Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1454/2020
CPV Kód:79200000-6
Ajánlatkérő:Miniszterelnökség
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános kormányzati koordináció, igazgatási tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83323580
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hungler Diána
Telefon: +36 17958389
E-mail: diana.hungler@me.gov.hu
Fax: +36 17950441
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános kormányzati koordináció, igazgatási tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat pénzügyi kimutatások átvilágítására
Hivatkozási szám: EKR000519652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második Rész, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzés tárgya: "Megbízási keretszerződés költségvetési támogatásokból megvalósuló pénzügyi kimutatások átvilágítására irányuló könyvvizsgálati tevékenység ellátására".
Fő CPV-kód: 79200000-6 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
A közbeszerzési dokumentációban részletezett költségvetési támogatásokból megvalósuló pénzügyi kimutatások átvilágítására irányuló könyvvizsgálati tevékenység ellátása a Miniszterelnökség részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 89136047 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálat pénzügyi kimutatások átvilágítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, ajánlatkérő székhelye és telephelye vagy nyertes ajánlattevő székhelye és telephelye, vagy feladatellátástól függően a támogatott székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás megrendelés: „Megbízási keretszerződés költségvetési támogatásokból megvalósuló pénzügyi kimutatások átvilágítására irányuló könyvvizsgálati tevékenység ellátására”
Fő CPV-kód: 79200000-6 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
Mennyisége:
A közbeszerzési dokumentációban részletezett költségvetési támogatásokból megvalósuló pénzügyi kimutatások átvilágítására irányuló könyvvizsgálati tevékenység ellátása a Miniszterelnökség részére.
I. Besorolás: A vizsgálandó támogatások köre négy csoportban határozható meg:
- Egyszerű: Sablonizált, támogatói okiratokkal, vagy egyedi szerződésekkel nyújtott támogatások elszámolása, melyeknél kevés ellenőrizendő bizonylat van. A tételesen, egyedileg vizsgált bizonylatok száma kevesebb, mint 50 db (. ilyen jellegű szerződés várhatóan 50 db).
- Átlagos: Támogatói okiratok, vagy egyedi támogatási szerződések és / vagy 50 – 100 db tételesen, egyedileg vizsgált bizonylatszám (ilyen jellegű szerződés várhatóan 122 db).
- Bonyolult: Nevesített fejezeti kezelésű előirányzatok, melyekkel éves működést biztosítunk és / vagy a tételes és egyedileg megvizsgált bizonylatszám 100 – 400 db és / vagy speciális vizsgálási pontot igényel. (ilyen jellegű szerződés várhatóan. 87 db)
- Kiemelten összetett: Támogatói okiratok, vagy egyedi támogatási szerződések és / vagy a tételes és egyedileg megvizsgált bizonylatszám több mint 400 db (ilyen jellegű szerződés várhatóan 32 db).
A „Kis támogatási érték” fogalma a Miniszterelnökségnél nem releváns, minden tételről számla benyújtása kötelező.
4400. témaszámú Standard („Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard) előírásaival összhangban könyvvizsgálat lefolytatása és a vizsgált támogatásokról egyedi jelentés kibocsátása. A jelentésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatás pénzügyi elszámolása eltér-e az érvényes jogszabályi rendelkezésektől. A jelentésért a könyvvizsgáló felel.
II. Tanácsadás (Heti minimum 10 óra, maximum 25 óra):
- Telefonos elérhetőség biztosítása a Miniszterelnökség hivatali idejében (8:00 – 17:00) minden munkanap a Miniszterelnökség dolgozói és külsős partnerek részére.
 fejezeti támogatások elszámolási szabályai
 adótanácsadás
- Helyszíni konzultáció biztosítása szükséges több esetben:
• Szakmai tanácsadás a szerződés előkészítő szakaszában.
• Szükség esetén azonnali személyes megjelenés biztosítandó.
• Szakmai tanácsadás folyamatban felmerülő problémák megoldásánál.
• Külső partnerekkel történő értekezleteken való személyes megjelenés.
• Írásos állásfoglalás kiállítása
4400. témaszámú Standard („Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard) előírásaival összhangban könyvvizsgálat lefolytatása és a vizsgált támogatásokról egyedi jelentés kibocsátása. A jelentésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatás pénzügyi elszámolása eltér-e az érvényes jogszabályi rendelkezésektől. A jelentésért a könyvvizsgáló felel.
Részletes információk az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum 5. fejezetben találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Okleveles adószakértő tapasztalata (Az alkalmassági követelmény M2. b) pontjára megajánlott szakember alk.-i min.köv-ben előírt adószakértői tap-on felüli szakmai tapasztalata: min.0-max.36 hónap 5
2 Könyvvizsgáló tapasztalata (Az alkalmassági követelmény M2. a) pontjára megajánlott szakember alk-gi min.követelményben előírt könyvvizsgálói tap-on felüli szakmai tapasztalata: min.0-max.36hónap 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Pontkiosztás egységesen 0-10 pont között, értékelés egyenes arányosítással. Részletes leírás a KD-ben.1. értékelési szempont alszempontjai/súlyszám(ssz): 1.1.Egyszerű kat./15ssz; 1.2.Átlagos kat./20ssz;1.3.Bonyolult kat./25ssz; 1.4.kiemelten összetett kat./25ssz; 1.5.Helyszíni konzultáció díja/5ssz. 2.ért.szemp: Okl. adószak. tapaszt./5ssz.; 3.ért.szemp: Könyvvizsg.tapaszt./5ssz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 187 - 455035
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvvizsgálat pénzügyi kimutatások átvilágítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: jlitvai@intellectum.hu
Telefon: +36 309719116
Internetcím(ek): (URL) www.a-geni.hu
Fax: +36 17882251
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89136047
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve, címe: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1082 Budapest Baross utca 15.
Adószám: 12942888242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)