Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13437/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:2143 Kistarcsa, Pozsonyi út 10-12. hrsz:55/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kalotherm Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29791196
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, négy csoportos óvoda építése Kistarcsán
Hivatkozási szám: EKR000284532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új, négy csoportos óvoda építése Kistarcsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi út 10-12. hrsz:55/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő négy csoport számára alkalmas óvoda építését tervezi földszint + emelet kialakítással, zöldmezős beruházásként, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt minimális helyiségigény figyelembevételével.

Vállalkozó feladata az Ajánlatkérő által biztosított tervek felhasználásával az épület teljes körű megépítése.

1. A helyszín és az épület rövid leírása:
Az új óvodaépület Kistarcsa városának Kakashegy nevű településrészén egy, a Pozsonyi utca és a Fasor utca között húzódó kétutcás telken fog felépülni. Az építési övezeti besorolás Lke-1. Az épület hagyományos szerkezeti megoldásokkal épül, de korszerű hangvételben. Az épület tömegalakítása igazodik a környezetében kialakult kertvárosias beépítéshez. A jellemzően hosszfőfalas, tagolt, magas tetős épület homlokzatán természetes anyagok jelennek meg (vakolat, tégla, fa, cserép).
Az egyházi működtetésű intézményben négy óvodai csoport gyermekeinek nevelését tervezik. Az épület bejárata a dél-nyugati oldalon a Pozsonyi utca felől egy belső udvarról tárul majd fel. A játszóudvar az észak-keleti oldalon a Fasor utca felőli részen kerül kialakításra. A Pozsonyi utcai előkertben, valamint a bejárat belső udvaron kerülnek kialakításra a parkolóhelyek összesen 16 db, melyből egy a mozgáskorlátozott személyek gépjárművei számára fenntartott hely lesz.
A földszintes épület funkcionálisan és építészeti tömegalakításában is három részre tagolódik. A bejárati udvarból egy központi közlekedő térbe lép be az érkező. E tértől balra -az észak-nyugati oldalon- az adminisztrációs helyiségek és a tornaszoba helyezkedik el. Az ezzel átellenes -dél-keleti- oldalon pedig a melegítőkonyha helyiségei, a személyzeti szociális helyiségek lesznek. Ennek az épületszárnynak a padlásterében kerül kialakításra a kazánház-hőközpont és egy raktár helyiség. A főbejárattal szemben a központi közlekedő tér túloldalán kialakított folyosóról nyílnak a gyermekek öltöző helyiségei. A csoportszobák az öltözőkből nyílnak. A gyermekmosdó helyiségek az öltözők között kerülnek kialakításra, két csoportonként közösen egy darab. A gyermekcsoportoknak önálló, saját játszóeszközökkel kialakított játszóudvarai lesznek, melyek az öltözőkön keresztül lesznek megközelíthetőek. Az önálló udvarokon túl lesz egy hátsó közös játszóudvar is, ami a központi közlekedőfolyosó hátsó ajtaján keresztül is feltárul.
2. Beépítési adatok:
Építési övezet, elrendezés: Lke-1 oldalhatáros
A telek területe: 3690,0 m2
A tervezett beépített terület: 1106,8 m2
A beépítettség mértéke: 29,99 %
A tervezett zöldterületmérete: 1917,6 m2 (51,97 %)
Épületmagasság: 4,18 m
Szintterületi mutató: 0,299
A tető hajlászöge: 35-43°
3. Zöldterületi kimutatás:
A telek területe: + 3690,0 m2
A tervezett beépített terület: - 1106,8 m2
Épület körüli járdák, burkolt felületek: - 665,62 m2
A tervezett zöldterületmérete: 1917,60 m2 (51,97 %)
4. Parkolószámítás:
Az épület funkciója: óvoda
A csoportszobák alapterülete összesen: 255,78 m2
Az OTÉK alapján telken belül
biztosítandó parkolóhelyek száma: 255,78 / 20 = 12,79 db => 13 db
A telken belül tervezett normál parkolóhelyek száma => 15 db
A telken belül tervezett mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma => 1 db
A kivitelezési munkával, megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos információt, a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a további közbeszerzési dokumentumok (tervek, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések, megrendelői követelmények) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11468 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új, négy csoportos óvoda építése Kistarcsán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12586017
Postai cím: Nefelejcs Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail: info@kalotherm.hu
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 584107896
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi út 10-12. hrsz:55/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő négy csoport számára alkalmas óvoda építését tervezi földszint + emelet kialakítással, zöldmezős beruházásként, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt minimális helyiségigény figyelembevételével.

Vállalkozó feladata az Ajánlatkérő által biztosított tervek felhasználásával az épület teljes körű megépítése.

1. A helyszín és az épület rövid leírása:
Az új óvodaépület Kistarcsa városának Kakashegy nevű településrészén egy, a Pozsonyi utca és a Fasor utca között húzódó kétutcás telken fog felépülni. Az építési övezeti besorolás Lke-1. Az épület hagyományos szerkezeti megoldásokkal épül, de korszerű hangvételben. Az épület tömegalakítása igazodik a környezetében kialakult kertvárosias beépítéshez. A jellemzően hosszfőfalas, tagolt, magas tetős épület homlokzatán természetes anyagok jelennek meg (vakolat, tégla, fa, cserép).
Az egyházi működtetésű intézményben négy óvodai csoport gyermekeinek nevelését tervezik. Az épület bejárata a dél-nyugati oldalon a Pozsonyi utca felől egy belső udvarról tárul majd fel. A játszóudvar az észak-keleti oldalon a Fasor utca felőli részen kerül kialakításra. A Pozsonyi utcai előkertben, valamint a bejárat belső udvaron kerülnek kialakításra a parkolóhelyek összesen 16 db, melyből egy a mozgáskorlátozott személyek gépjárművei számára fenntartott hely lesz.
A földszintes épület funkcionálisan és építészeti tömegalakításában is három részre tagolódik. A bejárati udvarból egy központi közlekedő térbe lép be az érkező. E tértől balra -az észak-nyugati oldalon- az adminisztrációs helyiségek és a tornaszoba helyezkedik el. Az ezzel átellenes -dél-keleti- oldalon pedig a melegítőkonyha helyiségei, a személyzeti szociális helyiségek lesznek. Ennek az épületszárnynak a padlásterében kerül kialakításra a kazánház-hőközpont és egy raktár helyiség. A főbejárattal szemben a központi közlekedő tér túloldalán kialakított folyosóról nyílnak a gyermekek öltöző helyiségei. A csoportszobák az öltözőkből nyílnak. A gyermekmosdó helyiségek az öltözők között kerülnek kialakításra, két csoportonként közösen egy darab. A gyermekcsoportoknak önálló, saját játszóeszközökkel kialakított játszóudvarai lesznek, melyek az öltözőkön keresztül lesznek megközelíthetőek. Az önálló udvarokon túl lesz egy hátsó közös játszóudvar is, ami a központi közlekedőfolyosó hátsó ajtaján keresztül is feltárul.
2. Beépítési adatok:
Építési övezet, elrendezés: Lke-1 oldalhatáros
A telek területe: 3690,0 m2
A tervezett beépített terület: 1106,8 m2
A beépítettség mértéke: 29,99 %
A tervezett zöldterületmérete: 1917,6 m2 (51,97 %)
Épületmagasság: 4,18 m
Szintterületi mutató: 0,299
A tető hajlászöge: 35-43°
3. Zöldterületi kimutatás:
A telek területe: + 3690,0 m2
A tervezett beépített terület: - 1106,8 m2
Épület körüli járdák, burkolt felületek: - 665,62 m2
A tervezett zöldterületmérete: 1917,60 m2 (51,97 %)
4. Parkolószámítás:
Az épület funkciója: óvoda
A csoportszobák alapterülete összesen: 255,78 m2
Az OTÉK alapján telken belül
biztosítandó parkolóhelyek száma: 255,78 / 20 = 12,79 db => 13 db
A telken belül tervezett normál parkolóhelyek száma => 15 db
A telken belül tervezett mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma => 1 db
A kivitelezési munkával, megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos információt, a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a további közbeszerzési dokumentumok (tervek, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések, megrendelői követelmények) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 584107896
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12586017
Postai cím: Nefelejcs Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail: info@kalotherm.hu
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL) www.kalotherm.hu
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
Jelen szerződés az alábbiak szerint lép hatályba: a mindkét fél általi aláírás napján.
A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban a szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészen és vagyonvédelmi sajátosságait.
A szerződés teljesítésének véghatáridejét Felek 2020. június 30. napjában jelölik meg azzal, hogy ezen időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell történnie. Előteljesítés lehetséges.
Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult a Ptk 6: 151. §-át alkalmazni.
Módosított szerződéses feltétel:
Jelen szerződés az alábbiak szerint lép hatályba: a mindkét fél általi aláírás napján.
A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban a szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészen és vagyonvédelmi sajátosságait.
A szerződés teljesítésének véghatáridejét Felek 2020. július 31. napjában jelölik meg azzal, hogy ezen időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell történnie. Előteljesítés lehetséges.
Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult a Ptk 6: 151. §-át alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadásától a kivitelezés ideje alatt 7 munkanap volt, amelyen az átlagost meghaladóan olyan mennyiségű csapadék hullott, mely ellehetetlenítette a külső kivitelezési munkákat.
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a kivitelezés a szabályok betartása mellett részleges akadályoztatást jelentett a kivitelezési munkákban, tekintettel, arra hogy egy légtérben kevesebben tudtak csak tartózkodni a munkavégzési távolságok betartása miatt, illetőleg a külföldi illetőségű munkavállalók Magyarországra történő visszatérése jelentős időveszteséggel valósulhatott meg, amely az összességében 24 nap akadályoztatást jelentett.
Az előre nem látható, és egyik Félnek sem felróható módosító körülmények (átlagot meghaladó mértékű csapadékos időszak, az egészségügyi veszélyhelyzet) átfedéssel merültek fel, részben ellehetetlenítve és akadályoztatva a kivitelezési munkát, így az összességében 31 nap akadályoztatást jelentett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 584107896 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 584107896 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben