Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13951/2020
CPV Kód:71335000-5
Ajánlatkérő:Karcag Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 209803995
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 59500610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karcag szennyvíztisztító telep áttervezése
Hivatkozási szám: EKR000721602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71335000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karcag város szennyvíztisztító telep áttervezése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13223 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, tervezési munkára vonatkozó összesen 1 db referenciával
- amely teljeskörű, biológiai tisztító, iszapkezelési technológiával működő szennyvíztisztító telep minimum 10.000 LE kapacitással működik
és
- amely legalább 4000 fm gravitációs szennyvízcsatorna és 2800 fm szennyvíznyomó-vezeték és 3 db szennyvízátemelő új vagy rekonstrukciós tervezésére vonatkozik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./19. pontjában meghatározott VZ-TEL kódjelű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./32. pontjában G kódjelű
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./34. pontjában V kódjelű
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az Étv. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M/2. pontjának a)-c) alpontjaiban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, tervezési munkára vonatkozó összesen 2 db referenciával. (A referenciakövetelmény legfeljebb 2 db referenciával teljesíthető.)
- amely teljeskörű, biológiai tisztító, iszapkezelési technológiával működő szennyvíztisztító telep minimum 10.000 LE kapacitással működik
és
- amely legalább 4000 fm gravitációs szennyvízcsatorna és 2800 fm szennyvíznyomó-vezeték és 3 db szennyvízátemelő új vagy rekonstrukciós tervezésére vonatkozik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./19. pontjában meghatározott VZ-TEL kódjelű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./32. pontjában G kódjelű
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklete II./34. pontjában V kódjelű
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az Étv. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M/2. pontjának a)-c) alpontjaiban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az alkalmassági minimumkövetelményt és erre tekintettel meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. A hirdetmény módosításával egyidejűleg pontosításra került az ajánlattételi útmutató, mely feltöltésre került az EKR-ben a további közbeszerzési dokumentumok között.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben