Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2039/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROFIL-VÉD Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Köztestületi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törcsváry Zsuzsanna
Telefon: +36 304980914
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Köztestületi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védés, recepciós szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR001097072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1117 Budapest, XI. Kerület Magyar Tudósok körútja 2. szám alatti ingatlana (a továbbiakban: MTA TTK) alatti 2 szint mélygarázs + 6 emeletes, mindösszesen 29.783 m2 alapterületű építménye és az azt körülvevő (udvarból és parkolóból álló) terület élőerős őrzés-vagyonvédelmének és portaszolgálatának biztosítása az év minden napján: 24 órában (7:00-7:00 között) 2 fő, munkanapokon: 9 órában (8:00-17:00 között) további 1 fő.
Őrzés védelmi, vagyonőri feladatok egy év időtartam alatt, napi 24 órában folyamatosan, 1-1 fő diszpécser és járőr egyidejű jelenlétével, 24 óránkénti váltással, munkanapokon további 1 fó 9 órás portaszolgálattal (recepciós) kiegészítve.
Teljesítendő órák járőr és diszpécser: 1460 óra/hó [2 x 24 óra x 365 nap / 12 hó], összesen:17 520 óra/év.
Teljesítendő portaszolgálat (recepciós) havonta: 189 óra/hó [9 óra x kb. 252 munkanap / 12 hónap], összesen: 2 268 óra/év.
A szerződés időtartama 12 hónap + 12 hónap meghosszabbítható.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 26515920 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védés, recepciós szolgáltatás megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1117 Budapest, XI. Kerület Magyar Tudósok körútja 2. szám alatti ingatlana (a továbbiakban: MTA TTK) alatti 2 szint mélygarázs + 6 emeletes, mindösszesen 29.783 m2 alapterületű építménye és az azt körülvevő (udvarból és parkolóból álló) terület élőerős őrzés-vagyonvédelmének és portaszolgálatának biztosítása az év minden napján: 24 órában (7:00-7:00 között) 2 fő, munkanapokon: 9 órában (8:00-17:00 között) további 1 fő.
Őrzés védelmi, vagyonőri feladatok egy év időtartam alatt, napi 24 órában folyamatosan, 1-1 fő diszpécser és járőr egyidejű jelenlétével, 24 óránkénti váltással, munkanapokon további 1 fó 9 órás portaszolgálattal (recepciós) kiegészítve.
Teljesítendő órák járőr és diszpécser: 1460 óra/hó [2 x 24 óra x 365 nap / 12 hó], összesen:17 520 óra/év.
Teljesítendő portaszolgálat (recepciós) havonta: 189 óra/hó [9 óra x kb. 252 munkanap / 12 hónap], összesen: 2 268 óra/év.
A szerződés időtartama 12 hónap + 12 hónap meghosszabbítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 alkalmasságnál bemutatott szakember 1 éven (12 hónap) túli összesített többlettapasztalata (egész hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 pont. Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempont: egyenes arányosítás. Részletesen KD-ban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 170 - 415736
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Őrzés-védés, recepciós szolgáltatás megrendelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 21 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 22
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFIL-VÉD Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68722326
Postai cím: Halom Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: profilved3@gmail.com
Telefon: +36 206215785
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16133968
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66176240
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26515920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: őrzés-vagyonvédelmi és portaszolgálat

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eredményről szóló tájékoztató II.1.7) pont „Érték” rovatban és az V.2.4) pont „A szerződés/rész végleges összértéke” rovatban a szerződés 12 hónapra vonatkozó értéke került feltüntetésre, figyelemmel arra, hogy a szerződés + 12 hónapra vonatkozó meghosszabbítása csak lehetőség. A + 12 hónapra vonatkozó meghosszabbítás esetén a szerződés végleges összértéke 24 hónapra 2x26 515 920,- azaz nettó 53. 031 840,- HUF
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. PROFIL-VÉD Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Székhelye: 1105 Budapest, Halom Utca 36., adószám: 13604271242
2. First Defence Vagyonvédelmi Kft., 2030 Érd, Nyitra Utca 20., adószám: 13362162213
3. Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1062 Budapest, Váci Út 3., adószám: 13963244242
4. Kojima Group Kft. Székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 11. 1. em. 20., Adószáma: 25182170-2-41
5. Keyguard Nyomozási és Biztonsági Szolgáltatások Zrt. Székhelye: 2161 Csomád Verebeshegy Utca 1. adószám: 23915187213
6. Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1039 Budapest Szindbád Utca 3 15. em. 161. adószám: 13020682241
7. POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2161 Csomád Zahora Utca 16. adószám: 10928299213
8. V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székhelye: 2161 Csomád Verebeshegy Utca 12., adószám: 12088117213
9. BLOC QUEST Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft., Székhelye: 4031 Debrecen Erőss Lajos Utca 15., adószám: 14104066209
10. FRANK 54 Kereskedelmi, Szolgáltató, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Kft., Székhelye: 1224 Budapest Dukát Utca 50., adószám:
11. Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., Székhelye: 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36., adószám: 24851862242
12. LVM Vagyonvédelem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székhelye: 2013 Pomáz Jankovich Gyula Utca 12/a., adószám: 24156143213
13. Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., Székhelye: 1119 Budapest Zsombor Utca 15., adószám: 12786293243
14. T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., Székhelye: 1038 Budapest Ráby Mátyás Utca 26., adószám: 14883664241
15. AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Székhelye: 1181 Budapest Darányi Ignác Utca 12., adószám: 23468788243
16. Bank Biztonság Bizalom Zrt.
Székhelye: 1181 Budapest Darányi Ignác Utca 12., adószám: 12192045243
17. VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT
Székhelye: 1062 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 128., adószám: 26170196242
18. Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2220 Vecsés Lőrinci Út 59-61. C5. II., adószám: 12463129213
19. S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt.
Székhelye: 9600 Sárvár Batthyány Utca 63., adószám: 23490103218
20. Granpol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2500 Esztergom Lőrinc Utca 4., adószám: 11471587211
21. Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 34., adószám: 11066901241
22. Török Biztonsági Szolgálat Kft.
Székhelye: 1026 Budapest Gábor Áron Utca 38., adószám: 10964789241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)