Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13586/2020
CPV Kód:44614310-3
Ajánlatkérő:MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1164 Budapest, Ostoros út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Dezső
Telefon: +36 301636744
E-mail: fulop.dezso@mav-hev.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685142020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685142020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Használt vagy új kétutas forgókotró beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000685142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db kétutas forgókotró beszerzése a MÁV-HÉV Zrt. részére.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és azt az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1 db forgókotró beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1164 Budapest, Ostoros út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db használt vagy új kétutas forgókotró beszerzése a MÁV-HÉV Zrt. pályahálózatán végzendő munkák támogatása céljából. Ajánlatkérő használt (felújított) vagy új eszközt kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Járműre vonatkozó részletes előírások:
Maximális korábbi teljesített üzemóra (használt eszköz esetén): 8 000 üzemóra, sérülés és törésmentes (balesetmentes), üzemképes állapot
Össztömeg: 18 000-22 000 kg
Motorteljesítmény (min): 100-120 kW
Kétrészes törtgém hossza: 4800-5200 mm
Kanálszár hossza: 2000-2200 mm
Egyéb felszerelés:
•Vonóhorog elől-hátul
•Kitámasztó talpak
•Átmenő légfék csatlakozás (vasúti kocsik csatlakoztatására)
•Gyorscserélő
•Tolatókamera
•Központi zsírzó
Gumikerekes hajtás:
•Kétsebességes hidrosztatikus összkerék hajtás, kúszó üzemmód
•Vmax= min. 20 km/h
Vasúti kerékpár:
•1435 mm nyomtáv, gyárilag szerelt, min. 550 mm kerékátmérő
•Speciális vasúti alvázrendszer
•Kapaszkodó képesség: min. 3,5 %
•Hidrosztatikus üzemi fék és automatikus parkoló fék
Vezetőfülke:
•Borulás elleni védelem
•Utasüléssel ellátott
•Zaj- és rezgéscsillapított
•Klimatizált
Elektromos rendszer:
•Közúti és vasúti közlekedéshez szükséges világítás
•Munkalámpák a fülkén és a gémen
•Figyelmeztető jelzés
Adapter csatlakoztatási módja:
•SW48 mechanikus gyorscsatlakozó
Járművel leszállítandó adapterek:
•Kétcsészés markoló kanál 300 mm és 800 mm
•Rézsűkanál
•Rotátor
Ajánlattevő által kötelezően vállalt jótállás időtartama új jármű esetében legalább 12 hónap, használt jármű esetében legalább 6 hónap.
Többletjótállás vállalható (min. 0, max. 12 hónap).
A jármű vételárának tartalmaznia kell az összeszerelés, üzembe- és forgalomba helyezés, vasúthatósági vizsga és engedély (vasúti pályaszám) megszerzésének a költségét, a járműnek az Ajánlatkérő telephelyére történő leszállítását.
A járművet menetkész állapotban kell átadni, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése az Ajánlattevő feladata. A járműnek ennek megfelelően rendelkeznie kell a szükséges üzembe helyezési dokumentációval (szervizkönyv és üzemnapló), érvényes közúti forgalmi engedéllyel, meg kell felelnie a közúti és vasútüzemi közlekedéssel, forgalomba helyezéssel szemben támasztott érvényes jogszabályi előírásoknak. A felépítmény beszerelt eszközeinek rendelkeznie kell az érvényes előírásoknak megfelelő biztonságtechnikai és egyéb vizsgálati dokumentációval és szükséges hatósági engedélyekkel.
Valamennyi, a járműhöz tartozó berendezést magyar nyelvű, részletes használati utasítással, a kezelőszerveket magyar nyelvű feliratozással kell ellátni. Valamennyi eszközre és a gépjárműre vonatkozó magyar nyelvű kezelési és karbantartási dokumentációt három példányban, írott és elektronikus formában biztosítani kell.
A járművet a szerződés felek általi aláírását követő 45 naptári napon belül az Ajánlatkérő II.2.3) pont szerinti telephelyére szükséges szállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártás éve (felhívás megjelenésének évétől visszafelé számítva 2010-ig) 15
2 Üzemóra (min. 0, max. 8000 üzemóra) 10
3 Vállalt többletjótállás (min. 0, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vételár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 99
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre felhívni kívánt jelentkezők számát. A megadott szám kizárólag a
Hatóság megjelentetési gyakorlatára tekintettel került rögzítésre.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (5) bekezdése alapján és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint a Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint – Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolnia. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A részvételre jelentkező, az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. § szerint élhet az öntisztázás jogával.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § értelmében előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
P.1) Részvételre jelentkező alkalmasságát a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával igazolhatja. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben Részvételre jelentkező ezen irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszak alatt, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha Részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett Részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmas Részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év gazdálkodási adatai alapján az adózott eredménye legalább 2 (kettő) évben nem negatív.
Amennyiben Részvételre jelentkező az előírt időszak kezdete után kezdte meg a működését, alkalmas e pont szerint, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 50.000.000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § értelmében előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
M.1) Részvételre jelentkező a műszaki, ill. szakmai alkalmasságát a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozattal vagy igazolással jogosult igazolni a Kr. 23. §-nak megfelelően, legalább az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely),
— kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím),
— a szerződés tárgya, mennyisége, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontosságú megjelöléssel),
— a teljesítés a szerződésnek és az előírás(ok)nak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a jelentkezéshez a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas a Részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti, 1 (egy) db használt vagy új kétutas forgókotró gyártására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
Az igazolások benyújtása a Kbt. 114/A. § rendelkezései szerint történik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül legalább egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő, a részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles teljesíteni. Etekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás (és a kifizetések) pénzneme a magyar forint. Késedelmes fizetés esetén Eladó (nyertes Ajánlattevő) a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult. A fizetési feltételek részletes szabályait a KD tartalmazza.
A Kbt. 27/A. § szerint Ajánlatkérő köteles fogadni az olyan elektronikus számlát is, amely megfelel a Kbt. 27/A. §-ban előírt feltételeknek; amennyiben a számla nem felel meg a Kbt. 27/A. §-nak, a számlákat Ajánlatkérő címére szükséges megküldeni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglaltak alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft
A befizetés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11794008-21329632
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, a befizetést tanúsító banki igazolás egyszerű másolatával,
- a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, illetve
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolása által.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Vételár és többletjótállás esetén arányosítás; gyártás éve esetén pontkiosztás; üzemóra esetén függvény (a minél alacsonyabb paraméterű megajánlás a jó és a legjobb megajánlás lehet nulla).
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Részvételre csak olyan gazdasági szereplő jelentkezhet, amely regisztrált az EKR-ben. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
2) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
4) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
5) Részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költséget.
6) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a jelen felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie jelentkezését.
7) Amennyiben a jelen felhívás, valamint a KD-ban foglaltak között ellentmondás van, a jelen felhívás az irányadó.
8) A jelentkezések benyújtásával, formai követelményeivel kapcsolatos információk, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke a KD-ben.
9) A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, ill. szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a jelen felhívás III.1.1., valamint a III.1.2. P1) és III.1.3. M1) alpontjában.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat tárgyi eljárásban nem kívánja alkalmazni.
11) Határidők: közép-európai idő (CET) szerint.
12) Kiegészítő tájékoztatás kérése és megválaszolása a KD szerint.
13) Az értékelési részszempontok esetében, amennyiben Ajánlattevő a többletjótállás kapcsán nem kíván a kötelezően megajánlandó érték (6, illetve 12 hónap) feletti megajánlást tenni, úgy a felolvasólapon a minimumértéket (0 hónap) köteles feltüntetni. A Kbt. 77. § (1) bekezdésre hivatkozással, 2010 évet megelőző gyártásra vonatkozó, továbbá 8000 üzemórát túllépő megajánlás érvénytelen.
14) Jelen eljárásban a mindenkori magyar jog az irányadó.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
16) A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet (Kbt. 85. § (1) bekezdés). A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/09/01 10:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges