Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13787/2020
CPV Kód:39518100-7
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann PhD
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műtéti izoláló szett, egységcsomag és egyéb termék
Hivatkozási szám: EKR001036392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39518100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nőgyógyászat
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39518100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára nőgyógyászati egyszer használatos műtéti izoláló egységcsomagok, 2 tételben, összesen 330 db mennyiségben.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi.
Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek.
A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló konszignációs készlet mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A konszignációval kapcsolatos előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23885 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Nőgyógyászat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2714670
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39518100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39518100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára nőgyógyászati egyszer használatos műtéti izoláló egységcsomagok, 2 tételben, összesen 330 db mennyiségben.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi.
Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek.
A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló konszignációs készlet mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A konszignációval kapcsolatos előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2714670
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás jellege és mértéke:
A szerződésmódosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek részletes bemutatása: Az ajánlattevőként szerződött fél 2020. február 25. napján kelt levelében jelezte, hogy az általa megajánlott termékek kiszerelése és cikkszáma megváltozott, amely azonban a vállalt egységárat és egyéb feltételeket nem érinti.
1. Eladó 2020. február 25. napján kelt tájékoztatásában jelezte, hogy az összefoglaló táblázatban szereplő terméknek a kiszerelése (a VII. rész 5-10 tételei) és a cikkszáma (III. rész valamennyi tétele, V. rész valamennyi tétele, valamint a VII. rész 6. tétele) megváltozott, a termék változatlan.
Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a III. rész 1. és 2. tétele, az V. rész 1. és 2. tétele, továbbá a VII. rész 5. és 7-10. tételei tekintetében.
A Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben megjelölt valamennyi feltételnek megfelel jelen módosítás.
Jelen módosítás nem lényeges módosításnak minősül, nem határoz meg a Szerződésben rögzített feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
2. Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés (a) pontja alapján módosítják a VII. rész 6. tétele tekintetében, vagyis a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, melynek megfelel a Szerződés II. fejezet 2.5. pontjában meghatározott Eladó termékcserére vonatkozó kötelezettségvállalása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A karakterkorlátozások miatt az információkat a VII.1. pont tartalmazza
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2714670 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2714670 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek részletes bemutatása: Az ajánlattevőként szerződött fél 2020. február 25. napján kelt levelében jelezte, hogy az általa megajánlott termékek kiszerelése és cikkszáma megváltozott, amely azonban a vállalt egységárat és egyéb feltételeket nem érinti.
1. Eladó 2020. február 25. napján kelt tájékoztatásában jelezte, hogy az összefoglaló táblázatban szereplő terméknek a kiszerelése (a VII. rész 5-10 tételei) és a cikkszáma (III. rész valamennyi tétele, V. rész valamennyi tétele, valamint a VII. rész 6. tétele) megváltozott, a termék változatlan.
Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a III. rész 1. és 2. tétele, az V. rész 1. és 2. tétele, továbbá a VII. rész 5. és 7-10. tételei tekintetében.
A Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben megjelölt valamennyi feltételnek megfelel jelen módosítás.
Jelen módosítás nem lényeges módosításnak minősül, nem határoz meg a Szerződésben rögzített feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
2. Felek a Szerződést jelen okirat keretében közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés (a) pontja alapján módosítják a VII. rész 6. tétele tekintetében, vagyis a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, melynek megfelel a Szerződés II. fejezet 2.5. pontjában meghatározott Eladó termékcserére vonatkozó kötelezettségvállalása.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben