Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1367/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Széchenyi lánchíd és kapcsolódó kivitelezések
Hivatkozási szám: EKR000877862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Széchenyi lánchíd és kapcsolódó kivitelezések
I rész: Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítása
II Rész: Várhegyi alagút felújítása
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő kivitelezési munkák részletes leírását karakterkorlát nélkül a KD tartalmazza
I-II rész tekintetében: nyertes ATnek teljesítéskor meg kell felelnie a 1447/2018. (IX.18.) Korm. határozatban előírt max. 18havi közúti forgkorl. vonatkozó előírásnak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi lánchíd,Széch. I. tér al. vka.felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak:45221110-6
45221111-3
45221119-9
45233120-6
45234121-0
45234126-5
45234128-9
45234160-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, I. és V. kerület, Széchenyi lánchíd és környéke
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújításai:
Széchenyi lánchíd (továbbiakban:Híd)
-Közúti pályalemez és a kétoldali hídi gyalogos járdák újjáépítése, acélszerk. jav. és korr.véd., Műemléki felúj., restaurálás. Lehorgonyzó kamrák szigetelése, árvízi védekezési rendszer kiép. A hajózási jelzések korszerűs. Gyalogos aluljárók átép. A hiányzó műemléki elemek visszaép. Új köz- és díszvil. épül ki. Közművek rendez.
A hídhossz 380,02m. Lánc támaszköz (lehorg.tömb–iránytörő saru–koronasaru):39,08+88,71+202,60+88,71+39,08m, a merevítő tartók támaszköze:85,10+195,40+85,10m.A híd teljes szélessége 14,5m.Szegélyek közötti szélessége 6,45m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17m.
Főbb mennyiségek a rendelkezésre álló tervek alapján:
Acél, ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel:814t
Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd: 22378m2
Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd - Erősített: 48980m2
Monolit vb. hídfelszerk:234 m3
Pilon injektálása3800 m3
Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással:2904m2
Visszaép idomacél korlát bontása:702m
Közvil. kábelfektetés 4x16/16mm2:1970m
Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés:5100 m
Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32db
Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2db
Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.):194m2
Organizácó: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db
Útép: AC22 alap (F):116+12 m3
Csatorna ép:26 m
Vízvezeték ép: 33 m
Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépítménybe (zárt célú kábel):2850m
Hajózási jelzőfények energiaellátása:880 m
IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábellel:1db
Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépítménybe: 2510 m
Gázcső építése:101m
BKV erősáram:1x1000mm2 Al kábel fektetése földárokba:2 x 625m
Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró (továbbiakban: Aluljáró)
Az Aluljáró elbontása és újjáépítése megtörténik. A teljes aluljáró vb. szerkezet elbontásra kerül, helyette új szerkezet épül. A támfalak magasságát a Dunai árvízszinthez kell igazítani, a szerkezetben előkészítésre kerülnek a jövőbeni közműátvezetések műtárgyai. Új, akadálymentes villamosmegállóhelyek alakítandók ki a Széchenyi István tér és az Eötvös téri megállóknál.
A villamos aluljáró esetében az alagút hossza 96,24 m, az északi U-kereté 90,25 m, míg a déli U-kereté 86,34 m. A közúti aluljáró esetében ugyanezen értékek: alagút 40,24 m, északi U-keret 60,61 m, déli U-keret 64,68 m. Átépítendő villamospálya hossza: 484 m hosszú kétvágányú pálya (968 vm) Átépítendő útpálya hossza megegyezik a közúti aluljáró hosszával, az U-keretek végén a jelenlegi útpályához szükséges csatlakozni.
Főbb mennyiségek:
Tömedékelés, tömörítéssel, injektálással (alagút): 168 m3
Sínszekrény elhelyezése nyitott felépítményű villamos pályában: 16 db
Hofeka Kft. gym-ú, Alagút típ. 36W LED fényforrású lámpatest aluljáró mennyezetére szerelve: 19 db1x1000 mm2 Al kábel fektetése földárokba: 3 100 m
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel: 766 m3
Ideiglenes 10kV-os hálózat kiépítése, burkolatbontással, földmunkával, védőcső fektetéssel, műtárgy helyiségeken belüli átvezetésekkel: 160 fm
K10 Kőfal aluljárók feletti szakaszán újonnan gyártott elemek elhelyezése új vasbeton szerkezeten: 94,68 m2
BK1-01 Gránit peronszegélykő (25x40x50 cm): 140,2 m
L-01t Új kétsoros öntvény korlát telepítése: 111 db
Egyedi korlát Főmterv-MSc-CéH Konzorcium terve alapján: 284,5 fm
Talpcsavaros acéloszlop állítása alapozási munka nélkül: 29 db
Parkoló automata létesítése, szakszerű kivitelezéshez szükséges tevékenységekkel együtt: 2 db
Alépítményi hálózat építése átlagban 2db Ø110 KPE védőcsővel, kábelszekrényekkel megszakítva, földmunkával, út és járdaburkolat helyreállítással: 390 m
A közbesz. ismertetése Vl.4.3) kerül folytatásra.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő kivitelezési munkák részletes leírását karakterkorlát nélkül a KD tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többlet szakember létszáma (fő) (min. 0 fő, max. 4 fő) 10
2 3.M2.a)szakember részt vett legfeljebb 2 db projektből teljesített összesen minimum nettó 4 milliárd Ft összértékű közlekedési létesítmények kivitelezésére irányuló projektben projektvezetőként (i/n) 10
3 4.1.M2.a) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap)  5
4 4.2. M2.b) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Várhegyi alagút felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221241-3
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, I. kerület, Várhegy (Budai Váralagút)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Várhegyi alagút felújítása (tov:Alagút)
A meglevő leromlott állapotú mozaikburkolat és téglaboltozat részleges visszabontásra kerül, új szivárgópaplan kerül beépítése és új teherbíró vasbeton falazat megépítését követően új látszó beton felület épül. Teljesen új ventilátoros légcserélési rendszer épül ki. A közvilágítás LED technológiás rendszerű lesz. Tűzvédelmi és vészvilágítási előírásoknak meg lesz feleltetve a teljes alagútszerkezet. A keleti kapuzat északi földszinti és első emeleti helyiségeibe költözik át a híd- és alagútmesteri szolgálat, ahova mind a Híd, mind az Alagút gépészeti vezérlése be lesz kötve. A K-i kapuzat felszabaduló üzemi helyiségeinek szerkezeti felújítása fog megtörténni. Ny-i kapuzatban a Főv. Önk. tulajdonában lévő helyiségek kerülnek felújításra. Mind az Ellypse, mind a Manna terasz burkolatát és szigetelését, illetve a teraszhoz csatlakozó támfalak állapotát felül kell vizsgálni, a kivitelezés során fel kell újítani. Az Alagúton belüli közlekedési burkolatokat el kell bontani, újjá kell építeni a megtervezett új forgalmi rendnek megfelelően. Beszerzésre kerül egy takarítógép. Alagútszerkezeten belüli közművek elbontása/kiváltása, illetve visszaépítése szükséges.
Az alagút elméleti teljes hossza 350,12 m. Az alagút hosszirányban Ny-ról K-re lejt egyenletesen 1,74% eséssel. A kezdő- és végpont közötti magasság különbség kb. 6,1 m. Vízszintes értelemben az alagút egyenesben fekszik. Az alagút keleti oldalán a 0+001,758 m és a 0+098,47 szelvények között a szelvény belmagassága a 10,60 m-ről a 7,37 m-re csökken. A belmagasság lépcsőzetes kialakítása 6-6 szintváltással történik. Az Alagút összbefogadó térfogata több, mint 25.800 m3 . Az Alagútban elhelyezendő új forgalmi űrszelvény teljes szélessége 9,45 m, amely magába foglalja a déli oldalon a kiemelt szegélyű 1,5 m széles gyalogos járdát, valamint a 3,70 m széles, a Ny-K irányú kerékpáros forgalmat is lehetővé tevő közúti forgalmi sávot. Az űrszelvény északi oldala helyet ad a 3,0 m széles közúti forgalmi sávnak és az 1,25 m szélességű kiemelt szegélyű K-Ny irányú kerekpáros forgalmi sávnak.
Főbb mennyiségek:
Mikrocölöpök készítése; f150; f51/33; L=5,5m; a=50 cm: 7200 m
Mozaikburkolat bontása (5-10 mm vastag), géppel: 8 000 m2
Torkrétbeton réteg bontása (5-8 cm vastag), géppel: 8 000 m2
Téglafalazat + alaptest részleges bontása (bontás mélysége 0-80 cm): 1 295 m3
Alagútfalazat PVC fóliaszigetelése, fugaszalagok beépítése: 8 830 m2
Szivárgópaplan építése (Enkadrain 10mm): 8 830 m2
Belső vasbeton héj boltozat I. ütem és ellenbolt építés: 2 626 m3
Belső vasbeton héj boltozat II. ütem építés, 35 cm vastagságban: 2 350 m3
Belső vasbeton héj boltozat II. ütem építés, 15cm vastagsában: 30 m3
Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással: 1 651 m2
Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással: 1 315 m2
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 55,8 + 470 m3
C20/25 beton burkolatalap készítése: 3 m3
CP4/2,7 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése: 611 m3
CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése: 133 m3
Egyedi tájékoztató táblák elhelyezése, majd bontása 2000x1100 mm (sárga): 8 db
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz, majd bontása: 11 db
KRESZ táblák elhelyezése, majd bontása: 23 db
Egyedi tájékoztató táblák elhelyezése, majd bontása 800x1000 mm (fehér): 8 db
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 1 ktg
Szellőztetőberendezése: 1 ktg
Világítás: 1 ktg.
Automatika: 1 ktg.
0,6/1kV-os NAYY-J 4x240SM mm2 szabványos kialakítású kábel, földárokba, homokágyba fektetve, 10 méterenként kábeljelzővel (feszültségszint, áramkör száma), választó és fedőtéglázással: 1 470 fm
Fveb 4x12 optikai kábel behúzása +LPE32 védőcsővel: 750m
Műanyagcsöves alépítmény-hálózat építése, terv szerinti nyílás-számokkal: 70 m
Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése, alépítménybe 1 kábel =1 db (M.Tel): 3870m
Fényjeleket továbbító kábelek elhelyezése/kiépítése előkészített acélszerkezetre szellőző vájatban 1 kábel =1db(M.Telek.)1110m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többlet szakember létszáma (fő) (min. 0 fő, max. 2 fő) 10
2 3. M2.a) pontban bemutatott szakember részt vett minimum nettó 1 milliárd Ft összértékű közlekedési létesítmények kivitelezésére irányuló projektben projektvezetőként (igen/nem)  10
3 4.1. M2.a) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap)  5
4 4.2.M2.b) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 330861
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Széchenyi lánchíd,Széch. I. tér al. vka.felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012764 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Várhegyi alagút felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012764 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma mind a két részfeladat vonatkozásában:
1. SDD Konrzorcium, konzorciumvezető: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; asz: 10229105211
2. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. asz: 25355929443
3. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., 1239 Budapest, Haraszti Út 44. (asz: 10950676244)
4. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20. (asz.: 24857538244)
Környezetvédelmi szempontok a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint.
Az eredménytelenség indoka: az eljárás eredménytelen mind a két részfeladat tekintetében a Kbt. 75.§ (2) bek. b.) alapján,
azaz a Kbt. 75.§ (4) bekezdés szerint igazolható, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. törvény 148-149. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)