Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0162/2020
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 10
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizik András
Telefon: +36 35300769
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipoly Erdő Zrt.- kisvasút felújítás - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000774332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Királyréti Állami Erdei Vasút Kismaros-Királyrét és a Kemencei Erdei Múzeumvasút Kemence-Feketevölgyi panzió közötti szakaszai felújítási munkáira
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1150101525 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipoly Erdő Zrt.- kisvasút felújítás - Kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak:45234100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Kismaros1905/1;1873/2;2132/1;0203/2
Szokolya1197/2;752;018/1;0246/1;0246/5
Kemence901;904;903/3;911;923;938;0201/1;0202/1;0203/1;0203/5;0204/1;0204/2;0204/3;0205/2;0205/3;0209/2;0207/4;0198/2;0199/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. ütem: Királyréti Vasút
A vonalra vonatkozó adatok:
Sebesség: 25 km/h
Tengelyterhelés: 90 kN
Hidak teherbírása: 1951. évi „Ak” jelű (5x90 kN)
A tervezett kialakítás
A jelen átépítés Kismaros (bezár) 0+00 szelvény és Királyrét (bezár) 97+66,422 szelvényig tart. A Kismaros – Verőce állomások közötti pályaszakasz terve szerepel a helyszínrajzon, de ezen projekt alkalmával nem kerül megvalósításra.
Állomások és megállóhelyek kialakítása
A kisvasút vonalán 5 állomás és 3 megállóhely található: Kismaros állomás, Morgó állomás, Hártókút állomás, Paphegy állomás, és Királyrét állomás, valamit Börzsönyliget mh; Szokolya Riezner mh; Szokolya Mányoki mh-ből áll.
A kivitelezés 10.739 vfm. keskeny nyomtávú vasúti pályát érint.
Elvégzendő feladatok:
- sínpálya bontás, sínek minőség szerinti deponálása,
- bontott fa aljak szakszerű megsemmisítése
- kitérők bontása és kitérőnként „egybe csomagolva” történő deponálása
- felső ágyazat bontása, terítése
- szükség szerinti alépítmény építése
- felső ágyazat építése
- felépítmény építése új és részben bontott, felújított anyagokból
- vízelvezetés kialakítása

Műtárgyak felújítása és építése
A tervezett vonalszakaszon 4 híd található (2 m-nél nagyobb nyílás), amelyek felújítására külön terv készült.
Hidak
17+59,196 acélgerenda híd 4,3 m (3,40 m támaszköz)
21+21,046 acélgerenda híd 3,0 m (2,20 m támaszköz)
25+71,503 acélgerenda híd 6,4 m (4,90 m támaszköz)
86+78,35 acélgerenda híd 5,9+7,3 m (5,20+6,55 m támaszköz)
II. ütem: Kemencei Vasút
A vonalra vonatkozó adatok:
- sebesség: Kemence (2+60) - Godóvár (19+00) 15 km/ó
Godóvár (19+00) – Feketevölgy (40+95) 15 km/ó
- tengelyterhelés: 26 kN
- nyomtáv: 600 mm
- vontatás neme: diesel/akkumulátoros villany/távlati: gőz
A kivitelezés 3.867 vfm. keskeny nyomtávú vasúti pályát érint.
Elvégzendő feladatok:
- meglevő vasúti pálya bontása a vasanyagok deponálásával
- bontott fa aljak szakszerű megsemmisítése
- utas peron felújítás: Csarna puszta mh
Kőrózsa mh
Godóvár állomás
Feketevölgy állomás
- útátjárók: a vonalon lévő útátjárók felújítása
- Állomások és megállóhelyek kialakítása.
- Alépítmény építése helyben levő és beszállított anyagokból
- Gabion támfalak felújítása és építése
- Vízelvezető rendszer kialakítása
- Felépítmény építése bontott sínből
Műtárgyak
A tervezett vonalszakaszon Kemence állomás - Feketevölgy állomás között
7 vashíd, és 21 áteresz található.
Hidak listája:-2sz. 15+59,325 acélgerenda híd4,60 mny (3,50 m támaszköz)
-1sz. 17+76,369 acélgerenda híd1,77 mny (2,75 m támaszköz)
1sz. 18+85,046 acélgerenda híd 8,00 mny ártéri(7,30m támaszköz)
18+95,046 acélgerenda híd 12,00 mny meder(11,50 m támaszköz)
2sz. 26+57,788 acélgerenda híd 8,00 mny ártéri(7,30m támaszköz)
26+67,788 acélgerenda híd12,00 mny meder(11,50 m támaszköz)
3sz. 29+73,420 acélgerenda híd8,60 mny(11,50 m támaszköz)
4sz. 33+55,774 acélgerenda híd12,00 mny(11,50 m támaszköz)
5sz. 36+38,772 acélgerenda híd12,00 mny(11,50 m támaszköz)
A hidak műszaki adatait külön tervdokumentáció tartalmazza.

A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a Dokumentációban szereplő menetrend szerinti vasúti közlekedési lehetőséget biztosítania kell.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.SZE többlet SZT:M2)a)pontra +jel.t SZE MV-KÉ v.azzal 1enért J,v ezen J megszerz-hez szüks végz és szakmai gyak megszerz-t köv kézi kisgépes vágányépítés és/v vágányfelújítás során szerz SZT(0-36hó) 15
2 2. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 36, maximum 60 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 121 - 295642
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁLT/3234-2/2019 Rész száma: Elnevezés: Ipoly Erdő Zrt.- kisvasút felújítás - Kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki Út 16
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1316410630
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1150101525
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezés; Vasútépítés, Pályaépítési és fenntartási feladatok; MV-KÉ jogosultsággal végezhető felelős műszaki vezetői feladatok; Műtárgyépítés; Hídépítési feladatok; Vízépítés; Útépítés, forgalomtechnika; Magasépítés; Földmunkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.; adószám: 24857538-2-44)
Királyréti Kisvasút Konzorcium (melyet alkotnak: Közös ajánlattevő1: Börzsöny 2020 Kft. (2624 Szokolya-Paphegy 2, hrsz 018/2.; adószám: 12205666-2-13) Közös ajánlattevő2: Pálya-Vasút Tervező és Kivitelező Szolgáltató Kft. (9023, Győr, dr. Petz Lajos u. 13. fsz/4.; adószám: 13791843-2-08) Közös ajánlattevő3: Homlok Építő Zrt. (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23.; adószám: 25811058-2-18))
Hivatalos név:
Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki Út 16.; adószám: 12902765-2-13)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)