Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13672/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Teljesítés helye:1066 Budapest, Teréz krt. 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉS Vegyesiparcikk Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115050
E-mail: feketeg@fszek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tagkönyvtár kialakítás rekonstrukcióval 2019
Hivatkozási szám: EKR000820352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tagkönyvtár kialakítás teljes rekonstrukcióval
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Részajánlattétel nem biztosított tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő munkák egymásra épülnek, egységet képeznek, aránytalan nehézség nélkül nem választhatók el egymástól. A munkaterület mérete, elhelyezkedése és a feladat összetettsége miatt az elvárt határidő és minőség csak egységes kivitelezői szemlélettel, irányítással érhető el.
A 720 m2 alapterületű ingatlan átalakítása, teljes felújítása (építőmesteri, szakipari, épületgépészeti és elektromos munkák), hűtési-légtechnikai rendszerének kiépítése, új felvonó létesítése a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21041 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tagkönyvtár kialakítás teljes rekonstrukcióval
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉS Vegyesiparcikk Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80456281
Postai cím: Lublói Utca 8/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: beskivitelezes@beskft.hu
Telefon: +36 14550110
Internetcím(ek): (URL) www.beskft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 329996449
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 2-4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Részajánlattétel nem biztosított tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő munkák egymásra épülnek, egységet képeznek, aránytalan nehézség nélkül nem választhatók el egymástól. A munkaterület mérete, elhelyezkedése és a feladat összetettsége miatt az elvárt határidő és minőség csak egységes kivitelezői szemlélettel, irányítással érhető el.
A 720 m2 alapterületű ingatlan átalakítása, teljes felújítása (építőmesteri, szakipari, épületgépészeti és elektromos munkák), hűtési-légtechnikai rendszerének kiépítése, új felvonó létesítése a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 329996449
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉS Vegyesiparcikk Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80456281
Postai cím: Lublói Utca 8/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: beskivitelezes@beskft.hu
Telefon: +36 14550110
Internetcím(ek): (URL) www.beskft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje 2020. december 15. helyett 2021. március 20-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A koronavírus járvány miatti határlezárások következtében a munkavégzés folyamatossága nem volt biztosított, mivel a vállalkozó munkavállalóinak nagy része külföldi.
Több beszállító késve tudja teljesíteni az eredetileg vállalt szállítási határidőket. A gyári kapacitások folyamatos újraindulását követően várhatóan 2-3 hónappal nő a szállítások határideje.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 329996449 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 329996449 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben