Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13883/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Lengyeltóti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Lengyeltóti Város és legfeljebb a város 100 km-es körzetén belül
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Savic Consulting Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54688731
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 2
Város: Lengyeltóti
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8693
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsombok Lajos
Telefon: +36 85530016
E-mail: lengyeltotijegyzo@somogy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lengyeltoti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humán szolg. és kapac. fejl. Észak-Somogyban/szolg
Hivatkozási szám: EKR001172782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rendezvények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Lengyeltóti Város és legfeljebb a város 100 km-es körzetén belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezés: a rendezvények résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (helyszín, időpont egyeztetések, meghívók, fotódokumentációk, kommunikációtechnika, rendezvényszervező, illetve a rendezvény jellegének megfelelő szakember, előadó, oktató, művészek, műsorvezető biztosítása).
Rendezvények: 4 alkalom (1./ 300 fős, 2./ 150 fős, 3./ 1000 fős, 4./ 1000 fős)
Catering biztosítása a rendezvényekhez: állófogadás: szendvics, pogácsa, kávé, üdítő biztosítása a rendezvények létszámának megfelelően 1 fő kiszolgáló személyzettel.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP1.5.3-16-2017-00107, EFOP-3.9.2.-16-2017-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23195 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Rendezvények
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43204391
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.dobai@savicgroup.hu
Telefon: +36 202032002
Internetcím(ek): (URL) www.savicgroup.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3250000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Lengyeltóti Város és legfeljebb a város 100 km-es körzetén belül
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táborszervezés: a táborok résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (szállás, étkezés szervezése, biztosítása).
Táborok: 7 db (1./ 25 fős, 2./ 25 fős, 3./ 16 fős, 4./ 30 fős, 5./ 35 fős, 6./ 30 fős, 7./ 15 fős)
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3250000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43204391
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.dobai@savicgroup.hu
Telefon: +36 202032002
Internetcím(ek): (URL) www.savicgroup.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a módosító okirattal módosítják a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt. Szerződő felek a vállalkozási szerződést akként módosítják, hogy az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidőt meghosszabbítják, és az új teljesítési határidőt 2021. július 31. napjában állapítják meg.
A jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban áll, mert a következő feltételek együttesen teljesülnek:
- a szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a COVID-19 humánjárvány az egész világon súlyos veszélyhelyzetet okoz, melynek elhárítása keretében a rendezvények szervezése megtiltásra, majd korlátozásra került, és ez a korlátozás jelenleg is érvényben van.
- a szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, csupán a határidő változott, a teljesítést kizáró, illetve nehezítő körülmények miatt;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, hiszen a jelen szerződésmódosítás az ellenszolgáltatást nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosításának indokaként felek hivatkoznak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) megelőzése, elhárítása miatti veszélyhelyzet során előállt és kifejezetten a nagylétszámú rendezvények kapcsán bevezetett korlátozásokra és azok fenntartására, melyre figyelemmel a teljesítési határidő hosszabbításra került.
5.) A jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban áll, mert a következő feltételek együttesen teljesülnek:
- a szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a COVID-19 humánjárvány az egész világon súlyos veszélyhelyzetet okoz, melynek elhárítása keretében a rendezvények szervezése megtiltásra, majd korlátozásra került, és ez a korlátozás jelenleg is érvényben van.
- a szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, csupán a határidő változott, a teljesítést
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3250000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3250000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben