Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13481/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapitány Katalin
Telefon: +36 303029163
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Klebelsberg Központ - Békés megye - Tótkomlós
Hivatkozási szám: EKR000095282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Békés megyei Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 azonosító számú projekt keretében az 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2. szám alatti (Hrsz.: 2323/1) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 008845 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 099 - 236349
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség (értékelési szp):Sikeres átadás-átvételt követő naptól min 36 hónap,amely a javított rész von.,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,az NVD 5%-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke: 5%.A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 sz.projekt forrásaiból.Támogatási intenzitás mértéke100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 5 db rész-, 1db végszámla. Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(7); (10)-(11)bek.,Ptk.6:130.§(1)-( 2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Kr.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31)K. r.
Helyesen:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség (értékelési szp):Sikeres átadás-átvételt követő naptól min 36 hónap,amely a javított rész von.,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,az NVD 5%-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke: 5%.A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 sz.projekt forrásaiból.Támogatási intenzitás mértéke100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 3 db rész-, 1db végszámla. Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(7); (10)-(11)bek.,Ptk.6:130.§(1)-( 2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Kr.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31)K. r.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ