Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1448/2020
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Buda Labor Kft.;Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Pentagen s.r.o.;Pentagen s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-826 Vegyszerek és kitek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001181762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vegyszerek és kitek beszerzése 5 részajánlattételi lehetőséggel
1. rész Gyógyszerszint és speciális fehérjék
2. rész 125I radioizotóppal jelölt immunoassay-k (RIA)
3. rész Speciális hemosztázis diagnosztika
4. rész Reverz hibridizációs vizsgálatok
5. rész Új generációs szekvenálás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 105203315 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszerszint és speciális fehérjék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Laboratóriumi Medicina
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyógyszerszint és speciális fehérjék 10 tétel éves vizsg.sz. 13 620 db
Ajánlatkérő tulajdonában lévő Architect i1000SR automatával azonos típusú másik automata készülék biztosítására, a két automata működtetéséhez szükséges reagensekre, kalibrátorokra, kontrollokra és szolgáltatásokra kérünk ajánlatot.
A lehívástól számított szállítási határidő legfeljebb 1 hónap lehet.
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Azon sorok száma ahol a megajánlott tesztek mérési tartománya nagyobb, mint a műszaki minimumkövetelmény (db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +25%-os eltérés lehetséges.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.
Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Értékelési pontszám 0-10 pont. Értékelés módszere ajánlati áresetén: fordított arányosítás; a 2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás. Értékelés módszerét részletesen a közbesz. dok. tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 125I radioizotóppal jelölt immunoassay-k (RIA)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Laboratóriumi Medicina
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
125I radioizotóppal jelölt immunoassay-k (RIA) 5 tétel éves vizsg.sz. 5 246 db
1. A közbeszerzési eljárásban 125I radioizotóppal jelölt immunoassay reagensekre és ezek automatizált feldolgozásához szükséges szolgáltatásokra kérünk ajánlatot.
2. Csak bevont csöves technikát („coated tube”) alkalmazó készleteket tudunk elfogadni.
3. Magyar nyelvű tesztleírással, gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (Declaration of Confirmity) és magyar regisztrációs számmal rendelkező termékekre van szükségünk.
4. Az ajánlatban szereplő tesztek méréséhez kérjük egy darab, teljesen automata radioimmunoassay készülék („RIA-mat 280” vagy azzal egyenértékű automata) kihelyezését, használatuk betanítását és ezek 24 órán belüli szervizelésének biztosítását a szerződés teljes futamideje alatt. A készülékeknek alkalmasnak kell lennie a laboratóriumi információs rendszerhez („GLIMS”) történő on-line illesztésre.
5. A szállítási határidő a gyártástól számítva legfeljebb 10 munkanap lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Azon sorok száma ahol a megajánlott tesztek analitikai érzékenysége nagyobb, mint a műszaki minimumkövetelmény (db) 15
2 Azon sorok száma ahol a megajánlott tesztek mérési tartománya nagyobb, mint a műszaki minimumkövetelmény (db) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +25%-os eltérés lehetséges.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Értékelési pontszám 0-10 pont. Értékelés módszere: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás; a 2. és 3. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás. Értékelésmódszerét részletesen a közbesz. dok. tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Speciális hemosztázis diagnosztika
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Laboratóriumi Medicina
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális hemosztázis diagnosztika 11 tétel éves vizsg.sz. 3 630 db
Az alább felsorolt reagensek mellett kérjük a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina saját tulajdonában levő ST4 ill. STart Max készülékek üzemeltetéséhez szükséges fogyóanyag (acélgolyó, küvetta) folyamatos biztosítását is, melyre szintén kérünk árajánlatot, valamint a szerződés teljes futamideje alatt kérjük a készülékekhez az alkatrészek biztosítását.
1.1 Lupus anticoagulans laboratóriumi diagnosztikája:
Lupus anticoagulans kimutatására alkalmas szűrő és megerősítő alvadási tesztek
Feltételek:
- lupus antikoaguláns jelenlétére érzékenyített, csökkentett foszfolipid tartalmú APTI teszt, valamint hexagonális foszfolipid tartalmú lupus anticoagulans megerősítő teszt együttes, azonos gyártótól származó biztosítását kérjük
- a kitek magyar nyelvű tesztleírással rendelkezzenek
1.2. Dysfibrinogenaemia laboratóriumi diagnosztikája
Dysfibrinogenaemia detektálására alkalmas alvadási teszt.
Feltételek:
- alvadás aktivátor a Bothrops atrox kígyóméregből előállított reptilase enzim legyen
- a reagens magyar nyelvű tesztleírással rendelkezzen

1.3. Protein C antigén teszt
Feltételek:
- az ajánlattevő ELISA módszeren alapuló tesztet biztosítson
- a kalibrációs görbe legalább öt pontos legyen
- a kit tartalmazzon minőségi kontroll plazmát
- magyar nyelvű tesztleírás rendelkezésre álljon
1.4. Szolubilis fibrin monomer kimutatása
Feltételek:
- a fibrin monomer detektálása immunturbidimetriás módszerrel
- a teszt kvantitatív eredményt adjon
- a cégtől beszerezhető legyen a reagenshez saját kalibrátor plazma
- a cégtől beszerezhető legyen két szintű minőségi kontroll plazma
- a kit magyar nyelvű tesztleírással rendelkezzen
1.5. Clopidogrel rezisztencia teszt
Feltételek:
- a vizsgálat a vazodilátor stimulált foszfoprotein (VASP) foszforiláción alapuljon
- áramlási citométerre való applikációval rendelkezzen
- a kit magyar nyelvű tesztleírást tartalmazzon
A reagensek lejárati ideje a laboratóriumba érkezéstől számítva minimum: 8 hónap
A „lejárati idő” alatt ajánlatkérő „szavatossági időt” ért.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reagensek lejárati ideje a laboratóriumba érkezéstől számítva (Minimum: 8 hónap, maximum: 16 hónap) több hónap a jobb 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +25%-os eltérés lehetséges.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Reverz hibridizációs vizsgálatok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pathológia
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Reagensek reverz hibridizációhoz összesen 2280 db teszt:
BRAF gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
840 teszt
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 9 mutáció egyidejű kimutatására a BRAF gén 600 és 601 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket kell alkalmaznia.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzon a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
NRAS gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
360 teszt
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 22 mutáció egyidejű kimutatására az NRAS gén 12, 13, 59, 60, 61 és 146 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
EGFR gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
360 teszt
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 30 mutáció és vagy deléció egyidejű kimutatására az EGFR gén 18, 19, 20 és 21 exonjaiban, beleértve a rezisztencia mutáció kimutatását is.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
KRAS gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
720 teszt
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 29 mutáció egyidejű kimutatására a KRAS gén 12, 13, 59, 60, 61, 117 és 146 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A pozitív reakció kimutatása streptavidin-alkalin foszfatáz és színes szubsztrát segítségével történik (igen/nem) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Új generációs szekvenálás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pathológia
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új generációs szekvenálás Becsült éves vizsgálati szám: 64
Solid Tumor kitel szemben támasztott elvárások: kiszerelés: kit 64 kit
• Eszköz kompatibilitása: Illumina (Miseq, NextSeq)
• Technológia: Anchored Multiplex PCR technológia, mely az összes fragmens méretet képes detektálni
• Minták: DNS-ből izolált szöveti minták (FFPE)
• Géntargetek száma több mint 20
• A tesztnek egy időben képesnek kell lennie detektálni és karakterizálni single nukleotid variánsokat (SNVs), copy number variánsokat (CNVs), inzerciókat és deléciókat (indels) a szolid tumor 67 génjéhez kapcsolódóan
• A kit molekuláris barecodokat tartalmaznia kell (MBC). Az adaptereket (MBC adapterek) a kit ára tartalmazza
• A kitnek tartalmazza az adat elemző szoftvert
• Adat elemző szoftver követelményei: CNV, SNVs, indels megjelenítés, CNV vizualizáció, variánsok hatásainak predikciója, PDF formátumú információ nyújtás, adatok feltöltése a cloud-ba vagy a helyi beállításokra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Liofilizált kit (igen/nem) 35
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 206 - 501506
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Gyógyszerszint és speciális fehérjék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 020533 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IV/12/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: 125I radioizotóppal jelölt immunoassay-k (RIA)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buda Labor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18097171
Postai cím: Álmos fejedelem Utca 27.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: info@budalabor.hu
Telefon: +36 14240960
Internetcím(ek): (URL) www.budalabor.hu
Fax: +36 12262064
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29625000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IV/13/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Speciális hemosztázis diagnosztika
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Ganz Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL) www.bmgrp.hu
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26029515
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IV/14/2020 Rész száma: 4 Elnevezés: Reverz hibridizációs vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pentagen s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57945312
Postai cím: Luční Utca 239
Város: Horní Bezděkov
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 273 51
Ország: Csehország
E-mail: psipos@pentagen.eu
Telefon: +361 204331094
Internetcím(ek): (URL) https://www.pentagen.cz/en/contact-us
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46240320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IV/15/2020 Rész száma: 5 Elnevezés: Új generációs szekvenálás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pentagen s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57945312
Postai cím: Luční Utca 239
Város: Horní Bezděkov
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 273 51
Ország: Csehország
E-mail: psipos@pentagen.eu
Telefon: +361 204331094
Internetcím(ek): (URL) https://www.pentagen.cz/en/contact-us
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3308480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM r. 18. § szerinti információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként:
I. rész
-
II. rész
Buda Labor Kft. ( 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; 24227333-2-13)
III. rész
Biomedica Hungaria Kft. (1027 Budapest, Ganz u.16., 10658415-2-41)
IV. rész
Pentagen s.r.o. (Csehország 273 51 Horní Bezdekov, Lucní utca 239., CZ27865410)
V. rész
Pentagen s.r.o. (Csehország 273 51 Horní Bezdekov, Lucní utca 239., CZ27865410)
Nyertes ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként:
Tájékoztató az eljárás eredményéről V.2.3) pontjaiban.
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)