Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1931/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8125 Sárkeresztúr Fő utca 34. 106 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Soós és Fia Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK22624
Postai cím: Fő utca 34.
Város: Sárkeresztúr
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csutiné Turi Ibolya
Telefon: +36 25523623
E-mail: jegyzo.sarkeresztur@mail.gov.hu
Fax: +36 25523623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarkeresztur.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés az „Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8125 Sárkeresztúr Fő utca 34. 106 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab épület
Ajánlatkérő a tervdokumentációban szereplő alábbi építési, kivitelezési munka elvégzésére kér ajánlatot:
beruházás keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzatának polgármesteri hivatala kerül felújításra.
A felújítás során az épület 236m2 hőszigetelést kap, valamint 90 m2 összfelüetnyi nyílászáró kicserélésre kerül. A gépészeti
felújítás során új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Az önkormányzat az ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal épület energetikai korszerűsítése keretében
a Polgármesteri hivatal főépülete, a kapcsolódó gépészeti térben történő munkákkal együtt valósul meg.
Az épület külső homlokzatait mindenhol 14 cm vastagságban EPS hőszigetelő rendszerrel, a lábazatot 10 cm XPS extrudált
polisztirolhab lemezzel hőszigeteljük, talajba süllyesztve a ±0,00 padlószint alá 1,5 m-rel. A szigetelés süllyesztésénél az épület
körüli betonjárda bontása és újraépítése szükséges.
A nyílászárók körüli falkávára 3 cm vastag EPS lemez kerül.
A melléképület árkádfödémére 15 cm vastag EPS lemezt szükséges elhelyezni.
A falfelület előkészítése után az 1 cm-nél mélyebb felületi eltérések javítása következik. Ezután történik az EPS lapok ragasztása,
illetve dűbelezése. A felrögzített hőszigetelő lapokra üvegszövésű háló kerül vakolatba simítva. A végső felületet gördülő
szemcsés vékonyvakolat adja. A lábazatokon a hőszigetelő táblák felragasztása, dűbelezése után a vakolatba üvegszövet hálót
simítva végül lábazati vékonyvakolat készül.
Az épület homlokzata a meglévővel azonos színű színezést kap.
Padlástér:
A beépítetlen padlástérben a födémeken 20 cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelést terítünk le. A beépített tetőtérben a
tetőszerkezetben lévő jelenlegi szigetelés vastagsága a számítások szerint nem elegendő, ezt plusz 8 cm vastag ásványgyapot
lemezzel kell kiegészíteni gipszkarton borítással. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ez a beavatkozás csökkenti a hasznos
alapterületet.
Nyílászáró szerkezetek:
Tetősík ablakok kivételével minden nyílászárót kis hőátbocsátási értékű, korszerű, 3 rétegű üvegezéssel ellátott fokozott
hőszigetelésű műanyag szerkezetre javasoljuk kiváltani. Az új szerkezetek a meglévő nyílászáró helyére kerülnek.
A nyílászáró csere során sérült falkávák helyreállítása része jelen felújításnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00057

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4404 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Soós és Fia Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 41.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31914396
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Sárkeresztúr, Fő utca 34.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab épület
Ajánlatkérő a tervdokumentációban szereplő alábbi építési, kivitelezési munka elvégzésére kér ajánlatot:
beruházás keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzatának polgármesteri hivatala kerül felújításra.
A felújítás során az épület 236m2 hőszigetelést kap, valamint 90 m2 összfelüetnyi nyílászáró kicserélésre kerül. A gépészeti
felújítás során új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Az önkormányzat az ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal épület energetikai korszerűsítése keretében
a Polgármesteri hivatal főépülete, a kapcsolódó gépészeti térben történő munkákkal együtt valósul meg.
Az épület külső homlokzatait mindenhol 14 cm vastagságban EPS hőszigetelő rendszerrel, a lábazatot 10 cm XPS extrudált
polisztirolhab lemezzel hőszigeteljük, talajba süllyesztve a ±0,00 padlószint alá 1,5 m-rel. A szigetelés süllyesztésénél az épület
körüli betonjárda bontása és újraépítése szükséges.
A nyílászárók körüli falkávára 3 cm vastag EPS lemez kerül.
A melléképület árkádfödémére 15 cm vastag EPS lemezt szükséges elhelyezni.
A falfelület előkészítése után az 1 cm-nél mélyebb felületi eltérések javítása következik. Ezután történik az EPS lapok ragasztása,
illetve dűbelezése. A felrögzített hőszigetelő lapokra üvegszövésű háló kerül vakolatba simítva. A végső felületet gördülő
szemcsés vékonyvakolat adja. A lábazatokon a hőszigetelő táblák felragasztása, dűbelezése után a vakolatba üvegszövet hálót
simítva végül lábazati vékonyvakolat készül.
Az épület homlokzata a meglévővel azonos színű színezést kap.
Padlástér:
A beépítetlen padlástérben a födémeken 20 cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelést terítünk le. A beépített tetőtérben a
tetőszerkezetben lévő jelenlegi szigetelés vastagsága a számítások szerint nem elegendő, ezt plusz 8 cm vastag ásványgyapot
lemezzel kell kiegészíteni gipszkarton borítással. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ez a beavatkozás csökkenti a hasznos
alapterületet.
Nyílászáró szerkezetek:
Tetősík ablakok kivételével minden nyílászárót kis hőátbocsátási értékű, korszerű, 3 rétegű üvegezéssel ellátott fokozott
hőszigetelésű műanyag szerkezetre javasoljuk kiváltani. Az új szerkezetek a meglévő nyílászáró helyére kerülnek.
A nyílászáró csere során sérült falkávák helyreállítása része jelen felújításnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31914396
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Soós és Fia Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 41.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződésben adminisztrativ jellegű hibák kerültek lejavításra. A Szerződés javítása nem érintette a szerződés értékét.
A javításra került pontok sorszáma 2.3, 3.24, 3.25., 7.1, 7.3,
A javítások az Ajánlati felhívásban rögzített adatoknak megfelelően történt. Azaz a 2.3 pontban a vállalási határidő 2018 november 30.
A 3.24, 3.25 pontokban a helyes jogszabályi hely 62 §. 1 bekezdés k) pontja
A 7.1, 7.3,pontokban a Felhívás szerinti kötbér mértékek kerültek feltüntetésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31914396 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31914396 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben