Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13912/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.;NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Növ. és áll. génállomány megőrzése és szaporítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38166394
Postai cím: Külsőmező 15.
Város: Tápiószele
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Csákó Ildikó
Telefon: +36 53380070
E-mail: csako.ildiko@nbgk.hu
Fax: +36 53380072
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nodik.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Növ. és áll. génállomány megőrzése és szaporítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Méhészeti vizsgálatok eszközei
Hivatkozási szám: EKR000760162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Pollen és mézvizsgálat eszközei
2. rész: Genetikai vizsgálatok eszközei
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy a közbeszerzési dokumentumokban részletezett mennyiségben és műszaki tartalommal, az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő részére leszállítja, üzembe helyezi, a használat helyszínén maximum 6 fő részére 4 órás oktatást tart a termékek üzemeltetéséről és használatáról.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pollen és mézvizsgálat eszközei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:31640000-4
38311100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1/1. Asztali liofilizáló berendezés, standard kamra elosztóval (csatlakozóval lombikokhoz)
1 db asztali liofilizálró berendezés, standard kamera elosztóval és vákuumszivattyúval.
A beszerezni kívánt eszköz minimum követelményei:
Jellemzők:
- Nagy (min. 2,5 kg/24 h) kapacitású jégkondenzátor tartály, belső tekercs nélkül
- Kaszkádhűtési technológia
- Előfagyasztható polc a szárítási sebesség gyorsítására
- Adattároló funkció
- USB-csatlakozó az adatok exportálásához
- LCD érintőképernyő
- A jégkondenzátor tartály anyaga rozsdamentes acél legyen, valamint állítható, kivehető rozsdamentes acél polcokkal rendelkezzen
- Csatlakoztathatók legyenek a berendezéshez lombikok is (min. 8 db)
- A vákuumszivattyú olajfüstszűrővel felszerelt legyen (a működés közben keletkező káros olajgőzök kiszűrésére)
- Átlátszó szárító kamra
- Alacsony zajszint
- Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el
- Helyszíni üzembe helyezés és betanítás 6 fő 4 órában
Műszaki paraméterek
- Fagyasztó tartály hőmérséklete: ≤ - 55 °C
- Jégkondenzátor kapacitás: min. 2,5 kg/24 h
- Fagyasztva szárítási felület: legalább 0,12 m2
- Vákuum nyomás: <10 Pa
- Vákuumszivattyú: kapacitása min. 6 m3/h
- Fagyasztó tartály kapacitása: legalább 6 liter
- Tálcák: min. 4 db
- Tálcák közötti magasság: legalább 50 mm
- Tálca méret (ÁxM): min. Φ200x20mm
- Feltölthető űrtartalom/polc (folyadékkal): min. 0,3 L
Dokumentációk, nyilatkozatok
- ISO9001 minőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel rendelkező szerviz, amely magyar nyelvű alkalmazástechnikai támogatást tud nyújtani.
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek rendelkeznek CE kód szerinti minősítéssel, vagy az azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelnek.
Jótállás
- Beüzemeléstől számított minimum 12 hónapra szóló garanciavállalás
1/2. Mini-golyós őrlőmalom
1 db mini – golyós őrlőmalom.
Jellemzők
- Őrlési eljárás fajtái: száraz, nedves
Műszaki paraméterek
- Őrlési végfinomság: min. 5 μm
- Őrlő mozsár méret: min. 10 ml (max. 13 ml)
- Minimális mintamennyiség: 0,01 ml
- Maximális adagolási szemcseméret: 6 mm
- Őrlőedény rezgése: 900 – 3000/perc (9 mm-es amplitúdó mellett)
- Őrlőgolyó mérete: min. 5 mm (max. 8 mm)
- Őrlőgolyók száma: min. 30 db
- Őrlőtégely és őrlőgolyó anyaga: edzett rozsdamentes acél
- Átlagos őrlési idő: max. 4 perc
- Őrlőmalom súlya: max. 8 kg
Dokumentációk, nyilatkozatok
- ISO9001 minőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel rendelkező szerviz, amely magyar nyelvű alkalmazástechnikai támogatást tud nyújtani.
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek rendelkeznek CE kód szerinti minősítéssel, vagy az azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelnek.
Jótállás
- Min. 12 hónap
1/3. Digitális, elektronikus analitikai mérleg
1 db digitális elektronikus analitikai mérleg.
- rendelkezzen analitikai védőburával, integrált koncentrikus vízszintjelzővel, állítható lábakkal, LCD kijelzőn háttér megvilágítással
Hálózati csatlakozás
- 220 V (110-230 V)
- rendelkezzen RS232 és USB kommunikációs portokkal
Műszaki paraméterek
- Méréshatár: minimum 200 g
- Felbontás: minimum 0,0001 g
- Ismételhetőség: minimum 0,0001 g
- Linearitás: minimum +/- 0,0002 g
- Stabilizációs idő: maximum 3 mp
Mérlegtányér mérete
- minimum 9 cm átmérőjű
Dokumentációk, nyilatkozatok
- ISO9001 minőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel rendelkező szerviz, amely magyar nyelvű alkalmazástechnikai támogatást nyújt.
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek rendelkeznek CE kód szerinti minősítéssel, vagy az azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelnek.
Jótállás
Minimum 12 hónap
1/4. Automata pipetta
1 db 8 csatornás automata pipetta.
8 csatornás pipetta (100-1200 µl)
Legalább kilenc programhellyel rendelkező elektronikus (akkus) pipetta
Nagy méretű kijelző (nagy karakterekkel könnyen beállítható, kijelzőn háttér-világítással)
Változtatható a felszívás és az adagolás sebessége, állítható térfogat
Sztepperként is működik
Reverz pipettázástól a keverésig, hígításig minden beállítható
Mérési tartomány: 100-1000 µl
beosztás: 1 µL
1/5. Pipetták, egy csatornás
1 db egy csatornás pipetta (10-100 μL):
mérési tartomány: 10-100 μL
beosztás: 0.1µL
1 db egy csatornás pipetta (100-1000 μL):
mérési tartomány: 100-1000 μL
beosztás: 1µL
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Liofilizálónál a jégkondenzátor 2,5 kg/24 h kapacitását meghaladó mennyiség (kg/24 h). További 0,5 kg/24 h kapacitás vagy nagyobb mennyiség max. pontot kap.  10
2 3. Liofilizálónál a vákuumszivattyú esetében a 6 m3/h kapacitást meghaladó kapacitás (m3/h). További 2 m3/h kapacitás vagy nagyobb kapacitás max. pontot kap. 10
3 4. Őrlőmalomnál az 5 μm őrlési végfinomságnál kisebb végfinomság (μm). Az 1,5 μm vagy kisebb végfinomság max. pontot kap.  10
4 5. Az 1. rész valamennyi tétele esetében a kötelező 12 hónapon felüli jótállás időtartama. További 12 vagy több hónap max. pontot kap.  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Genetikai vizsgálatok eszközei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
További tárgyak:33114000-2
38951000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2/1. 1 db Géldokumentációs rendszer
- Tartalmazza: Géldokumentációs Szoftver, vezérlőrendszer, transzilluminátor (min. 20 x 20 cm, 302/365 nm UV), SYBR Green kamera filter (460 – 470 nm)
- A nagy felbontású kamerát a rögzítő szoftver vezérli
- Dig. színes kamera min. 17.9 megapixeles felbontással
- min. 3 ajtó: oldalsó ajtókkal rendelkezik a gélek vágásához vagy mozgatásához az első ajtó kinyitása nélkül.
- UV-lámpa
- A rögzítő szoftver tegye lehetővé a képek élő előnézetét, képrögzítést és -javítást. Legyen lehetőség a képek javítására olyan beállítási lehetőségekkel, mint a fényerő, a kontraszt, gamma, dombornyomás, inverz és „ál-színek”. A képek legyenek megjelölhetőek szöveggel, sorokkal, nyilakkal, ellipszisekkel és szerkeszthetőek legyenek különf. kiemelő eszközökkel. A szoftver csökkentse a képzajt a hisztogram és a starfield kivonása révén.
- A „sötét helység” transzilluminátorral és az ajtót nyitó UV-biztonsági kapcsolóval felszerelve
- Etídium-bromid filter a „sötétkamrában”.
- A túltelítettség figyelmeztetése pirosan jelenjen meg a képen, figyelmeztetve a felhasználót az expozíció beállítására.
- Legyenek kiválaszthatóak előre beállított vagy felhasználó által megadott beállítások és templátok.
- A felhasználó által konfigurált riportok mutassák meg az összes képadatot, dátumot, felhasználói információkat, jegyzeteket, időt.
- Méretek max. (SZ X MÉ x MA): 36x35x50 cm
- A csomag tartozéka: Denaturáló polimer futtatáshoz, LPA-1, 10 mL
o lineáris poliakrilamid gél nagypontosságú elválasztással
o a termék ne minősüljön veszélyes anyagnak
o a felhasználó által könnyen cserélhető fecskendőben, előre kiadagolva
o a 10 ml-es fecskendő 96 szekvenálási vagy fragmens analízis minta futtatásához legyen elegendő
o hűtőszekrényben tárolható legyen
2/2. 1 db Spektrofotométer
Jellemzők:
- Két sugárutas
- Czerny-Turner rendszerű monokromátor
- Ultraibolya-látható (UV/Vis) tartományban mér
- Automatikus lámpaváltás lehetősége
- Lámpaváltás hullámhossza szabadon választható
- Beépített hullámhossz ellenőrzéssel
- Teljes körű készülékvezérléssel és adatfeldolgozással
- USB porton keresztül történő csatlakozás lehetősége
- Szabadon szerkeszthető jelentés formátum
- Egyidejű mérés és adatfeldolgozás lehetősége
- Vezérléshez szükséges számítógép, monitor és nyomtató
- Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el
- Helyszíni üzembe helyezés és betanítás max. 6 fő 4 óra
Műszaki paraméterek
Spektrofotométer:
- Hullámhossz tartomány: min. 190-1100 nm
- Spektrális sávszélesség max. 1 nm
- Hullámhossz pontosság: max. ±0,2 nm 656,1 nm D2 csúcs-nál
- Czerny-Turner rendszerű monokromátor
- Fotometriás tartomány: abszorbancia: min. -4 – 4 ABS, Transzmittancia: min. 0-400%
- Fotometriás pontosság:
o max. ± 0,002 Abs 0,5 Abs értéknél,
o max. ± 0,004 Abs 1,0 Abs értéknél,
o max. ± 0,006 Abs 2,0 Abs értéknél.
- Fotometriás ismételhetőség:
o max. ± 0,0001 Abs 0,5 Abs értéknél,
o max. ± 0,0001 Abs 1,0 Abs értéknél,
o max. ± 0,0005 Abs 2,0 Abs értéknél.
- Alapvonal stabilitás: kisebb, mint 0,0005 Abs/óra
- Zajszint: kisebb, mint 0,00003 Abs (700 nm)
- Min. szkennelési sebesség: 20 000 nm/perc
- Szórt fény:
o kevesebb, mint 0,02% 220 nm (NaI),
o kevesebb, mint 0,01% 340 nm (NaNO2),
o kevesebb, mint 0,5% 198 nm (KCl)
Vezérlő számítógép:
- Processzor: I5
- Memória: 8 GB, DDR4
- Háttértár: 480 GB SSD
- DVD író
- LAN kártya
- Billentyűzet: HU
- Egér: Optikai
- Op. rendszer: MS Windows 10 Professional 64 bit
Monitor: 24" WIDE TFT
Mono lézer nyomtató: 28ppm/1200x1200dpi/128MB
Fogyóeszköz: 2 db kvarc küvetta, fényút: 10 mm, térfogat: 3500 µl
Dokumentációk, nyilatkozatok
- ISO9001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbizt. intézkedésekkel rendelkező szerviz, amely magyar nyelvű alkalmazástechnikai támogatást tud nyújtani.
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek rendelkeznek CE kód szerinti minősítéssel, vagy az azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelnek.
Garanciális idő: Beüzemeléstől számított min. 12 hónap jótállás.
2/3. 1 db Real-time PCR
• A Real-Time PCR rendszer egy teljesen integrált kvantitatív PCR amplifikáló, detektáló, és adatelemző rendszer.
• A készülék beépített érintőképernyős kontrollerrel rendelkezik.
• A készülékhez tartozó szoftver egyszerű grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, alkalmas a diagramok és nyers adatok különböző formátumú exportálására, riportálására.
• A futási profil beállítását és az eredmények kiértékelését a laptop szoftverén lehet elvégezni.
• A készülék gyárilag kalibrált.
• Gerjesztés: festékspecifikus LED
• Detektálás: photo-detektor
• A készülék moduláris felépítésű.
• A készülék később bővíthető optikai modulokkal (max. 6 modulig).
• Optikai modulok:
SYBR/FAM: 462.5 – 516.0nm
HEX: 535.0 – 555.0nm
ROX: 585.0 – 610.0nm
CY3: 542.0 – 568.5nm
CY5: 635.0 – 665.0nm
ATTO425: 435.0 – 475.0nm
• Festék választás: excitáció és emisszió
• Reakció térfogat: max. 30 μL
• Thermo blokk: min. 6 kompartmentes Peltier, 2 kerámialemezes, félvezető elemekkel, 96 well-es
• Real-Time PCR készülék hőm. tartománya: 25.0 – 99.9°C;
• Fűtés: min. 6°C/mp; Hűtés: 2.5°C/mp;
• Pontosság: min. ± 0.2°C
• Dinamikus tartomány: min. 9 nagyságrend
• Hőm. uniformitás: min. ± 0.4°C
• Adatgyűjtés időtart.: max. <3/plate sec
• Felhasználó által Real-Time PCR készüléken lefuttathatók hő-, fizikai-, interaktív szenzor tesztek.
• Kiterjesztett diagnosztikai vizsgálat is lehetséges felhasználó által: min. 120 teljesítmény pont tesztelése 30 perc alatt
• Készülék bekapcsolásakor automatikusan: min. 20 teljesítménypont tesztelése ~1 perc
• Real-Time PCR készülék stand alone, PC kapcsolt, valamint LAN kapcsolt üzemmódban is működtethető.
• Külső eszközök használata USB porton keresztül (USB, egér, billentyűzet).
• A műszeren kvantitatív és kvalitatív génexpressziós analízis, miRNS analízis, géntérképezés, NGS könyvtár kvalifikálás, 2-5 csatornás multiplex analízis, HRM analízis és patogén kvantifikálás is elvégezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Spektrofotométernél a 20.000 nm/perc szkennelési sebességet meghaladó sebesség (nm/perc). További 9.000 nm/perc sebesség vagy ezt meghaladó szkennelési sebesség max. pontot kap.  10
2 3. Spektrofotométernél: Hullámhossz pontosság: érvényesség felt: max. +/- 0,2 nm eltérés (656,1 nm D2 csúcsnál) (0 pont); +/- 0,05 nm vagy ennél kisebb eltéréskor a max. pontszám (10) kerül kiosztásra 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 36 hónap szállítás tárgyaira
(1. rész: Pollen és mézvizsgálati eszközök,
2. rész: genetikai vizsgálatok eszközei)
vonatkozó teljesítéseit a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Csatolni kell e teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven (36 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal.
1. rész: 2 db pollen és mézvizsgálat során használt eszköz szállítása,
2. rész: 2 db genetikai vizsgálatok során használt eszköz szállítása
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1%-a minden késedelemmel érintett nap után, de legfeljebb 20%.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke az adott rész nettó szerződéses ellenértékének 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint, átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra. A fizetés elektronikus úton történik. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő az ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, továbbá nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzési rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja] a VI.3.12) 16. pontban rögzítettek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
7. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
9. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
14. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
15. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell benyújtania.
16. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]
fordított arányosítás módszerével kerül értékelésre: 1. és 2. rész – 1. részszempont;
egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre: 1. rész – 2., 3., 4. és 5. részszempont; 2. rész – 2. és 3. részszempont
a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges