Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13886/2020
CPV Kód:45111000-8
Ajánlatkérő:BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, a felhívás II.1.4. pontja szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
Telefon: +36 12384110
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különböző méretű közvil. oszlopok cseréje 2019
Hivatkozási szám: EKR000495552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bp VIII.; IV.; II.; XIV.; XV. Kerület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.1.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra
Címek:
40/76/3P
Budapest, VIII. Különböző címein: 6 db.
Budapest, IV. Különböző címein: 100 db.
Budapest, II. Különböző címein: 28 db.
Budapest, XIV. Különböző címein: 201 db.
Budapest, XV. Különböző címein: 50 db.
Összesen: 385 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14511 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bp VIII.; IV.; II.; XIV.; XV. Kerület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: baro.fabricom@upcmail.hu
Telefon: +36 302429095
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2999164
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85481480
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:34928510-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.1.4. pontja szerint
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra
Címek:
40/76/3P
Budapest, VIII. Különböző címein: 6 db.
Budapest, IV. Különböző címein: 100 db.
Budapest, II. Különböző címein: 28 db.
Budapest, XIV. Különböző címein: 201 db.
Budapest, XV. Különböző címein: 50 db.
Összesen: 385 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 217
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85481480
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: baro.fabricom@upcmail.hu
Telefon: +36 302429095
Internetcím(ek): (URL) www.fabricom.hu
Fax: +36 2999164
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése
3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 150 nap.
Módosítást követően:
3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése
3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 217 nap.

Folytatás VI.2.2) A módosítás okai rovat:
A gazdaság világméretű leállása begyűrűzött az országba, valamint hatással volt a beszerzési láncolatra is. Ennek következtében a következő megrendelt tételek késedelmesen érkeztek meg: GURO szerelőlapok.
A szükséges szerelőlapokat ütemezett szállítással Vállalkozó 2019.08.26. napján megrendelte, azonban a beszállító 2020.03.16. napján arról tájékoztatta Vállalkozót (1. sz. melléklet), hogy Ausztriában a kereskedelmi tevékenység az élelmiszerek és létszükségleti termékek kivételével leállt, így a megrendelésnek megfelelő mértékben bizonytalan ideig nem áll módjukban leszállítani a szerelőlapokat.
A szerződéses tartalom szerint a közvilágítás oszlopcseréit az oszlopokat helyben cserélve, a közvilágítási szolgáltatás folyamatos fenntartása mellett kell megvalósítani. Mivel a szerelőlapok biztosítják a földkábeles hálózat folytonosságát is, így hiányuk esetén nem csak az egyes oszlopok, hanem az adott áramkör teljes egésze kiesne a szolgáltatásból. Ez ellehetetlenítené a szerződésszerű teljesítést és veszélyhelyzetet teremthetne, ezért a szerelőlapok hiánya miatt a munkavégzést Vállalkozó kénytelen volt a szerelőlapok megérkeztéig szüneteltetni.
Az ausztriai korlátozások bevezetése utáni első szállítmányt Vállalkozó 2020.04.22. napján kapta meg (2. sz. melléklet). Ez 38 naptári nap kiesést eredményezett.
2.2.2. Vállalkozó dolgozói állománya az előző év azonos időszakához képest több szabadságot vett ki, mivel a kiskorú iskolás/óvodás gyermekek napközbeni felügyeletét és az online oktatást meg kellett oldani, követni kellett. Vállalkozó szakembereinek nagyságrendileg 20 %-a a járvány szempontjából veszélyeztetett kategóriába tartozik. (60 év fölötti, vagy krónikus betegségben szenved, ezért a hatósági ajánlások és előírások betartása céljából el kellett rendelni az otthoni munkavégzést, illetve fizetett távollétet a veszélyes munkakörülmények elkerülése végett.)
A fizikai állomány által végzett munka home office-ban nem kivitelezhető.
Vállalkozónak, mint munkáltatónak alapvető kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítása, az adott körülmények között a közegészségügyi ajánlások teljesüléséről való gondoskodás.
(Kötelező távolságtartás, nagyobb létszám zárt térben való együttes jelenlétének kerülése stb.) Ezek a körülmények mind a munka intenzitásának lassítása irányába hatottak.
Összességében a pandémiás helyzet 100 napig tartott (2020.03.11-06.19.), mely időszak teljes egészében a kivitelezés időszakába (2020.01.13-2020.06.11.) esett.
A tervezett időszakban Vállalkozó összesen 549 munkanapot szándékozott a bemutatott szakemberállománnyal a teljesítésre fordítani, amiből mindössze 318 munkanap valósult meg. Ez 231 munkanap kiesést eredményezett.
Figyelembe véve Guro szerelőlap anyaghiánnyal lefedett időszakra ez az átlagos rendelkezésre álló kapacitással 29 naptári nap kiesést eredményezett. (3. sz. melléklet)
A fentiek alapján a veszélyhelyzet miatti, előre nem látható és ellenőrzési körön kívül eső kiesett napok száma: 38+29=67 naptári nap
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Az eredeti szerződéses kötelem vizsgálatát követően megállapítható, hogy a módosítás – a teljesítés határidejének az előre nem látható és ellenőrzési körön kívül eső körülmények miatti meghosszabbítása - illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
A szerződés ellenértéke nem módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.2.1. A szerződő felek a tárgyi szerződést 2019.07.25. napján kötötték meg egymással az akkori körülmények figyelembevételével.
Az eredeti szerződés tartalma szerint a kivitelezési munkák elvégzésnek véghatárideje a munkaterület átadásától (2020.01.13. napja) számított 150 nap (2020.06.11. napja).
A munkavégzés – mivel zömében burkolatbontással jár - az érintett önkormányzat(ok) rendeleteinek értelmében érdemben március 15. után kezdhető meg. Ez átlagos körülmények között nem veszélyeztette volna a szerződött határidő betarthatóságát.
A szerződés megkötésekor nem lehetett előre látni, hogy Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján kihirdeti a COVID–19 világjárvány miatt a veszélyhelyzetet. [40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről]

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.2.1) A módosítások ismertetése rovatban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85481480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85481480 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben