függönyfal beépítése: 356 m2
Külső árnyékolás kiépítése 1ktg.
Árkád feletti födém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 240 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 1 470 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 2 012 m2
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
Épület szintjei: 10 szint
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 5db 100kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 305 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 58,32kWp (216db 270Wp napelem)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumok, műszaki dokumentumok és szerződéstervezetek is módosításra kerültek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ