Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2017/2020
CPV Kód:39180000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:1143 Budapest, Hungária. krt. 21.;1143 Budapest, Hungária krt. 21.;1143 Budapest, Hungária krt. 21.;1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.;Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.;Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás-Fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79702102
Postai cím: Brunszvik Utca 2 174. 176
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Székely Csaba
Telefon: +36 14674065
E-mail: szekely.csaba@agrar.mta.hu
Fax: +36 14674076
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://aoti.agrar.mta.hu/hu/halkortan_es_parazitologia_temacsoport
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-Fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTA - Halkórtan - MAHOP - Eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001184202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39180000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződések a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében az Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézete részére mintavételi gépjármű, laboratóriumi bútorok és berendezések, és kutatóeszközök beszerzésére
A tájékoztató II.2.4) pontjaiban részenként részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29408385 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 – Mintavételi gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Hungária. krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eljárás tárgyát az eljárás első része esetén halkórtani mintavételi gépjármű beszerzése képezi.
Halkórtani mintavételi gépjármű, legalább 5 személyes legyen, speciális kialakítással: A jármű magasság: 1800 - 2010 mm közötti, hosszúság legfeljebb: 5100 mm legyen. Tengelytáv legalább: 2600 mm, Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) legalább: 2000/1700 mm Hengerűrtartalom legalább: 1199 cm3 Teljesítmény legalább: 95 LE Hajtóanyag: Benzin/gázolaj
Szükséges tartozék: vonóhorog kialakítása. (egység: db)

A jármű szállítójának vállalnia kell a jármű belső terének kialakítását a halkórtani mintavételi munkavégzéshez. A speciális bútorzatának belső bútorzat gyártását és beépítését A belső bútorzat anyaga ellenálló legyen legalább a fröccsenő vízzel szemben, tartalmazzon legalább 1 db lenyitható asztalt, fiókos és ajtós tárolót és a járműbútorzatokkal szemben támasztott biztonsági követelményeknek megfelelő rögzítő és stabilizáló szerelvényeket. A bútorzat legyen egyszerűen ki és beszerelhető, a lenyitható asztal mérete min. 600x400 mm, a fiókos és ajtós tároló bútortest min. 400x600x300 mm méretű legyen, szem előtt tartva az optimális helykihasználást. egység: 1 db)
A megajánlott eszközök üzembe helyezése a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki adatlapok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (12-60)  20
2 Teljesítmény: (min 95)(max 130) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2 – Kutatóeszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434540-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Biológiai fülke
Class II osztályú biztonsági fülke
Külső méret (W×D×H): min. 1354×759×1260 mm
Belső méret (W×D×H): min. 1259×605×587 mm
Tömeg: max. 200 kg
Szűrő: HEPA H14 szűrők az EN 1822 szerint: 99,995% MPPS és 99,999 % DOP hatékonyság
Az ablak akár egy kézzel is feltolható maximum 200 mm-es magasságig
A vezérlő panelen lévő kijelző normál működésnél az áramlási sebesség és a szűrők állapota nyomon követhető, a kijelző alapszíne zöld.
A mikroprocesszoros vezérlés, mely garantálja a megfelelő áramlási sebességek fenntartását, a lehető legkisebb energiafelhasználás és zaj mellet
Az első ablak fel is nyitható a könnyebb takarításhoz, valamint nagyobb tárgyak elhelyezéséhez a fülkében A munkafelület több, kivehető részre osztható, ezáltal könnyebb a takarításuk, valamint akár autoklávban is sterilizálhatók.
A fülkékben 1-3. szintű patogén anyagok is kezelhetők.
Fentieken túl megfelelnek az NSF/ANSI 49 (Class II A2), a JIS K3800, az SFDA YY-0569 és az AS2252 szabványoknak is.
1 db ELISA leolvasó
1 db Szűrő 570 nm
Kompakt, amely széleskörűen alkalmazható mikrolemezek (96 lyukú lemez kompatibilis) mintáinak abszorbancia érték leolvasására, gyors, pontos mérést biztosító, beépített rázógéppel, lineáris rázatás háromféle gyorsasággal.
ás: 6 V / 10 W halogén lámpa
Hullámhossz választás: filterrel, 8 férőhelyes tárcsán 340-850 nm között
Alap felszereltség min. 1x 405, 450 és 620 nm-es szűrők
Abs tartomány: 0 – 6 Abs, pontossága: ±1 % (0,3 - 3 Abs) 405 nm-en
Leolvasási sebesség: 7 mp gyors olvasási módban
Kijelző: 480×272 képpontos, színes kijelző, beépített szoftverrel
A készülék különálló számítógéppel is használható az ingyenes SkanIt szoftver segítségével
Méret: max. 290 mm (W) x 400 mm (D) x 220 mm (H)
Súlya: max. 8,5 kg 100–240 Vac, 50/60 Hz
1 db PCR készülék
A PCR készülék genomikai kísérleteknél alkalmas a DNS lánc szintézisére, a polimerizációra vagy lánchosszabításra (extenzió).
2x8 Peltier elemmel szabályozott
2x48 mintahelyes univerzális blokkal és standard tetővel,
48x0,2 ml-es csőhöz, 24x0,5 ml-es lapos tetejű csőhöz blokkonként
Hőmérséklet tartomány: 4-105° C
Tető hőmérséklet tartomány: 40-120° C
Hőmérséklet uniformitás blokkon belül: ±0,2°C 72°C-on
Hőmérséklet pontosság: ± 0,1°C
Fűtési sebesség: maximum 5°C/mp
Éles, tiszta TFT kijelző (800x480 px, 16:9. 65536 szín) és intuitív érintő képernyős parancsok Számítógépes szoftveren keresztül történő távoli vezérlés és nyomon követés lehetősége, MP3 hangjelzések, felhasználói értesítések e-mailben, valamint master/slave ellenőrzés
FlexGradient technológia:sorok külön-külön is szabályozhatók egymástól függetlenül (alkalmas PCR optimalizáláshoz, eltérő primer párok egyidőben történő feldolgozásakor)
Gradiens hőmérsékleti tartomány: +35 -105°C.
1db Analitikai mérleg
Méréshatár: 220 g
Osztásérték: 0,1 mg
Automatikus belső kalibráció naponta Linearitás: ±0,2 mg
Mérlegtányér mérete: Ø90 mm
Stabil, pontos és gyors működésű Széles látószögű, színes érintőképernyő (109 mm), gyorsan elérhető kilenc alkalmazási mód
Kettős, GLP/GMP protokollnak megfelelő USB port (elöl és hátul)
A két részből álló, oldalajtóval ellátott huzatvédő könnyű hozzáférést biztosít, valamint csökken az ajtók nyitott állapotában szükséges helyigény RS232 és USB csatlakozókkal
Külső méretek: max. 354 × 230 x 340 mm (védőburával)
Súly: max. 5,1 kg
1db Ultratiszta víz előállító berendezés és tartozékaiA berendezés tudjon gyártani egy készülékházban ASTM TYPE III. és ASTM TYPE I. ultratiszta vizet. A készülék közvetlenül csapvízről működjön.
Készüléken belüli tisztítási egységek fizikailag 1 db integrált töltetben kapjanak helyet.
A töltet egységei:mélységi szűrő, kisebb pórusméret mint 0,8 mikron méretű, aktív szén, eldobható Reverz Ozmózis membrán, kevert ágyas ioncserélő gyantatöltet, legalább két típusú gyantából álljon. Egyéb tisztítási elemek:
-185/254nm hullámhosszú UV lámpa, élettartam legalább 2 év,
-0,22 mikron pórusméretű autoklávozható végszűrő.
Fontosabb műszaki paraméterek: minimum 2 – maximum 6 liter/óra kapacitás az elsődlegesen gyártandó reverz ozmózis Type III. tipusú vízre.
Készülékházon belüli minimum 5 literes, maximum 8 literes belső tartály a Type III.-as víz tárolására.
Minimum 0,4 – maximum 0,8 liter/perc áramlási sebesség az ultratiszta víz gyártásakor.
Ultratiszta víz minősége: 18,2MegaΩ/cm.
Toc: kisebb mint 6 ppb.
Legalább 2 gombos vezérlő panel a készülék tetején, mennyiség alapján kalibrálható vízvételi funkció az ultratiszta víz gyártásához.
1 manuális vezérlésre , indítás és leállításra alkalmas gyorsgomb a készülék elején az ultatiszta víz gyártáshoz.
Szines, legalább 2 különböző színű dönthető kijelző , százalékos vízszintjelzővel a belső tartályhoz, vízminőség kijelzés.
Kijelzőn megkülönböztethető figyelmeztető és szervíz jelzések legyenek.
A belső tartály levegőszűrővel rendelkezzen.
Az ultratiszta vizet a készülék rendszeresen egy visszatérő ágban forgassa az ioncserélő gyantatölteten keresztül és UV lámpás kezeléssel germicidálja és fotooxidálja azt, a maradványokat az ioncserélő egység tudja eltávolítani.
A készülék az asztalon maximum 31cm széles, 40cm mély helyen férjen el.. A készülék ne legyen 57 cm nél magasabb.
A tartályból az RO víz kinyerhető legyen.
A készülék szükség esetén 30l és 60l es külső tartállyal fejleszthető legyen.
A berendezés a saját készülékházában fejleszthető legyen nagyobb teljesítményre, legalább 4 és 7 liter/ órásra.
A készülék rendelkezzen egy gyári színes használati segédlettel, amit a vázba kialakított helyre lehet tenni.
1 db Géldokumentációs rendszer
1 db UV transzilluminátor
1 db Gélkivágó kitA készülék agaróz és poliakrilamid gélek dokumentációjára legyen alkalmas.
Gerjesztései csatornák: min. UV fény-312 nm, Kék fény-470 nm
Képalkotó egység: CCD kamera, min. 12-bit felbontás: 1,296 (H) x 964(V); 1.3 megapixels
Dinamikus tartomány: min. 56.77 DB
Expozíciós idő: min. 0.01 milliszekundumtól 10 másodpercig
Optikai szűrök: min. Zöld szűrő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az üzembe helyezést végző szakember az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezik: villamos-, gépész-, vegyészmérnök vagy elektrotechnikus. (igen/nem)  10
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (12-36)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002
II.2.9) További információ:
A megajánlott eszközök üzembe helyezése a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki adatlapok tartalmazzák.

II.2.1)
Elnevezés: 3 – Laboratóriumi bútorok és berendezések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak:39180000-7
51430000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eljárás tárgyát az eljárás harmadik része esetén a Halkórtan részét képező étkező, vezetői szoba, és négy db laboratórium beépített bútorainak, bútorainak és berendezési tárgyainak beszerzése képezi.
A megajánlott eszközök üzembe helyezése nyertes ajánlattevő feladatát képezi. Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a beépített bútorokhoz kapcsolódó látványtervek elkészítése.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki adatlapok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont szakember laboratóriumi bútorok és/vagy berendezések beszerelésével és/vagy üzembe helyezésével kapcsolatos szakmai tapasztalata 10
2 Ajánlattevő vállalja a (fel)nyíló szekrények fékes/ csillapítós ajtó pántokkal, a fiókok teljes kihúzású fékes fióksínnel való felszerelését (igen/nem) 10
3 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (12-36)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 4 – Halászgép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eljárás tárgyát az eljárás 4. része esetén az alábbi eszközök beszerzése képezi:
1 db elektromos halászgép
1 db nyomógombos száknyél, szákfej-jel, kábellel
4 db Zselés akkumulátor 17Ah
A készülék tápfeszültsége:10 – 13 Volt
Maximális kimeneteli teljesítmény:500 wattig
Üzemi áramfelvétel (átlagos):2-25 Аmper
Kimenő frekvencia: 2-99 Hz ( 1 Hz-es léptetéssel)
Inverter feszültség beállítási tartománya 320 – 420 V
A készülék tömege max. 1,9 kg
A megajánlott eszközök üzembe helyezése nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki adatlapok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (12-24)  20
2 Zselés akkumulátor a minimumon felül: 4 db 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 – Mintavételi gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: nbe@nemolab.hu
Telefon: +36 306845507
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6906900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mintavételi gépjármű speciális berendezés nélküli szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 – Kutatóeszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: nbe@nemolab.hu
Telefon: +36 306845507
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8949891
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 – Laboratóriumi bútorok és berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: nbe@nemolab.hu
Telefon: +36 306845507
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13551594
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96105920
Postai cím: Máriahegy Tanya 190
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20478276203

Hivatalos név: Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83860700
Postai cím: Kossuth László Utca 38.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13313357213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: 4 – Halászgép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás IV. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot. Az erről szóló döntést Ajánlatkérő 2019. december 19. napján hozta meg.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges