Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13699/2020
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Sándorfalva Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82878261
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Telefon: +36 62572961
E-mail: pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu
Fax: +36 62572961
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sandorfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nádastó Szabadidőpark komplex fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000573702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nádastó Szabadidőpark komplex fejlesztése. Megvalósuló létesítmények és főbb mennyiségek:
Megvalósuló létesítmények ismertetése:
Az építési helyeként szolgáló telek egy volt homokbánya területe, a tó vízellátása természetes módon a lehulló csapadékból biztosított. A telek felszíne sík, igazodva a tó vízszintjéhez. A rendezett felszín magassági szintkülönbsége nem haladja meg a 0,5 métert. A területen egy fogadóépület és egy idegenforgalmi látogatótér épül.
1. Fogadóépület:
Kialakítandó helyiségek és funkciók:
- fedett-nyitott fogadótér,
- jegypénztár,
- iroda,
- férfi- és női WC-mosdó,
- halőr tartózkodó helyiség,
- teakonyha,
- fedett-nyitott terasz
Az épület szakaszos beton sávalapokra és monolit vb. lábazati gerendára épített égetett agyag blokktégla falazattal és acélgerendás alacsony hajlásszögű tetőzettel készül. A tetőszerkezet egyben a földszint feletti álmennyezet tartószerkezete is. Az épület tetőfedés állókorcos fém síklemez burkolattal készül. A külső falazatok 10 cm grafitos hőszigeteléssel és gyalult deszkaburkolattal készülnek.
2. Idegenforgalmi látogatótér:
Kialakítandó helyiségek és funkciók:
- egy nagyméretű, multifunkcionális „L” alaprajzú, mobil fallal kettéosztható terem,
- vizes blokkok (zuhanyzók, mosdók, WC-k),
- raktár,
- teakonyha
Az épület lapostetős kialakítású. Egy külső lépcső keresztül feljutási lehetőség lett kialakítva a terasztetőre, ahol egy fa szerkezetes kilátó pódium is helyet kapott, melyről optimális kilátás nyílik a természeti értékekre.
Egyéb építmények/ eszközök:
- kerékpártároló
- hulladékgyűjtő
- útbaigazító tábla
- tájékoztató és információs tábla
- külső parkoló tereprendezése
- beléptető rendszer
- kültéri WC
- part és parkrendezés
- kerítés építés
- tereprendezés plázs területén
- gyaloghidak
- horgászstég
- gyalogos tanösvény kialakítása
- szennyvíz tároló (puffertartály)
Főbb mennyiségek:
1. Fogadóépület: közlekedő 8,70 m2, teakonyha 16,18 m2, halőr helyiség 8,28 m2, férfi WC előtér 2,28 m2, férfi WC 1,08 m2, akadálymentes WC 5,51 m2, iroda 7,25 m2, jegypénztár 9,45 m2, terasz 50,88 m2, akadálymentes rámpa 7,84 m2, fedett-nyitott főbejárat 39,57 m2, valamint pergolák és térburkolat.
2. Idegenforgalmi látogatótér: Földszint - bemutató és oktatótér 143,83 m2, konyha 27,43 m2, női vizesblokk 21,45 m2, közlekedő 17,45 m2, férfi vizesblokk 21,45 m2, akadálymentes vizesblokk 4,92 m2, raktár 18,55 m2, valamint pergolák és térburkolat, Tetőszint - fa szerkezetű kilátó és pergola.
3. Egyéb építmények/eszközök: kerékpártároló (10 db), hulladékgyűjtő (10 db), útbaigazító tábla (5 db), tájékoztató és információs tábla (10 db), külső parkoló tereprendezése (2000 m2), beléptető rendszer (1 db), kültéri WC (1 db), part és parkrendezés (100 m2), kerítés építés (100 fm), tereprendezés plázs területén (5600 m2), gyaloghidak (3 db), horgászstég (2 db), gyalogos tanösvény kialakítása (463 m2), szennyvíz tároló puffertartály (1 db), közművek építése (kamerarendszer, ivóvíz vezeték, szennyvíz csatorna, áramhálózat fejlesztés).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11116 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés egyes részeit.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben