Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13965/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárospatak Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3950 Sárospatak 0807, 0808, 0809, 0802/2, 0802/1, 0801, 7639, 7795, 7796, 7640/4, 7640/2, 7679. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sandhal Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73945761
Postai cím: Rákóczi Út 32
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Tamás
Telefon: +36 47513240
E-mail: erdostamas@sarospatak.hu
Fax: +36 47311404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarospatak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Út, kerékpárút, csap.víz elvezető rendszer építése
Hivatkozási szám: EKR000160502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Út, kerékpárút és csapadékvíz elvezető rendszer ép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak 0807, 0808, 0809, 0802/2, 0802/1, 0801, 7639, 7795, 7796, 7640/4, 7640/2, 7679. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Út, kerékpárút és csapadékvíz elvezető rendszer építése a Megyer-hegyen című és TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.
Külterületen a 0809, 7639, 7795, 7679 hrsz-on mezőgazdasági stabilizált út (1969,76 fm hosszban) és külön koronán kerékpárút (1582,90 fm hosszban) építése.
A mezőgazdasági út a 37. jelű Felsőzsolca – Sátoraljaújhely másodrendű főút 66+440 km szelvényétől indul, és 1969,76 fm után a 7679 hrsz meglévő földútnál végződik. A 0+000 – 0+094 km szelvények között meglévő aszfaltburkolatú út, a 0+094 – 1+969,76 km szelvények között tönkrement stabilizált út található. A meglévő aszfalt burkolatú út és stabilizált út vonalvezetése nem megfelelő, több helyen idegen területen van vezetve. A meglévő út vízelvezetése nem biztosított, a terepesés jelentős.
Építési feladat:
0+000 – 1+969,76 km szelvények között egy 3,50 m szélességű stabilizált út.
0+000 – 0+1582,90 km szelvények között kétirányú, 2x1 haladósávos kerékpárút, építési szélesség: 2,25 méter.
A külterületen a 0809, 7639, 7795, 7679 hrsz-on mezőgazdasági stabilizált út (1969,76 fm hosszban) és külön koronán kerékpárút (1582,90 fm hosszban) mellett megvalósítandó a vízelvezetés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04760 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Út, kerékpárút és csapadékvíz elvezető rendszer ép
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67920743
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36 704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122989931
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak 0807, 0808, 0809, 0802/2, 0802/1, 0801, 7639, 7795, 7796, 7640/4, 7640/2, 7679. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Út, kerékpárút és csapadékvíz elvezető rendszer építése a Megyer-hegyen című és TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 azonosítószámú projekt kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.
Külterületen a 0809, 7639, 7795, 7679 hrsz-on mezőgazdasági stabilizált út (1969,76 fm hosszban) és külön koronán kerékpárút (1582,90 fm hosszban) építése.
A mezőgazdasági út a 37. jelű Felsőzsolca – Sátoraljaújhely másodrendű főút 66+440 km szelvényétől indul, és 1969,76 fm után a 7679 hrsz meglévő földútnál végződik. A 0+000 – 0+094 km szelvények között meglévő aszfaltburkolatú út, a 0+094 – 1+969,76 km szelvények között tönkrement stabilizált út található. A meglévő aszfalt burkolatú út és stabilizált út vonalvezetése nem megfelelő, több helyen idegen területen van vezetve. A meglévő út vízelvezetése nem biztosított, a terepesés jelentős.
Építési feladat:
0+000 – 1+969,76 km szelvények között egy 3,50 m szélességű stabilizált út.
0+000 – 0+1582,90 km szelvények között kétirányú, 2x1 haladósávos kerékpárút, építési szélesség: 2,25 méter.
A külterületen a 0809, 7639, 7795, 7679 hrsz-on mezőgazdasági stabilizált út (1969,76 fm hosszban) és külön koronán kerékpárút (1582,90 fm hosszban) mellett megvalósítandó a vízelvezetés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122989931
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67920743
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36 704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló rendelkezések:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje 2020. augusztus 29.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A térséget sújtó folyamatos, extrém mennyiségű csapadék okozta felázások miatt a kivitelezés folyamatos akadályoztatásba ütközik. A felázott munkaterület 1-1,5 hét alatt szárad ki, mely miatt a kivitelezés a tervezett ütemezés szerint nem megvalósítható, a munkaterület útépítésre alkalmatlan.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 122989931 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 122989931 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben