Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13573/2020
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása
Hivatkozási szám: EKR000156952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az ELHISZ és kapcsolódó (al)rendszerei támogatása
Az Ajánlatkérő telephelyén üzemelő, harmadik fél alrendszereivel integráltan működő elektronikus aláíró és aláírás-hitelesítő ELHISZ (Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatásokat nyújtó rendszer) és HALK (Hitelesítéskezelő Alkalmazás) alkalmazások, valamint űrlappublikációra alkalmas E-NMHH rendszer (a továbbiakban: Rendszer) éles, teszt és dev környezetének alkalmazástámogatása, karbantartása, üzemeltetésének támogatása, hibáinak elhárítása, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében ügyeleti rendszer biztosítása. A fentieken túlmenően nyertes Ajánlattevő köteles EKK (Elektronikuskormányzat-központ) műszaki támogatást biztosítani az EKK által üzemeltetett teszt és éles ügyfélkapu/hivatali kapu rendszer hibáinak azonosítására, elhárítás kezdeményezésére az EKK helpdesknél.
1. Átalánydíjas szolgáltatások:
a) Fejlesztői környezet fenntartása
b) Polysys által biztosított komponens frissítések beépítése
c) Hibabejelentő szolgáltatás (az év 365 napján 7x24 órás elérési felületen keresztül)
d) Bejelentett hibák javítása
e) Rendszerállapot követés (Felhasznált diszk területek; CPU kihasználtság, memória kapacitás; Adatbázis táblaterek kihasználtsága; Háttérfolyamatok lefutására vonatkozó információk; Alkalmazás szerver, adatbázis kezelő naplóállományok ellenőrzése, ebből levonható következtetések; Összefoglalás)
f) Telefonos és elektronikus levelezésen keresztül nyújtott támogatás (havi szinten 2 nap)
g) Frissítések tesztelése / beépítése [a Rendszer használatához szükséges operációs rendszerelemek és alaprendszer-elemekhez (JAVA, adatbázis-kezelő, alkalmazás szerver stb.) megjelenő frissítések, biztonsági és működést támogató javítókészletek Rendszerre vonatkozó hatásának elemzése]
h) Oktatás
i) Dokumentáció naprakészen tartása
j) Forráskód konzisztens kezelés
k) Telepítőkészlet, fejlesztői dokumentáció, forráskód átadás
2. Munkalap elszámolású szolgáltatások:
a) Helyszíni támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 2 nap szabadon felhasználható helyszíni felhasználói támogatást igényel)
b) Számítógépes támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 1 nap számítógépes támogatást igényel felhasználói felületen keresztül nem elvégezhető leválogatások, adattisztítások, adatbázis műveletek elvégzése céljából)
c) Konzultáció, integrációs tesztelésben való közreműködés (Ajánlatkérő éves szinten 12 nap nyertes Ajánlattevő által szabadon lehívható konzultációs keretnapot igényel)
3. Megrendelő által igényelt paraméterezési feladatok
Ajánlatkérő a támogatási szerződés keretében éves szinten 30 db (a szerződés időtartama alatt 60 db) Ajánlatkérő által szabadon lehívható fejlesztői keretnapot igényel. A fejlesztői erőforrás felhasználás a Rendszerrel kapcsolatos paraméterezési / jogszabály követési / módosítási, illetve oktatási feladatokra hívható le.
A támogatandó rendszerek rövid ismertetését valamint az elvégzendő feladatok további részletes leírását a jelen közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza azzal, hogy Ajánlatkérő az ELHISZ rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít azokba a felhívás II.2.13) pontjában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13289 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83406467
Postai cím: Balzac Utca 37. mf. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@wildom-consulting.hu
Telefon: +36 18142160
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55544424
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az ELHISZ és kapcsolódó (al)rendszerei támogatása
Az Ajánlatkérő telephelyén üzemelő, harmadik fél alrendszereivel integráltan működő elektronikus aláíró és aláírás-hitelesítő ELHISZ (Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatásokat nyújtó rendszer) és HALK (Hitelesítéskezelő Alkalmazás) alkalmazások, valamint űrlappublikációra alkalmas E-NMHH rendszer (a továbbiakban: Rendszer) éles, teszt és dev környezetének alkalmazástámogatása, karbantartása, üzemeltetésének támogatása, hibáinak elhárítása, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében ügyeleti rendszer biztosítása. A fentieken túlmenően nyertes Ajánlattevő köteles EKK (Elektronikuskormányzat-központ) műszaki támogatást biztosítani az EKK által üzemeltetett teszt és éles ügyfélkapu/hivatali kapu rendszer hibáinak azonosítására, elhárítás kezdeményezésére az EKK helpdesknél.
1. Átalánydíjas szolgáltatások:
a) Fejlesztői környezet fenntartása
b) Polysys által biztosított komponens frissítések beépítése
c) Hibabejelentő szolgáltatás (az év 365 napján 7x24 órás elérési felületen keresztül)
d) Bejelentett hibák javítása
e) Rendszerállapot követés (Felhasznált diszk területek; CPU kihasználtság, memória kapacitás; Adatbázis táblaterek kihasználtsága; Háttérfolyamatok lefutására vonatkozó információk; Alkalmazás szerver, adatbázis kezelő naplóállományok ellenőrzése, ebből levonható következtetések; Összefoglalás)
f) Telefonos és elektronikus levelezésen keresztül nyújtott támogatás (havi szinten 2 nap)
g) Frissítések tesztelése / beépítése [a Rendszer használatához szükséges operációs rendszerelemek és alaprendszer-elemekhez (JAVA, adatbázis-kezelő, alkalmazás szerver stb.) megjelenő frissítések, biztonsági és működést támogató javítókészletek Rendszerre vonatkozó hatásának elemzése]
h) Oktatás
i) Dokumentáció naprakészen tartása
j) Forráskód konzisztens kezelés
k) Telepítőkészlet, fejlesztői dokumentáció, forráskód átadás
2. Munkalap elszámolású szolgáltatások:
a) Helyszíni támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 2 nap szabadon felhasználható helyszíni felhasználói támogatást igényel)
b) Számítógépes támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 1 nap számítógépes támogatást igényel felhasználói felületen keresztül nem elvégezhető leválogatások, adattisztítások, adatbázis műveletek elvégzése céljából)
c) Konzultáció, integrációs tesztelésben való közreműködés (Ajánlatkérő éves szinten 12 nap nyertes Ajánlattevő által szabadon lehívható konzultációs keretnapot igényel)
3. Megrendelő által igényelt paraméterezési feladatok
Ajánlatkérő a támogatási szerződés keretében éves szinten 30 db (a szerződés időtartama alatt 60 db) Ajánlatkérő által szabadon lehívható fejlesztői keretnapot igényel. A fejlesztői erőforrás felhasználás a Rendszerrel kapcsolatos paraméterezési / jogszabály követési / módosítási, illetve oktatási feladatokra hívható le.
A támogatandó rendszerek rövid ismertetését valamint az elvégzendő feladatok további részletes leírását a jelen közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza azzal, hogy Ajánlatkérő az ELHISZ rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít azokba a felhívás II.2.13) pontjában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55544424
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83406467
Postai cím: Balzac Utca 37. mf. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@wildom-consulting.hu
Telefon: +36 18142160
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Előzmény:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (megrendelő) 2018.07.20. napján vállalkozási szerződést kötöttek a nyertesként kihirdetett Vállalkozóval.
A Felek 2020.07.17. napján közös megegyezéssel módosították a vállalkozási szerződést.
A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a szerződést.
1. Szerződés eredeti 5.1. pontja:
,,Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást a szerződés aláírásától számított 24 hónap határozott időtartamban köteles nyújtani.”
2. Szerződés módosított 5.1. pontja:
Vállalkozó jelen szerződés 4.1.2. meghatározott szolgáltatást a szerződés aláírásától számított 24 hónap határozott időtartamban, míg a 4.2.2. és a 4.2.3. pontjában meghatározott szolgáltatást az aláírástól 2020. október 09. napjáig köteles nyújtani.”
A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A módosító szerződés aláírásának időpontja: 2020.07.17.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen módosításra a jelen helyzetre való tekintettel kerül sor (COVID-19 vírus). Mivel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, így a felek között létrejött Vállalkozási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható figyelemmel arra, hogy a fentiekben ismertetett módosítás a nem tekinthető a Vállalkozási Szerződés szempontjából lényeges módosításnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55544424 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55544424 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben