Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0186/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KBSC FC KFT.
Teljesítés helye:3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LASPED Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KBSC FC KFT.
Nemzeti azonosítószám: AK25504
Postai cím: Akácfa utca 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wachter Balázs
Telefon: +36 202145299
E-mail: wachter.balazs@vitalpro.hu
Fax: +36 202145299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kbsc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kbsc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KBSC Sporttelep környezetépítési munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkái közé az alábbi feldatok elvégzése tartozik:
• tájépítészet- Fák, cserjék, évelők ültetése, gyepesítés
• ~500 fm kerítésépítés
• 1.152m2 aszfalt út, 739m2 parkoló építés
• víz-, szennyvíz-, csapadékvezeték építése, csapadék tározó medence építése telken belül
• park, pálya világítás készítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7938 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visó u. 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 261810250
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkái közé az alábbi feldatok elvégzése tartozik:
• tájépítészet- Fák, cserjék, évelők ültetése, gyepesítés
• ~500 fm kerítésépítés
• 1.152m2 aszfalt út, 739m2 parkoló építés
• víz-, szennyvíz-, csapadékvezeték építése, csapadék tározó medence építése telken belül
• park, pálya világítás készítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 261810250
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visó u. 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik.
A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: a munkaterület átadásától 2020. január 31. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. június 22-23. napján a területet villámárvíz sújtotta, melynek következtében a kivitelezési munkák területét oly mértékben elöntötte a víz, hogy a korábban burkolásra előkészített földmunka területeket súlyosan megrongálta, ami a már elkészült földmunkarészek újbóli megvalósítását indokolja. Továbbá a jövőbeni esetleges árvizekhez kapcsolódó kármegelőzési és kárenyhítési feladatok szem előtt tartása miatt az érintett terület biztonságos funkcionális használata a megrendelő érdekkörében tervmódosítást tett szükségessé. A csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó tervmódosítás végrehajtása miatt a kivitelezés a tervek véglegesítéséig a korábban tervezett feladatok nem tudnak elkészülni.
Megrendelő egy újonnan építendő projektelem megvalósítását tervezi, klubház, irodák, öltözők, hazai lelátó, büfé funkciókkal, mely projekt része a meglévő csarnok felújítása és a hozzá tartozó belső út és közlekedő hálózat felülvizsgálata és újra tervezése a megnövekedett parkolási igényeknek megfelelően. Ennek következtében indokolt a hazai beléptető kapu és az új főépület közti útvonal áttervezése. Az áttervezési feladatok érintik az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő gyalogos útvonal tervét és annak módosítását. Mindaddig, amíg nem készül el a tervmódosítás által érintett területrész új kiviteli terve, nem lehetséges az érintett területet érintő építési munkák befejezése és szükséges az érintett területen tervezett feladatok elvégzésének felfüggesztése.
Továbbá az építési terület környezetének rendezése a szomszédos telek tulajdonosával, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tájékoztatása alapján változik. Eszerint várhatóan a haza beléptető kapu gyalogos és gépjárművel történő megközelítése nem az aktuális tervekben szereplő Tardonai útról közvetlenül történik a hazai beléptető kapuig, hanem a 626/12. hrsz. telekről az önkormányzat saját beruházásában. Jelen változás szükségessé teszi a kiviteli tervek módosítását, ami magában foglalhatja korábban tervezett feladatok elhagyását, illetve esetlegesen új feladatok elvégzésének szükségességét. Mindaddig, amíg nem készül el a tervmódosítás által érintett területrész új kiviteli terve, nem lehetséges az érintett területet érintő építési munkák befejezése és szükséges az érintett területen tervezett feladatok elvégzésének felfüggesztése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 261810250 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 261810250 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben