Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13957/2020
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: Csanádapáca, Lőkösháza és Kevermes települések közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEIOK Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Megbízási szerződés keretében a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00113) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Megbízási szerződés keretében a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00113) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79340000-9
79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU110 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Csanádapáca, Lőkösháza és Kevermes települések közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összegének megfelelően a tájékoztatási tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” (továbbiakban: KTK2020) című dokumentum releváns előírásainak megfelelő, vonatkozó kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani.
A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a kommunikációs feladatokat a KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.
A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok” című dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatának nem képezik részét az alábbi feladatok:
• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak:
Feladatok a projekt előkészítő szakaszában Mennyiség
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 3000 db
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db
Lakossági fórum 3 db
Feladatok a projekt megvalósítási szakaszában Mennyiség
Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 1 db
Sajtónyilvános rendezvények szervezése 2 db
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 1 db
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 2 db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 22 db
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 3 alkalom (a projekt alatt folyamatosan)
Feladatok a projekt megvalósítását követően Mennyiség
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 db
PR film készítése 1 db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 3000 db
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16203 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „Megbízási szerződés keretében a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00113) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21340000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79340000-9
79821000-5
79822500-7
79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU110 A teljesítés helye: Csanádapáca, Lőkösháza és Kevermes települések közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összegének megfelelően a
tájékoztatási tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” (továbbiakban: KTK2020) című dokumentum releváns előírásainak megfelelő, vonatkozó kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani.
A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a kommunikációs feladatokat a KTK2020 útmutatása
szerint kell teljesíteni.
A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok” című
dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatának nem képezik részét az alábbi feladatok:
• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak:
Feladatok a projekt előkészítő szakaszában Mennyiség
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 3000 db
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db
Lakossági fórum 3 db
Feladatok a projekt megvalósítási szakaszában Mennyiség
Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 1 db
Sajtónyilvános rendezvények szervezése 2 db
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 1 db
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 2 db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 22 db
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 3 alkalom (a projekt alatt folyamatosan)
Feladatok a projekt megvalósítását követően Mennyiség
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 db
PR film készítése 1 db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 3000 db
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21340100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.3. pontjában jelenleg a következő szerepel:
„Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező feladatokat az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően megvalósítani az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár (nettó forint)
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése nettó 1 503 000 Ft
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése nettó 190 000 Ft
1.3. Lakossági fórum nettó 1 050 000 Ft
1.4. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése nettó 580 000 Ft
1.5. Sajtónyilvános rendezvények szervezése nettó 1 290 000 Ft
1.6. A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése nettó 550 000 Ft
1.7. A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése nettó 160 000 Ft
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan nettó 9 900 000 Ft
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése nettó 348 000 Ft
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése nettó 590 000 Ft
1.11. PR film készítése nettó 3 394 000 Ft
1.12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nettó 1 545 000 Ft
1.13. A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése nettó 240 000 Ft
2. PR film szakmai és koncepcionális többlet vállalások
2.1. Műszaki többlet vállalás -
2.2. Koncepcionális többlet vállalás -
3. Ajánlattevő vállalja-e környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során („A” vagy „B” Vállalás) „A” Vállalás/”B” Vállalás
4. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és szakmai tapasztalata
4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (Igen/Nem) Igen
4.2. Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenységek végrehajtásában szerzett szakmai tapasztalata (db hónap) 64 db hónap”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.3. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező feladatokat az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően megvalósítani az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár (nettó forint)
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése nettó 1 503 000 Ft
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése nettó 190 000 Ft
1.3. Lakossági fórum nettó 1 050 000 Ft
1.4. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése nettó 580 000 Ft
1.5. Sajtónyilvános rendezvények szervezése nettó 1 290 000 Ft
1.6. A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése nettó 550 000 Ft
1.7. A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése nettó 160 000 Ft
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan nettó 9 900 000 Ft
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése nettó 348 000 Ft
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése nettó 590 000 Ft
1.11. PR film készítése nettó 3 394 100 Ft
1.12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nettó 1 545 000 Ft
1.13. A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése nettó 240 000 Ft
2. PR film szakmai és koncepcionális többlet vállalások
2.1. Műszaki többlet vállalás -
2.2. Koncepcionális többlet vállalás -
3. Ajánlattevő vállalja-e környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során („A” vagy „B” Vállalás) „A” Vállalás/”B” Vállalás
4. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és szakmai tapasztalata
4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (Igen/Nem) Igen
4.2. Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenységek végrehajtásában szerzett szakmai tapasztalata (db hónap) 64 db hónap”
2.2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 6.1. pontjában jelenleg a következő szerepel:
„A megbízási díj: 21.340.000,- forint + ÁFA, azaz huszonegymillió-háromszáznegyvenezer forint + általános forgalmi adó.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 6.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A megbízási díj: 21.340.100,- forint + ÁFA, azaz huszonegymillió-háromszáznegyvenezer-egyszáz forint + általános forgalmi adó.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
a) Felek a szerződésteljesítési szakaszban észlelték, hogy a Megbízott által benyújtott ajánlat 4. oldalán található Felolvasólap tartalma szerint, Megbízott az 1.11. értékelési alszempont (PR film készítése) kapcsán nettó 3.394.100 Ft értékű ajánlatot tett. Ezzel szemben az alapszerződés 2.3. pontja - a nyertes ajánlati elemek felsorolása során - ugyanezen értékelési alszempont (1.11. PR film készítése) vonatkozásában egy nettó 3.394.000 Ft értékű ajánlati elemet tartalmaz.
Fentiek eredményeként Felek az ajánlati árak összesítésének eredményeként kalkulált teljes megbízási díj (alapszerződés 6.1. pontja) vonatkozásában is téves összeget (nettó 21.340.000 forint) tüntettek fel.
Felek a fenti megállapítás eredményeként, jelen szerződésmódosítás révén rögzítik a helyes ajánlati elemet (1.11. PR film készítése - nettó 3.394.100 Ft), továbbá korrigálják az alapszerződésben rögzített megbízási díjat (nettó 21.340.100 Ft).
Tekintettel arra, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban Megbízotton kívül más gazdasági szereplő nem nyújtott be ajánlatot, illetve a Megbízott által benyújtott ajánlat a helyes összeget tartalmazza Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, melyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Felek továbbá megállapítják azt is, hogy a módosítás nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy a módosítás csupán csak a nyertes ajánlattevő által tett egyik vállalást rögzíti az alapszerződésben. A módosítás az Összefoglaló tájékoztatás és az Ajánlattételi felhívás tartalmát nem érinti.
b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a teljes megbízási díj és PR film készítésére vonatkozó megbízási díj kapcsán Felek csak helyesbítést végeznek.
c) A módosítás a szerződés tárgyát jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban és az alapszerződésben behatárolt beszerzési igény a módosítást követően sem módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21340000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21340100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben