Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1667/2020
CPV Kód:33124131-2
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ADUTRADE Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási Intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROSA Mikotoxin tesztcsíkok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001338182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124131-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Intézetben használt (már meglévő) ROSA-M-READER géphez használható alábbi tesztcsíkok beszerzése:
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Zearalenone Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- 100 db ZEARQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db Zearalenon méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 1 db Zearalenon ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Deoxynivalenoli Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- - 100 db DONQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db 1000ppb pontosságú Deoxynivalenol méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 2 db Deoxynivalenol ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Fumonisin Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- - 100 db FUMQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db Fumonisin méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 2 db Fumonisin ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot

Ajánlatkérő keretmegállapodást köt a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel a közbeszerzés minden feltételét tartalmazza, melynek alapján az igények teljesítése közvetlen megrendelés útján valósul meg. Ajánlatkérő az igényelt termékekről közvetlen megrendelést küld nyertes ajánlattevő részére az igény felmerülését követően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) útján vagy amennyiben az EKR használata jogszabályban foglaltak szerint nem biztosított, a jogszabályban meghatározott módon.
A közvetlen megrendelést nyertes ajánlattevő legfeljebb öt (5) munkanapon belül köteles az EKR rendszeren keresztül, illetve a megrendelés megküldésének módjával azonos módon visszaigazolni.
Ajánlatkérő köteles az egyedi megrendelésben megadni a nyertes ajánlattevő részére, az igényelt termékre vonatkozó paramétereket (típusát, darabszámát).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8707000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ROSA Mikotoxin tesztcsíkok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124131-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Intézetben használt (már meglévő) ROSA-M-READER géphez használható alábbi tesztcsíkok beszerzése:
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Zearalenone Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- 100 db ZEARQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db Zearalenon méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 1 db Zearalenon ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Deoxynivalenoli Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- - 100 db DONQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db 1000ppb pontosságú Deoxynivalenol méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 2 db Deoxynivalenol ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot
Maximum 8 db ROSA-M-READER kompatibilis ROSA FAST5 típusú Fumonisin Kvantitatív tesztcsík csomag, amely tartalmaz:
- - 100 db FUMQ-FAST5 tesztcsíkot
- 1 db Fumonisin méréshez szükséges mennyiségű pozitív kontroll oldatot
- 2 db Fumonisin ROSA méréshez szükséges mennyiségű puffer oldatot

Ajánlatkérő keretmegállapodást köt a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel a közbeszerzés minden feltételét tartalmazza, melynek alapján az igények teljesítése közvetlen megrendelés útján valósul meg. Ajánlatkérő az igényelt termékekről közvetlen megrendelést küld nyertes ajánlattevő részére az igény felmerülését követően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) útján vagy amennyiben az EKR használata jogszabályban foglaltak szerint nem biztosított, a jogszabályban meghatározott módon.
A közvetlen megrendelést nyertes ajánlattevő legfeljebb öt (5) munkanapon belül köteles az EKR rendszeren keresztül, illetve a megrendelés megküldésének módjával azonos módon visszaigazolni.
Ajánlatkérő köteles az egyedi megrendelésben megadni a nyertes ajánlattevő részére, az igényelt termékre vonatkozó paramétereket (típusát, darabszámát).
A keretmegállapodás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és 180 naptári nap, de legfeljebb a maximális mennyiségek kimerítéséig terjedő határozott időtartamra jön létre.
A megadott mennyiségek a keretmegállapodás alapján lehívható maximum mennyiségek. A termékeket az ajánlatkérő felmerülő igényei szerinti mennyiségben jogosult megvásárolni a keretmegállapodás hatálya alatt, a rögzített maximális mennyiségek kimerítésére kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatok értékelése: legalacsonyabb ár szempontja.
Reagens csíkok esetében konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek beszerzésére irányul a közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel az áron kívül minőségi jellemző nem értékelhető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21671 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/3558-21/2019 Rész száma: Elnevezés: ROSA Mikotoxin tesztcsíkok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ADUTRADE Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86702180
Postai cím: Lajos Utca 93-99. C ép 7. em 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: adutrade@adutrade.hu
Telefon: +36 703248254
Internetcím(ek): (URL) www.adutrade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13675952241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8707000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ADUTRADE Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86702180
Postai cím: Lajos Utca 93-99. C ép 7. em 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13675952241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges