Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13689/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Pest megye, Mende
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mariann
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mende, Ceglédbercel, Sásd és Sárbogárd vasúti átj.
Hivatkozási szám: EKR001139822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mende, a 120a. sz. vasútvonal, vasúti átj. korr.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45234100-7
45234140-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye, Mende
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: A 120a. sz. Budapest-Szolnok vasútvonal és a 4603 j. út keresztezésénél található vasúti átjáró korrekciójának kivitelezési munkái Mende település közigazgatási területén
A beszerzés mennyisége:
- teljes pályaszerkezet cserével járó magassági korrekció 210 m hosszon 2x1 sávos, 6,0 m burkolat és 8,5 m koronaszélességű összekötő úton (4603. j. út 0+325-0+535 km szelvényei között)
- cca. 1100 m3 földmunka
- cca. 175 m3 aszfalt beépítés
- 100 m hosszú földútcsatlakozás építése 0+393,41 km szelvényben 50 m hosszú sárrázó burkolattal
- 1db kapubehajtó
- STRAIL rendszerű (vagy azzal egyenértékű), 7 mezőből álló gumielemes útátjáró átépítése, ágyazatcsere, nagygépes vágányszabályozás 650 vfm hosszban
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Vállalkozónak feladata továbbá a kiviteli tervek felülvizsgálata és szükség esetén módosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2017-00040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13240 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Mende, a 120a. sz. vasútvonal, vasúti átj. korr.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178771718
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45234100-7
45234140-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye, Mende
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: A 120a. sz. Budapest-Szolnok vasútvonal és a 4603 j. út keresztezésénél található vasúti átjáró korrekciójának kivitelezési munkái Mende település közigazgatási területén
A beszerzés mennyisége:
- teljes pályaszerkezet cserével járó magassági korrekció 210 m hosszon 2x1 sávos, 6,0 m burkolat és 8,5 m koronaszélességű összekötő úton (4603. j. út 0+325-0+535 km szelvényei között)
- cca. 1100 m3 földmunka
- cca. 175 m3 aszfalt beépítés
- 100 m hosszú földútcsatlakozás építése 0+393,41 km szelvényben 50 m hosszú sárrázó burkolattal
- 1db kapubehajtó
- STRAIL rendszerű (vagy azzal egyenértékű), 7 mezőből álló gumielemes útátjáró átépítése, ágyazatcsere, nagygépes vágányszabályozás 650 vfm hosszban
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Vállalkozónak feladata továbbá a kiviteli tervek felülvizsgálata és szükség esetén módosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 160144380
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.) A tenderdokumentációban, valamint a Szerződésben rögzítésre került, hogy Vállalkozó feladatát képezi „a bal oldali vágányon STRAIL rendszerű vagy ezzel egyenértékű, 7 mezőből (1x7 db premium STRAIL belső elem + külső oldalokon 2x7 db pontiSTRAIL elem vagy ezekkel egyenértékű) álló gumielemes útátjáró átépítése vágányok között is, betongerenda beépítésével együtt, ágyazat pótlással, valamint nagygépes vágányszabályozás 650 vfm hosszban vágánymezős kiemeléssel”.
A Szerződés aláírását követően – a munkaterület átadás-átvételi eljárás során – kiderült, hogy a NIF Zrt. mint Megrendelő és a HE-DO Kft. mint Vállalkozó között létrejött Szerződés olyan tételeket tartalmaz, amelyeket a MÁV a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje és a szerződéskötés időpontja között saját hatáskörben elvégzett, így ezen munkarészeket magukba foglaló tételek jelen projekt keretében nem kerülnek megvalósításra. Mérnök és Megrendelő a munkaterület átadás-átvétel során együttesen szólította fel a Vállalkozót, hogy a szerződés szerint az elmaradó munkákról jegyzéket nyújtson be.
A Szerződéses Feltételek 21.3. Elmaradó Munkák c. alcikkelye értelmében „Elmaradó munkának minősül a Vállalkozó Beárazott Költségvetésben önálló költségvetési soron feltüntetett, teljes egészében elmaradt munka. A Mérnök az elmaradt munkákról az 1. számú melléklet szerinti minta alapján köteles jegyzőkönyvet készíteni.”
A Felek erre tekintettel az elmaradó munkarészről 2020. május 7. napján jegyzőkönyvet vettek fel.
A műszaki tartalomtól eltérő megvalósítással a Vállalkozói Díj nettó 18.627.338,- Ft-tal csökken.
A fentiekre tekintettel a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani.
II.) A Megrendelő bankszámlaszáma vonatkozásában a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámot feltüntetni szükséges. Továbbá a Vállalkozó n tájékoztatta a Megrendelőt az adószámának megváltozásáról. A szerződés teljesítése során a Megrendelő oldalán a projektvezető (kapcsolattartó) személyében is változás történt, melyet jelen szerződésmódosítás keretében szükséges kezelni.
A bankszámlaszám, az adószám és a kapcsolattartó személyében történt adatoknak a változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők, erre tekintettel a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tenderdokumentációban rögzítésre került, hogy Vállalkozó feladatát képezi „a bal oldali vágányon STRAIL rendszerű vagy ezzel egyenértékű, 7 mezőből (1x7 db premium STRAIL belső elem + külső oldalokon 2x7 db pontiSTRAIL elem vagy ezekkel egyenértékű) álló gumielemes útátjáró átépítése vágányok között is, betongerenda beépítésével együtt, ágyazat pótlással, valamint nagygépes vágányszabályozás 650 vfm hosszban vágánymezős kiemeléssel”. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során ez alapján adta meg ajánlatát.
A Szerződés aláírását követően – a munkaterület átadás-átvételi eljárás során – kiderült, hogy a NIF Zrt. mint Megrendelő és a HE-DO Kft. mint Vállalkozó között létrejött Szerződés olyan tételeket tartalmaz, amelyeket a MÁV a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje és a szerződéskötés időpontja között saját hatáskörben elvégzett, így ezen munkarészeket magukba foglaló tételek jelen projekt keretében nem kerülnek megvalósításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 178771718 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 160144380 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben