Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13704/2020
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest XI. kerület, Kaptató sétány; HRSZ: 1918/10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közterületi parkok, fasorok fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662563
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markóné Ambrus Lilla
Telefon: +36 306394965
E-mail: ambrus.lilla@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fokert.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közjogi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közterületi parkok, fasorok fenntartása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gazdagrét - Kaptató sétány rekreációs park építés
Hivatkozási szám: EKR000562762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében a gazdagréti Kaptató sétányon rekreációs park kivitelezése. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a beruházás során olyan családi sportpark kialakítása Ajánlatkérő célja, amelyeknek elsődleges funkciója a sport, mégis elhelyezkedése, funkcióbeli sokfélesége (sportpálya, játszótér, kutyafuttató, idősek és fogyatékkal élők számára is használható sporteszköz és okos eszközök) és célcsoportjainak széles spektruma által egy megújult, minőségi, az egész család számára hasznos közösségi térrel erősítse a budapesti lakóközösségek összetartozását. A beruházás eredményeként amatőr tömegsportra alkalmas helyszín létesítésül, a szükséges és berendezések telepítésével, melyek igénybevételével az aktív, mindennapos testmozgás megvalósítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105223425 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gazdagrét - Kaptató sétány rekreációs park építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535280-3
További tárgyak:45111000-8
45212200-8
45236200-2
45310000-3
45311000-0
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Kaptató sétány; HRSZ: 1918/10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a gazdagréti Kaptató sétányon rekreációs park kivitelezése. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a beruházás során olyan családi sportpark kialakítása Ajánlatkérő célja, amelyeknek elsődleges funkciója a sport, mégis elhelyezkedése, funkcióbeli sokfélesége (sportpálya, játszótér, kutyafuttató, idősek és fogyatékkal élők számára is használható sporteszköz és okos eszközök) és célcsoportjainak széles spektruma által egy megújult, minőségi, az egész család számára hasznos közösségi térrel erősítse a budapesti lakóközösségek összetartozását. A beruházás eredményeként amatőr tömegsportra alkalmas helyszín létesítésül, a szükséges és berendezések telepítésével, melyek igénybevételével az aktív, mindennapos testmozgás megvalósítható.
Az építési beruházás keretében a lakótelepi környezetbe ágyazott, enyhén lejtős zöldfelület rekreációs lehetőségét bővítve, gyepes többfunkciós sporttér, fitneszterület, és a meglévő szobor körül pihenőtér kialakítását, ezzel párhuzamosan a zöldfelületi elemek bővítését, és a jellemző, de nem kiépített gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítását kívánja ajánlatkérő megvalósítani. A műszaki leírásban részletesen kifejtett leírásnak, terveknek és költségvetésnek megfelelően a beruházással érintett terület északi oldalán, közvetlenül a játszótér alatt kívánja ajánlatérő elhelyezni a sportfunkciókat: egy sík felülettel rendelkező gyepes felületet, a játszótér mellett stabilizált burkolaton kültéri fitneszeszközöket, valamint egy ping-pong asztalt. A beruházás keretében helyet kap egy pelenkázóval ellátott illemhely a fitnesztér mellett, ami a játszótérről is könnyen megközelíthető. A sporttéren kap helyet egy ivókút és okos oszlop, amely a park egész területére sugározza a wifi jelet, valamint kijelzőn keresztül az UV sugárzás erősségéről ad információt. Egy zárható boxokkal rendelkező, USB töltős padot is elhelyezünk ezen a területen. A parkon keresztül egy új gyalogos járda létesül, pihenő padokkal kísérve.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- gyepnyesés 6 cm vastagságban 5086 m2
- gyepnyesedék felrakása teherautóra, elszállítása 350,9 m3
- beton burkolat és lapburkolat bontása: 16,7 m2;
- tükörkiemelés: 71,7 m3;
- gyepnyesés után 4 cm vastagság humuszos földréteg letermelése: 237,4 m3;
- töltés készítése terep alakításhoz: 434, 7 m3
- bevágás készítése terep alapításhoz: 384,4 m3
- felesleges töltőföld felrakása teherautóra, elszállítása: 116,5 m3;
- okos oszlop telepítése: 1 db;
- 1 db információs tábla telepítési munkái;
- ivókút telepítése: 1 db;
- hulladékgyűjtő beépítése: 9 db;
- 5 db fitnesz eszközök telepítési munkái;
- kerékpártároló telepítése: 4 db.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkák ellenértékének a fedezetét a részére a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1184/2019. (IV.5.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Miniszterelnökség által nyújtott költségvetési támogatás terhére kívánja biztosítani a Miniszterelnökséggel 2019. augusztus 2. napján kötött támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatói okiratban meghatározott támogatási időszak módosítása van folyamatban. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés eljárásként indítja meg és a támogatói okirat módosítására irányuló kérelem elutasítását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a támogatói okirat módosítására irányuló kérelem elfogadása a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatálybalépésének a feltétele a szerződéstervezet 5.1. pontjában meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Az M.1. pontban előírt szakember MV-É jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában rögzített adathoz:
A II.2.7) pontban a „Kezdés” dátuma kizárólag technikai jellegű információ, a felhívás EKR-ben történő közzététele érdekében került rögzítésre, e dátum a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és a támogatói okirat módosításának hatályba lépésétől függően változhat.
Kötbérterhes teljesítési részhatáridő: a szerződés hatályba lépésétől számított 70 naptári nap, mely részhatáridőn belül a nyertes ajánlattevő köteles elvégezni valamennyi, az automata köztéri illemhely telepítésén és beüzemelésén kívül eső feladatokat. A teljesítési véghatáridő: 2020. november 30., mely véghatáridőn belül a nyertes ajánlattevő köteles elvégezni a fennmaradó, az automata köztéri illemhely telepítésére és beüzemelésére vonatkozó feladatot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gazdagrét - Kaptató sétány rekreációs park építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37667117
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: koboldepito@gmail.com
Telefon: +36 305525039
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105223425
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető biztosítása, hulladék elszállítása, ivókút telepítése, okos oszlop elektromos bekötése, automata öntözőrendszer építése, közvilágítás kiépítése, WC Blokk elektromos bekötése, magánhálózat elektromos fejlesztése, aszfaltburkolat készítése, szennyvíz elvezetési munkák, vízellátási munkák, Terraway vízáteresztő burkolat építése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87053494
Postai cím: Móra Ferenc Utca 87.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664529213

Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57802143
Postai cím: Haraszti Út 120/b
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811233213

Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69251641
Postai cím: Lomb utca 35. a. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685241

Hivatalos név: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37667117
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243

Hivatalos név: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83084966
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges