Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1774/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Szentes Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTEGRÁL Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27925506
Postai cím: Kossuth Tér 6.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagygyörgy Zsolt
Telefon: +36 63560620
E-mail: szvsz@szvszkft.hu
Fax: +36 63317124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tóth József Színház és Vigadó felújítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR000528632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Építőmesteri munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212300-9
45261310-0
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db meglévő, műemléki védettségű épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése. Az épület összes hasznos alapterület 5000 m2, ebből az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint belsőépítészeti átalakítás, felújítás, korszerűsítés és bővítés során érintett alapterület mintegy 1 844 m2.
Régészeti nyilvántartási azonosító: Szentes 203. lelőhely (nyilvántartási azonosító: 18706); Szentes 191. lelőhely (nyilvántartási azonosító: 18304).
A kivitelezés földmunkáit régészeti felügyelet mellett kell megvalósítani.
A szecessziós stílusú Petőfi Szálló műemlék épületegyüttes Tóth József Színház és Vigadó épületrész korhű felújítása és bővítése, korszerű színháztechnológia telepítése. Ez magában foglalja a bejárati és előtereket, két szalon helyiséget, 430 fős nézőteret, a páholyokkal, díszlépcsőt, közlekedőket, öltözőket, raktárakat, közönségmosdókat.
Az épület teljes felújításához szükséges épületszerkezeti rekonstrukciókat, részletezve:
1. a teljes tetőszerkezet szükséges megerősítése,
2. a tetőhéjalás teljes cseréje,
3. udvari homlokzatok teljes felújítása az emeleti nyílászárók cseréje nélkül,
4. az összesen 145 m hosszúságú utcai homlokzatain, tetején, kupoláján és tornyain található díszműbádogos szerkezetek (1 db nagykupola, a 4 db fiakupola, díszes pártázat és az azon ülő 12 db nagyobb és 42 db kisebb rajzos serleg, tetőablakok és kontydíszek) rekonstrukciója. Az összes díszműbádog felület 623 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00801 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 25/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Építőmesteri munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTEGRÁL Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17883317
Postai cím: Árpád Utca 10
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
E-mail: integral@szarvas.hu
Telefon: +36 209717017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66313917
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1076016665
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212300-9
45261310-0
45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Petőfi utca 2., (hrsz.: 5599)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db meglévő, műemléki védettségű épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése. Az épület összes hasznos alapterület 5000 m2, ebből az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint belsőépítészeti átalakítás, felújítás, korszerűsítés és bővítés során érintett alapterület mintegy 1 844 m2.
Régészeti nyilvántartási azonosító: Szentes 203. lelőhely (nyilvántartási azonosító: 18706); Szentes 191. lelőhely (nyilvántartási azonosító: 18304).
A kivitelezés földmunkáit régészeti felügyelet mellett kell megvalósítani.
A szecessziós stílusú Petőfi Szálló műemlék épületegyüttes Tóth József Színház és Vigadó épületrész korhű felújítása és bővítése, korszerű színháztechnológia telepítése. Ez magában foglalja a bejárati és előtereket, két szalon helyiséget, 430 fős nézőteret, a páholyokkal, díszlépcsőt, közlekedőket, öltözőket, raktárakat, közönségmosdókat.
Az épület teljes felújításához szükséges épületszerkezeti rekonstrukciókat, részletezve:
1. a teljes tetőszerkezet szükséges megerősítése,
2. a tetőhéjalás teljes cseréje,
3. udvari homlokzatok teljes felújítása az emeleti nyílászárók cseréje nélkül,
4. az összesen 145 m hosszúságú utcai homlokzatain, tetején, kupoláján és tornyain található díszműbádogos szerkezetek (1 db nagykupola, a 4 db fiakupola, díszes pártázat és az azon ülő 12 db nagyobb és 42 db kisebb rajzos serleg, tetőablakok és kontydíszek) rekonstrukciója. Az összes díszműbádog felület 623 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1076016665
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTEGRÁL Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17883317
Postai cím: Árpád Utca 10
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
E-mail: integral@szarvas.hu
Telefon: +36 209717017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66313917
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2019. október 3-án kelt levelében akadályközléssel élt a vállalkozási szerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési határidejére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a kivitelezés időszakában az építési munkák végzését időszakosan több esetben, különböző okokból fel kellett függeszteniük, melyek a teljesítésre alkalmas napok számát csökkentették. 2019. szeptember végéig összesen 7 alkalommal, mindösszesen 210 nap tekintetében történt Vállalkozó részéről akadályközlés.
1.: A munkaterület átadása utána a szegedi Móra Ferenc múzeum régészeti megfigyeléseket végzett, majd 2019. március 22-én arról értesítette Vállalkozót, hogy a „földmunkák során, a 203. lelőhelyen, a színház déli végén, a pince színpad alatti részében kézi bontás alkalmával késő középkori és kora újkori kerámiát tartalmazó gödrök kerültek elő, melynek következtében a továbbiakban a megfigyelés során bontómunka válik szükségessé.”. (7 nap)
2.: A munkaterület átadása utána a szükséges bontási munkálatok elvégzése során folyamatos tartószerkezeti tervezői művezetést biztosított a Megrendelő. A teljes belső bontás és merevítő rendszer ütemezett elvégzése után a statikus művezető megvizsgálta a meglévő falazatok állapotát a feltárások után, majd megállapította hogy azok előre nem látható avultsága, csökkentett teherhordó képessége miatt az épület stabilitásvesztés állapotába kerülhet, ezért az épület külső falazatainak azonnali dúcolását írta elő a 2019 március 5-én kelt „tervezői nyilatkozat”-ban. (25 nap)
3.: A munkaterület átadása utána a szükséges bontási munkálatok elvégzése során folyamatos tartószerkezeti tervezői művezetést biztosított a Megrendelő. Az épülethez szervesen csatlakozó félig fedett pincerészen a ráhordott törmelék és szerves benövések eltávolítása után a statikus művezető megvizsgálta az eredetileg csupán megerősíteni tervezett pince feletti födémszakaszok állapotát. A vizsgálatok során megállapította, hogy „Az előregyártott gerendák betonacéljai erősen korrodáltak, a betontakarás levált, a betonacélok szabadon vannak, keresztmetszetük csökkent. A koszorúk, monolit gerendák vasai szintén korrodáltak, kilátszanak a szerkezetből. A födém teherbírása erősen lecsökkent.”. A leírtak miatt megrendelő a meglévő meglévő födém elbontása és új vb födém tervezése, ill. megépítése mellett döntött. (50 nap)
4.: A munkaterület birtokbavétele után Vállalkozó az ütemterv alapján július hónapban megkezdte az épület bővítmény alapozási munkáit, melyek megépítése előtt - mivel a terv szerint fúrt cölöpökkel készülnek - a területen kézi feltárásokat kellett Vállalkozónak folytatnia. (10 nap)
5.: A 2019. év júliusi és augusztusi időszak erőteljesen extrém időjárást produkált, az EMMI Országos Tiszti főorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága II., ill. III. fokú fokú hőségriasztást adott ki a tartósan magas hőmérséklet miatt az ország egész területére. (24 nap)
6.: A 2019. év februártól augusztusig tartó időszakban a lehullott csapadék tekintetében igen jelentős eltérés történt az előre kalkulálható mennyiségtől. (38 nap)
7.: Az épület- tetőszerkezete folyamatosan, a megadott ütemterv szerint került megbontásra, a meglévő fedés és felújításra. A feltárás, az eddig eltakart részek elbontása során Vállalkozó azt tapasztalta, hogy a meglévő kötőgerenda szerkezet jelentősen korrodált, faanyaga korhadt és a szerkezeti kötések több ponton is elmozdultaka kötőgerenda korhadása miatt lehajlik, rátámaszt az ezen terhek viselésére nem alkalmas álmennyezetre. Így ezen kiváltások és átalakítások elvégzése a teljes szerkezet stabilitásvesztési kockázata nélkül nem lehetséges. A leírtak miatt Megrendelő a meglévő tetőszerkezet elbontása és új acél anyagú szerkezet tervezése ill. megépítése mellett döntött. A tervek elkészültéig az építési munkák végzését Vállalkozónak időszakosan fel kell függesztenie, ill. az új szerkezetek tervezése és megépítése többlet időt igényel, melyek a teljesítésre alkalmas napok számát csökkentik. (56 nap)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a fentiek (lásd: VI.2.1) pont) alapján a szerződés megkötése után kialakult, előre nem látható körülmények miatt kezdeményezte a szerződés 12.2 pontja, és a Ptk. 6:191. § alapján a teljesítési véghatáridő közös megegyezéssel történő módosítását, kérelmében megjelölve a kivitelezés időtartamának 120 nappal történő megnövelésére vonatkozó igényét.
Felek megállapították, hogy a párhuzamosan végezhető tevékenységek miatt az akadályoztatással érintett napok száma megegyezik a Vállalkozó által jelzett időszakkal, azaz 120 nap.
Felek álláspontja szerint a fenti helyzet a Felek által előre nem látható és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amelynek okán elengedhetetlen a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridő meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1076016665 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1076016665 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben