Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13416/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Művelődési Központ
Teljesítés helye:Debrecen közigazgatási területei a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laville Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92755783
Postai cím: Piac Utca 22.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőnyi Sándorné
Telefon: +36 52413939
E-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu
Fax: +36 52413939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési feladat 2020. II-IV. negyedév
Hivatkozási szám: EKR000205582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiállítások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területei a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiállítások szervezése összesen 25 alkalommal a 2020-as év II-IV. negyedévében a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Rendezvény megnevezése /Mindösszesen alkalmak száma:
2020. évi kiállítások 12
Magyar Kultúra Hete – Petrás Mária kiállítása 3
Gyermekrajz kiállítás 1
Magyar élettérkép. Ritók Lajos kiállítás 1
Tarnóczi József festőművész kiállítása 1
Gyöngy-ének. Gyöngy Enikő zománc-és ötvösművész kiállítása 1
Regionális kiállítás 1
2019 Mesterei 1
Kösöntyű Pályázat 1
Örökítő szimbólumok 1
Regionális bőrműves bemutató 1
Fazekas kiállítás 1

A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09419 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kiállítások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68028181
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: rlaaszlo@gmail.com
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1714500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területei a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiállítások szervezése összesen 25 alkalommal a 2020-as év II-IV. negyedévében a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Rendezvény megnevezése /Mindösszesen alkalmak száma:
2020. évi kiállítások 12
Magyar Kultúra Hete – Petrás Mária kiállítása 3
Gyermekrajz kiállítás 1
Magyar élettérkép. Ritók Lajos kiállítás 1
Tarnóczi József festőművész kiállítása 1
Gyöngy-ének. Gyöngy Enikő zománc-és ötvösművész kiállítása 1
Regionális kiállítás 1
2019 Mesterei 1
Kösöntyű Pályázat 1
Örökítő szimbólumok 1
Regionális bőrműves bemutató 1
Fazekas kiállítás 1

A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1714500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68028181
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: rlaaszlo@gmail.com
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező „Vállalkozó ártáblázata és rendezvény
specifikáció” -ban módosul a rendezvények megrendezésének időpontja, címe.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2020. március 17.-én hatályba lépett „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet” 4. §
(1) bekezdése alapján rendezvényt tartani a  résztvevők számától és a  rendezvény
helyszínétől függetlenül tilos.
A fent hivatkozott jogszabály alapján Megrendelő utasította Vállalkozót, hogy a teljesítést
függessze fel, tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott jogszabály értelemében a rendezvények
megszervezése tilos. Az akadályoztatás vége előre nem volt ismert, azaz Felek részére nem
volt előre látható, hogy rendezvények megtartására mikor lesz ismételten lehetőség.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1714500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1714500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben