Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:14135/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82271736
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne.magdolna@tvvrt.hu
Fax: +36 13016700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.tvvrt.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. VI. kerület Játékvár Óvoda udvarának felújítás
Hivatkozási szám: EKR000648952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. ütem megvalósítása
Óvodai játszóudvar teljeskörű felújítása 620 m2 udvari területen. Meglévő játszóeszközök, burkolatok és kerítés bontása. Részben növényzettel telepített zöldfelület, részben színes gumiburkolatos játszófelület és sportpálya kialakítása, ütéscsillapító rétegekkel, teljes felületű szivárgó aljzatréteggel, játszóeszközök, faburkolatú lelátórész és kerti bútorok telepítésével, az épület melletti burkolt bejárati sáv szélén zöld növénysáv kialakításával, valamint az ehhez szükséges bontási munkák elkészítésével. Az építési munkához szükséges organizáció, az építés közbeni geodéziai kitűzések, valamint az elkészült játszóudvar minősítése részét képezi az elvégzendő munkának.
Fő mennyiségek:
• 264 m3 bontási munka elvégzése
• 42 fm kerítés bontása és építés
• 405 m2 különböző színű és rétegű öntött gumi burkolat eséscsillapító rétegek kialakításával
• 405 m2 teljes felületű szivárgó aljzat
• 149 fm több fajta szegélyképzés
• 13 m2 kültéri faburkolat szerkezeti kialakítással
• 10 fm két soros faburkolatú lelátó ülő és lépcső felülettel, szerkezeti kialakítással
• 24 fm kiemelt növény kazetta kialakítása
• 4 db játszóeszköz (mászóvár, hinta) telepítése
• 4 db napvitorla telepítése
• 29 db különböző kerti bútor (pad, szemetes, kerékpártároló) telepítése
• ivókút telepítése
• 199 m2 – zöldfelület, mulcsozás
• 360 db cserje telepítés
• 259 db évelő növény telepítése
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR felületére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11820 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A műszaki dokumentáció közé feltöltésre került a kerítés részletes rajza. Egyéb módosítás nem történt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben