Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1802/2020
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724628
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolás üzemeltetés 43 db automata
Hivatkozási szám: EKR001408072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására 43 db parkolójegy kiadó automata tekintetében”
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonában álló, és a Fővárosi Önkormányzattal megkötött szerződés értelmében a fővárosi tulajdonú közterületen lévő 1356 db parkolóhely tekintetében 43 db NortParkSolar parkolójegy kiadó automata üzemeltetése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 025305 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 006 - 008735
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására 43 db parkolójegy kiadó automata tekintetében”

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonában álló, és a Fővárosi Önkormányzattal megkötött szerződés értelmében a fővárosi tulajdonú közterületen lévő 1356 db parkolóhelyet 43 db NortParkSolar parkolójegy kiadó automatával saját hatáskörben üzemelteti.
A parkolási üzemvitel során végzendő feladatok közül Ajánlatkérő az alábbiakat nyertes Ajánlattevőtől történő szolgáltatásmegrendeléssel kívánja megoldani:
• parkolás-ellenőrzési szolgáltatás (parkoló ellenőrök)
• parkoló automaták ürítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása
• ügyviteli rendszer biztosítása (parkolási szoftver), üzemvitelének fenntartása
● az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások biztosítása (SIM kártyák, szerverek, routerek, kommunikációs csatornák, PDA-k, mobilnyomtatók)
• forgalomtechnikai térkép alapján útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák kihelyezése parkolójegy-kiadó automaták takarítása
• parkolás-ellenőrzés és az ügyviteli rendszer működtetésének oktatása
• az ügyviteli rendszer által keletkeztetett adatok tárolása, mentése, adathozzáférés biztosítása, archiválása, a (mindenkori) jogszabályoknak való megfeleléssel, az esetenként kért információk értékelhető formában történő átadása
• rendszergazdai, rendszermérnöki szolgáltatás biztosítása
• teljes körű monitoring szolgáltatás a PDA-k és a háttér-szerverek tekintetében
• jogszabályváltozásokból eredő folyamat-, illetve ügyvitelváltozás átvezetése az igénybe vett szolgáltatási ágakon, szoftver modulokon
• külső szervezetekkel történő – meghatalmazás alapján történő – folyamatos kapcsolattartás, a szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása:
o Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság – jármű-, személy-, mozgáskorlátozott igazolvány-, és lakcím nyilvántartás lekérdezés
o MOKK – FMH és végrehajtások kezelése
o Magyar Posta Zrt. – hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás
o Nemzeti Mobilfizetési Zrt. – mobil parkolás ellenőrzés
o Budapest Főváros Önkormányzata – városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása
o Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh. - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel a (mindenkori) elvárásoknak való megfeleléssel
o nyomdai megrendelések esetén – nyomtatványok és azokon megjelenő azonosítók egyeztetése
• teljes körű adatvédelem
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy napi legalább 1000 db rendszámellenőrzést elvégez.
A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 2.000 db-t.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlattételi információk II.1.12. pontja, valamint II.1.20.6. pontja tartalmazza.
Helyesen:
A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására 43 db parkolójegy kiadó automata tekintetében”

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonában álló, és a Fővárosi Önkormányzattal megkötött szerződés értelmében a fővárosi tulajdonú közterületen lévő 1356 db parkolóhelyet 43 db NortParkSolar parkolójegy kiadó automatával saját hatáskörben üzemelteti.
A parkolási üzemvitel során végzendő feladatok közül Ajánlatkérő az alábbiakat nyertes Ajánlattevőtől történő szolgáltatásmegrendeléssel kívánja megoldani:
• parkolás-ellenőrzési szolgáltatás (parkoló ellenőrök)
• parkoló automaták ürítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása
• ügyviteli rendszer biztosítása (parkolási szoftver), üzemvitelének fenntartása
● az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások biztosítása (SIM kártyák, szerverek, routerek, kommunikációs csatornák, PDA-k, mobilnyomtatók)
• forgalomtechnikai térkép alapján útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák kihelyezése parkolójegy-kiadó automaták takarítása
• parkolás-ellenőrzés és az ügyviteli rendszer működtetésének oktatása
• az ügyviteli rendszer által keletkeztetett adatok tárolása, mentése, adathozzáférés biztosítása, archiválása, a (mindenkori) jogszabályoknak való megfeleléssel, az esetenként kért információk értékelhető formában történő átadása
• rendszergazdai, rendszermérnöki szolgáltatás biztosítása
• teljes körű monitoring szolgáltatás a PDA-k és a háttér-szerverek tekintetében
• jogszabályváltozásokból eredő folyamat-, illetve ügyvitelváltozás átvezetése az igénybe vett szolgáltatási ágakon, szoftver modulokon
• külső szervezetekkel történő – meghatalmazás alapján történő – folyamatos kapcsolattartás, a szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása:
o Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság – jármű-, személy-, mozgáskorlátozott igazolvány-, és lakcím nyilvántartás lekérdezés
o MOKK – FMH és végrehajtások kezelése
o Magyar Posta Zrt. – hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás
o Nemzeti Mobilfizetési Zrt. – mobil parkolás ellenőrzés
o Budapest Főváros Önkormányzata – városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása
o külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel a (mindenkori) elvárásoknak való megfeleléssel
o nyomdai megrendelések esetén – nyomtatványok és azokon megjelenő azonosítók egyeztetése
• teljes körű adatvédelem
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy napi legalább 1000 db rendszámellenőrzést elvégez.
A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 2.000 db-t.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlattételi információk II.1.12. pontja, valamint II.1.20.6. pontja tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ