Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13780/2020
CPV Kód:33141100-1
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kötszer és kötszer féleségek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000273592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kötszer és kötszer féleségek beszerzése 22 (huszonkettő) részben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció szerint, az ott meghatározott követelmények alapján. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel kötendő szerződés alapján az egyes részek vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kötszer és kötszerféleségek adásvételére és szállítására köteles.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a betegforgalom kiszámíthatatlansága miatt, az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 90 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő a szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Az Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
Az Ajánlatkérő irányadónak tekinti a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés rendelkezéseit („vagy azzal egyenértékű”). Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek szükséges igazolnia. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania.
1. rész: Hasi törlők összesen 214 968 db (ebből alapmennyiség: 150 477,6 db; opciós mennyiség: 64 490,4 db)
2. rész: Kötésrögzítő pólyák összesen 50 025 db (ebből alapmennyiség: 35 017,5 db; opciós mennyiség: 15 007,5 db)
3. rész: Egyéb műtéti kötszerek összesen 220 db (ebből alapmennyiség: 154 db; opciós mennyiség: 66 db)
4. rész: Sebfedő mull-lapok összesen 374 455 db (ebből alapmennyiség: 262 118,5 db; opciós mennyiség: 112 336,5 db)
5. rész: Gipszpólyák összesen 2206 db/doboz (ebből alapmennyiség: 1544,2 db/doboz; opciós mennyiség: 661,8 db/doboz)
6. rész: Ragtapaszok összesen 10 527 db (ebből alapmennyiség: 7368,9 db; opciós mennyiség: 3158,1 db)
7. rész: Szigetkötszerek összesen 26 237 db (ebből alapmennyiség: 18 365,9 db; opciós mennyiség: 7871,1 db) -7.RÉSZ MÓDOSÍTOTT-
8. rész: Egészségügyi vatták összesen 10 215 db/csomag/tekercs (ebből alapmennyiség: 7150,5 db/csomag/tekercs; opciós mennyiség: 3063,96 db/csomag/tekercs)
9. rész: Rugalmas csőháló kötszerek összesen 789 db (ebből alapmennyiség: 552,3 db; opciós mennyiség: 236,7 db)
10. rész: Kanülrögzítők összesen 1870 db (ebből alapmennyiség: 1309 db; opciós mennyiség: 561 db) -10.RÉSZ MÓDOSÍTOTT-
11. rész: Kötésrögzítő kötszerek összesen 14 695 db (ebből alapmennyiség: 10 286,5 db; opciós mennyiség: 4408,5 db)
12. rész: Csőkötszer összesen 285,5 kg (ebből alapmennyiség: 199,85 kg; opciós mennyiség: 85,65 kg)
13. rész: Alginátorok összesen 406 db (ebből alapmennyiség: 284,2 db; opciós mennyiség: 121,8 db)
14. rész: Impregnált lapkötszer összesen 393 db (ebből alapmennyiség: 275,1 db; opciós mennyiség: 117,9 db)
15. rész: Hab-kötszerek összesen 289 db (ebből alapmennyiség: 202,3 db; opciós mennyiség: 86,7 db)
16. rész: Hydrocolloidok összesen 187 db (ebből alapmennyiség: 130,9 db; opciós mennyiség: 56,1 db)
17. rész: Hydrogélek összesen 480 db (ebből alapmennyiség: 336 db; opciós mennyiség: 144 db)
18. rész: Steril sebfedő párna összesen 691 db (ebből alapmennyiség: 483,7 db; opciós mennyiség: 207,3 db)
19. rész: Nedvszívó sebpárna összesen 3915 db (ebből alapmennyiség: 2740,5 db; opciós mennyiség: 1174,5 db)
20. rész: Sebfedő kötszer összesen 21 695 db (ebből alapmennyiség: 15 186,5 db; opciós mennyiség: 6508,5 db)
21. rész: Hálós kötszerek összesen 57 db (ebből alapmennyiség: 39,9 db; opciós mennyiség: 17,1 db)
22. rész: Kenőcstüll kötszerek összesen 357 db (ebből alapmennyiség: 249,9 db; opciós mennyiség: 107,1 db)
Az egyes részek tekintetében az alap mennyiség 70 %, az opciós mennyiség 30 %.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében a termékek mennyiségének meghatározása a kerekítés általános szabályai szerint történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka: Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja. Módosítás a Kereskedelmi ajánlat és Műszaki dokumentáció 6. rész „Ragtapaszok” 4-5. alrész és 9. rész „Rugalmas csőháló kötszerek” 1-10. alrész szakmai követelményében történt. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Korábbi hirdetmények iktató számai: 12978/2020, 11986/2020, 11072/2020, 10176/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben