Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13885/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 13233485
E-mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Fax: +36 13233499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nfsi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nfsi.hu/
 
Hivatalos név: AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91233947
Postai cím: Béke Tér 13.
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Taskovics Péter
Telefon: +36 77401028
E-mail: taskovics.peter@vmaszk.hu
Fax: +36 77401746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vmaszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://vmaszk.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Hivatkozási szám: EKR000075022020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eljárás hosszú elnevezése: „Vállalkozási szerződés az „AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt keretében az AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai fejlesztésére.”
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya az „AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

1. rész tekintetében:
1. rész tekintetében megkötendő szerződésének elnevezése: Vállalkozási szerződés a „AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt keretében a Bács-Kiskun megye 145 HRSZ 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. szám alatti épületének energetikai fejlesztésére.
A projekt a AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.; hrsz: 145 Iskola-kollégium-konyha-étterem-tornaszoba épületegyüttest érinti.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 972,295 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1543 m2
- Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 55,66 m2
- Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS vagy azzal egyenértékű és lábazati XPS vagy azzal egyenértékű hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 4005,14 m2
- Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn= 570 kW
Radiátor és termoszelep csere 80 db
Energiamenedzsment rendszer/eszköz kiépítése 1 rendszer
- Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 58,05 kWp (215db 270Wp napelem)
2. rész tekintetében:
2. rész tekintetében megkötendő szerződésének elnevezése: Vállalkozási szerződés a „AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt keretében a Bács-Kiskun megye 0358 HRSZ 6400 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19. szám alatti épületének energetikai fejlesztésére.
A projekt a AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.; hrsz: 0358 "P", "O", "K", „Szociális Épület” épületeit érinti.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 203,226 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1209 m2
- Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS vagy azzal egyenértékű és lábazati XPS vagy azzal egyenértékű hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1228,09 m2
A megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10114 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem kerültek módosításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben