Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2046/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-200) EBP építési munkák I. – 1. emelet
Hivatkozási szám: EKR000226222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: építészet és gépészet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munka által érintett alapterület 379 m2.
Jellemző munkanemek mennyiségi adatai:
- 182 m2 válaszfal építése
- 800 m2 vakolat készítése, pótlása, javítása
- 120 m2 szerelt gipszkarton álmennyezet készítése
- 199 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
- 187 m2 oldalfal burkolás kőporcelán lappal
- 172 m2 padló burkolás kőporcelán lappal
- 217 m2 PVC padló burkolás
- 6 csoport zuhanyzó, WC panel kabinfalak szerelése
- 17 db ajtó szerkezet beépítése
- 3 db kapcsolt alu ablak beépítése
- 1040 m2 falfestés
- 10 db strang csoportban futó víz, szennyvíz vezetékek cseréje, érintve a fsz-i mennyezeti csatlakozásokat is
- 14 db radiátor cseréje bekötési vezetékekkel együtt
- csőventillátor, 108 m kör keresztmetszetű vezeték beépítésével
- 4 db oldalfali multi split klíma elhelyezése, 2-2 db beltéri egység elhelyezésével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23008 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-200 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: építészet és gépészet
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92242873
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munka által érintett alapterület 379 m2.
Jellemző munkanemek mennyiségi adatai:
- 182 m2 válaszfal építése
- 800 m2 vakolat készítése, pótlása, javítása
- 120 m2 szerelt gipszkarton álmennyezet készítése
- 199 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
- 187 m2 oldalfal burkolás kőporcelán lappal
- 172 m2 padló burkolás kőporcelán lappal
- 217 m2 PVC padló burkolás
- 6 csoport zuhanyzó, WC panel kabinfalak szerelése
- 17 db ajtó szerkezet beépítése
- 3 db kapcsolt alu ablak beépítése
- 1040 m2 falfestés
- 10 db strang csoportban futó víz, szennyvíz vezetékek cseréje, érintve a fsz-i mennyezeti csatlakozásokat is
- 14 db radiátor cseréje bekötési vezetékekkel együtt
- csőventillátor, 108 m kör keresztmetszetű vezeték beépítésével
- 4 db oldalfali multi split klíma elhelyezése, 2-2 db beltéri egység elhelyezésével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 231
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102311331
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Megrendelő egyes tételek esetében módosította, illetve új elemekkel bővítette ki a műszaki tartalmat. Ennek megfelelően a Felek egyes érintett költségvetési tételek törléséről, módosításáról, illetve új költségvetési tételek megvalósításáról állapodtak meg.
A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2. Az alapszerződés kivitelezésével kapcsolatban pótmunkákra merült fel igény, amelyek előre nem látható okok miatt (a kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki jellemzőiből adódóan, amelyek csak a bontási munkálatok elvégzését követően váltak ismertté) váltak szükségessé. A kivitelezési munkák technológiai sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a pót- és kiegészítő munkák elvégzésének időben meg kell előznie az alapszerződésben szereplő munkálatokat, így az alapberuházás befejezése csak a pót- és kiegészítő munkák elvégzése után lehetséges. A technológiai sorrendből és a pót- és kiegészítő munkák időigényéből következően az alapszerződésben szereplő munkák határidőre nem végezhetők el, ezért az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása is szükséges.
A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%- át.
A fentiek szerint módosuló tételeket a szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás változása:
eredeti: nettó 92 242 873 Ft
1. módosítás: nettó 100 225 469 Ft
2. módosítás: nettó 102 311 331 Ft
a növekedés mértéke összesen: 10,92%
A teljesítési határidő változása:
eredeti: 120 nap (2019. október 12.)
1. módosítás: 168 nap (2019. november 29.)
2. módosítás: 231 nap (2020. január 31.)
A módosítás mértéke arányos a megrendelt többlet munkák időigényével.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A megrendelt további építési munkák az alapberuházás részévé válnak. Új gazdasági szereplő bevonása munkaszervezési, logisztikai és felelősségi okok miatt nem lehetséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92242873 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 102311331 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben