Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13579/2020
CPV Kód:90670000-4
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SZEMP Air Légiszolgáltató Kft;ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 017 - 037462

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4550000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A légi kémiai szúnyoggyérítési technológia alkalmazásához – amennyiben azt az NNK az EU rendelet 55. cikke szerint legfeljebb 180 napra engedélyezi – módosítani kell a Keretmegállapodást, lehetővé téve, hogy a Keretmegállapodás szerinti szolgáltatások mellett, az eredeti szerződő féltől a légi kémiai szúnyoggyérítés is megrendelhető legyen. Előbbi cél érdekében a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel megrendelhetővé kívánják tenni a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is.
A Felek megállapodnak, hogy a fenti 1.2. pontban foglaltak alapján a Keretmegállapodás 1. számú mellékletét (Műszaki leírás) módosítják, és a Keretmegállapodás 1. számú mellékletének megjelölt címei (bekezdései) helyébe az alábbi rendelkezés(ek) lép(nek):
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi vagy légi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen azzal, hogy légi kémiai szúnyoggyérítés kizárólag akkor rendelhető meg, ha a Felek rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges Nemzeti Népegészségügyi Központtól származó engedéllyel.
[…]
A teljesítés során az alábbi szúnyoggyérítési technológiák alkalmazhatóak:
* Földi imágógyérítés: a kezeléseket gépjárműre szerelt (esetenként kézi) melegködképző generátorokkal vagy ULV készülékekkel kell végrehajtani, amelyek képesek biztosítani a Módszertani levélben előírt dózisokat. A munka irányítását minden esetben egészségügyi gázmester vagy azzal egyenértékű egészségügyi gázmesteri képzettséggel rendelkező szakember végzi. A kezelést végző személyzetet védőfelszereléssel, és az alkalmazott készítmények biztonsági adatlapjával fel kell szerelni. A kivitelezéseket minden esetben a csillagászati napnyugtát követően lehet megkezdeni, és legfeljebb a napkelte időpontjáig lehet végezni, a méhek védelmében. Az érintett önkormányzatok jegyzőit minden esetben értesíteni kell a kezelések előtt.
* Légi lárvagyérítés: kizárólag a közegészségügyi hatóság által természetes vizekben való felhasználásra engedélyezett készítmények használhatók fel. A kijuttatást a Megrendelő által felkért szakértők (entomológusok) által kijelölt területen és megadott időszakban kell elvégezni. A kezelésnek napi időkorlátja nincs. A kijuttatás történhet ULV, LV és MV technológiával, továbbá adott esetben granulátum szórással.
* Földi lárvagyérítés: a kezeléseket gépjárműre szerelt nagynyomású permetező berendezésekkel, vagy háti permetezővel kell végrehajtani. A kijuttatást a Megrendelő által felkért szakértők (entomológusok) által kijelölt területen és megadott időszakban kell elvégezni. A kezelésnek napi időkorlátja nincs.
* Légi imágógyérítés: a kezeléseket a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott légi járművekkel (merevszárnyú repülőgép vagy helikopter) kell végezni. A légi járműveknek adatrögzítésre alkalmas műholdas helymeghatározó rendszerrel (GPS) kell rendelkezniük. A légi járműveknek a tényleges teljesítés (kezelések) során rendelkeznie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala által kiadott, érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal. A légi járművek biocid termék kijuttatására alkalmas tartállyal és szóró berendezéssel kell rendelkezniük, a Módszertani levél szerint. A kezeléseket a csillagászati napnyugta előtt kell elvégezni, kora reggeli kezelés csak a Megrendelő külön engedélyével végezhető. A kezeléseket kizárólag érvényes szakszolgálati engedéllyel és orvosi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légijármű vezetők végezhetik. Különös gondot kell fordítani az érintett önkormányzatok jegyzőinek értesítésére, a méhek védelme érdekében. A felszállóhelyen rendelkezésre kell állnia az alkalmazott irtószer biztonsági adatlapjának.
2.2. A Felek megállapodnak, hogy a fenti 1.2. pontban foglaltak alapján a Keretmegállapodás 2. és 3. számú melléklete is oly módon módosul, hogy a földi kémia szúnyogimágó gyérítés mellett a légi kémiaiszúnyogimágó gyérítés is „vagylagosan” biztosított.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2020. 07. 20.
Jelen szerződésmódosításra (Keretmegállapodás módosítására) a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor, ugyanis a megkötött közbeszerzési szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha a következő feltételek együttesen teljesülésnek: a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
A légi kémiai szúnyoggyérítési technológia alkalmazásához – amennyiben azt az NNK az EU rendelet 55. cikke szerint legfeljebb 180 napra engedélyezi – módosítani kell a Keretmegállapodást, lehetővé téve, hogy a Keretmegállapodás szerinti szolgáltatások mellett, az eredeti szerződő féltől a légi kémiai szúnyoggyérítés is megrendelhető legyen. Előbbi cél érdekében a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel megrendelhetővé kívánják tenni a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4550000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben