Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13419/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkánpark;Népjóléti Szolgálat;Városgondnokság Celldömölk;Celldömölki Városi Óvoda;Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár;Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal;Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Celldömölk Város közigazgatási területe, a további helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás melléklete tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Celldömölk Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35051695
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gábor jegyző
Telefon: +36 95777830
E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kemenes Vulkánpark
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66455305
Postai cím: Sághegyalja Körút 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tulok Gabriella
Telefon: +36 95777402
E-mail: igazgato@kemenesvulkanpark.hu
Fax: +36 95777402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenesvulkanpark.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Népjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26066455
Postai cím: Szalóky Sándor Utca 3.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zoltán
Telefon: +36 95525910
E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu
Fax: +36 95525910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszcell.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Városgondnokság Celldömölk
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66036481
Postai cím: Temesvár Utca 16
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta Zoltánné
Telefon: +36 95525850
E-mail: igazgato.vgondnoksag@cellkabel.hu
Fax: +36 95525850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Celldömölki Városi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37583226
Postai cím: Koptik Odó Utca 10.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gasztonyiné Fódi Zita
Telefon: +36 95779449
E-mail: varosiovoda@cellkabel.hu
Fax: +36 95779449
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36493416
Postai cím: Dr. Géfin Lajos Tér 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálné Horváth Mária
Telefon: +36 95779302
E-mail: kmk@cellkabel.hu
Fax: +36 95779302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52163791
Postai cím: Városháza Tér 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gábor jegyző
Telefon: +36 95777830
E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63870880
Postai cím: Sport Utca 8
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lóránt Gábor
Telefon: +36 303820022
E-mail: lorantgab@gmail.com
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732882020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732882020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Celldömölk Város Villamos energia beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR000732882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kereskedelmi szerződés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2021.01.01. - 2021.12.31. időszakra vonatkozóan” Celldömölk Városban 8 intézmény és 49 db fogyasztási hely, összesen évi 1 136,168 MWh (+25 % opcionális rész).
Villamos energia szolgáltatása évi 1 136,168 MWh (+25 % opcionális rész), szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő egy éves időszakra.
A jelenleg szabadpiacon üzemelő fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerződtetése menetrend kiegyenlítő díj és kiegyenlítő energia díj felszámolása nélkül.
Az Ajánlattevő egyben mérlegkör felelős is.
További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A villamos energia szállítás jellegére tekintettel az egyes fogyasztási helyek tekintetében történő részekre bontás sem műszaki szempontból, sem gazdasági szempontból nem indokolt, így jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat tételére nincs lehetőség.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Celldömölk Város Villamos energia beszerzése 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Celldömölk Város közigazgatási területe, a további helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kereskedelmi szerződés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2021.01.01. - 2021.12.31. időszakra vonatkozóan” Celldömölk Városban 8 intézmény és 49 db fogyasztási hely, összesen évi 1 136,168 MWh (+25 % opcionális rész).
Villamos energia szolgáltatása évi 1 136,168 MWh (+25 % opcionális rész), szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő egy éves időszakra.
A jelenleg szabadpiacon üzemelő fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerződtetése menetrend kiegyenlítő díj és kiegyenlítő energia díj felszámolása nélkül.
Az Ajánlattevő egyben mérlegkör felelős is.
További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/kWh) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +25 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 1. számú mellékletének 1.1. pontjában megjelölt Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől pozitív irányban +25%-al eltérhet - ez az ún. tolerancia sáv, mint opcionális rész-, melyet Felhasználó a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget a Szerződött Villamos Energia Mennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek megfelelő áru minőségi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok, illetve a vonatkozó jogszabályok, szabványok egyértelműen meghatározzák, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) g) – k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (IX.30) Korm. rendelet 17. § szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (IX.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai minimumkövetelményt, mivel a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából nem szükséges ilyen alkalmassági feltétel előírása, tekintettel arra, hogy a villamos energia minőségét szabvány határozza meg, továbbá a VET. rendelkezései és az azok végrehajtásáról szóló rendeletek szerint kereskedő (jelen eljárásban ajánlattevő) csak az ezen jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő (és engedéllyel rendelkező) gazdasági szereplő lehet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Kereskedő a szerződött mennyiségnél kevesebb villamos energiát bocsát rendelkezésre (“Alulszállítás”), a szerződésszegéssel érintett naptári napok után hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Felhasználó részére. A hibás teljesítési kötbér mértéke: naptári naponként a szerződött mennyiségre vetített nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a. Amennyiben
Kereskedő 10 egymást követő naptári napon hibásan teljesít, úgy Felhasználó a szerződés felmondására jogosult.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Kereskedő a villamosenergia-szállítást a szerződés hatályba lépésének időpontjában nem kezdi meg, a szerződésszegéssel érintett naptári napok alapján késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke naptári naponként a szerződött mennyiségre vetített nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a. Amennyiben Kereskedő késedelme meghaladja a 15 naptári napot, úgy Felhasználó a szerződéstől való elállásra jogosult.
Meghiúsulási kötbér: Ha Felhasználó a Kereskedő szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja a szerződést, Kereskedő köteles a szerződött mennyiségre vetített nettó ellenszolgáltatás 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni Felhasználó részére.
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáért fizetendő kötbér: amennyiben a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, illetve ha a Rendszerirányítóval fennálló mérlegkör-szerződését a Rendszerirányító felmondja, köteles a Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről tájékoztatni. Amennyiben a Kereskedő tájékoztatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, köteles a Felhasználónak a szerződéshosszabbítás időszakára eső mennyiség nélkül számított Szerződött Villamos Energia Mennyiség öt (5) napra jutó részének megfelelő összegű kötbért fizetni a teljesítési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítéséért. Ennek számítása a következőképpen történik: (5 nap) x (energiadíj) x (szerződött villamos energia mennyiség) / (teljes időtartamra eső napok száma).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ellenérték kiegyenlítése havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik. A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: - Kbt. 135.§ (1),(5) és (6) bekezdései; - 2017. évi CL. törvény - 2007. évi CXXVII. törvény - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; - 2011. évi CXCV. törvény - 2013.évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. §-a értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.
Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel,szerződés,elszámolás és kifizetés pénzneme HUF. AK előleget nem biztosít. AK felhívja figyelmet a Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. rendelkezéseire. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződés-tervezet részletesen tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRR.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3) bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő előírja a PDF fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe AcrobatReader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
2. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése ).
4. Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
5. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Vigh Edit, Lajstromszám: 00178, 9022 Győr, Batthyány tér 10.); Telefon: +36 303439537; E-mail: vighe.gyor@gmail.com.
6. Az ellenszolgáltatás (nettó ajánlati egységár) meghatározására vonatkozó ajánlatkérői előírások: Az ajánlattevőknek jelen eljárásban a nettó ajánlati egységárat Ft/kWh formátumban kell megadni. Ajánlatkérő a nettó ajánlati egységárakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati egységárnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a nettó egységárát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a szerződésben meghatározott minőségű teljesítési kötelezettség alól. Az ajánlati egységárnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlatban szereplő egységárnak fix egységárnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó egységárat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlati egységárak a szerződés teljes időtartamára szólnak, azok megváltoztatására semmilyen jogcímen nincs lehetőség a szerződés hatálya alatt olyan teljesítés után, amely összefüggésben áll a jelen eljárásban vállalt ajánlattevői feladatokkal. Kivételt képez a fentiek alól, amennyiben jogszabályi rendelkezés kötelezően írja elő az ár módosítását. Az árra vonatkozó ajánlatokat a Felolvasólap(ok)on értelemszerűen kell megadni. Az ajánlattevőknek a megadott felhasználási helyekre tekintettel kell ajánlatot adniuk kettő tizedesjegy pontosságig. A felhasználási csoport tovább nem bontható. Az ajánlati árak kialakításakor az ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati ár belföldi, egy zónaidős, amely tartalmazza teljes körűen a jelen szerződéssel kapcsolatban meghatározott szolgáltatások ellenértékét, különösen a kereskedőváltással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának, a villamos energia beszerzés és értékesítés költségét, a hazai és nemzetközi határkeresztező kapacitások díját és a menetrendadás áthárításából adódó mindenfajta költségeket, a mérlegkör tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő kereskedelmi kockázatot és hasznot is.
7. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
8. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
10. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
11. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a
gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények igazolási
módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest nem szigorúbbak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges