Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13971/2020
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Aqua Sport Egyesület
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza Hunyadi - Szegfű utcasarkon Városi Uszoda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aqua Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77058353
Postai cím: Géza Utca 8-16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőhalmi Richárd
Telefon: +36 42411411
E-mail: kohalmi.richard@nyiregyhazisc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyiregyhazisc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001623952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rajtkövek és eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza Hunyadi - Szegfű utcasarkon Városi Uszoda.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 20db OSB14 with RBD rajtkő
- 10db OBL2_PRO hátrajtgép amely illeszkedik a rajtkőhöz
- 1 készlet induló oldali rajtkövekbe építhető hangszórók
- 2 készlet rajtkövekhez csatlakoztatható eszközök kábeleinek kiépítése (Platform, Touchpad, etc…)
A rajtkövek és eszközök beszerzése, telepítése, bekábelezése verseny irodába (0.20) meglévő
védőcsőben.
A fenti termékek leszállítása ajánlatkérő II.1.6. pontjában megjelölt telephelyére, továbbá a berendezések, telepítése és üzembe helyezése. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Részenként valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. A műszaki követelmények részben
meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől – Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat – mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04930 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rajtkövek és eszközök beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25114100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza Hunyadi - Szegfű utcasarkon Városi Uszoda.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 20db OSB14 with RBD rajtkő
- 10db OBL2_PRO hátrajtgép amely illeszkedik a rajtkőhöz
- 1 készlet induló oldali rajtkövekbe építhető hangszórók
- 2 készlet rajtkövekhez csatlakoztatható eszközök kábeleinek kiépítése (Platform, Touchpad, etc…)
A rajtkövek és eszközök beszerzése, telepítése, bekábelezése verseny irodába (0.20) meglévő
védőcsőben.
A fenti termékek leszállítása ajánlatkérő II.1.6. pontjában megjelölt telephelyére, továbbá a berendezések, telepítése és üzembe helyezése. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Részenként valamennyi termékre és a teljes
mennyiségre kell ajánlatot tenni. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. A műszaki követelmények részben
meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől – Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat – mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25114100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés megkötését követően a Vevő képviselőjének a személye és az egyesület székhelye megváltozott.
Alapszerződésben feltüntetett adatok helyére az alábbiak kerülnek:
1. „Székhely: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 1/a.”
„Képviseli: Szakács Roland elnök”
2. Az Alapszerződés 4.3. pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„A teljesítési igazolást kiállítani jogosult személy: Szakács Roland.”
3. Az Alapszerződés 10.1. pontjában megjelölt kapcsolattartó helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„Vevő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
Név: Szakács Roland
E-mail címe: szakacs.roland@aquase.hu
Telefonszáma: +36 707795828
Az Alapszerződés jelen okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Alapszerződés megkötését követően a Vevő képviselőjének a személye és az egyesület székhelye megváltozott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25114100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25114100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben