Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2067/2020
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út NUTS: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Budai Nagy Antal útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001189872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunaújváros Budai Nagy Antal út felújítása a 0+066,67 - 0+605 km szelvények között
A tervezett aszfaltburkolat felújítással érintett út hossza: 538,33 m.
FÖLDMUNKÁK
Földkitermelés, rakodással , szállítással , lerakóhelyi díjjal 218 m3
(Padka kialakítás, árok tisztítás, egyéb: 218 m3)
Humuszos termőföld terítés (10 cm vtg.-ban), füvesítéssel 480 m2
(tervezési területen: 480 m2)
TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Bontási munkák
Aszfalt pályaszerkezeti rétegek bontása, marása (csatlakozó felületek élvágásával) szállítással, lerakóhelyi díjjal 545 m3
(Útpálya: 3821 m2x0,13= 496,73 m3)
(Útcsatlakozások: 964 m2x0,05= 48 m3)
Aszfaltburkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 111 m3
(Gyalogjárda: 920x0,05=46m3)
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 65 m3)
Betonburkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 33 m3
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 33 m3)
Pályaszerkezet alapréteg bontása , lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 295 m3
(Gyalogjárda: 920x0,25=230m3)
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 65 m3)
Beton burkolat marása (betonlépcsők lemarása) szállítással, lerakóhelyi díjjal 77 m3
(Bazaltbeton alapréteg (elmozdúlt táblé, profilmarás):3821x0,02=76,5 m3)
Szegélyek/ padkafolyókák végleges elbontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 768 m
(Folyóka: 108 m)
(Kiemet szegély: 660 m)
Fásszárú növényzet eltávolítása (bozótírtás, gyökérzet eltávolításával)lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 280 m2
(tervezési területen: 280 m2)
ÚTBURKOLATOK
Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/56 építése, tömörítés 394 m3
(Gyalogjárda: 920x0,30=276 m3)
(Térkőhelyreállítás: 20 m3)
(Útpadka, parkoló területek: 98 m3)
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt-4 jelű keverékből 5 m3
(Erősített gyalogjárda: 5 m3)
Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF) jelű keverékből 4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 153 m3
(Útpálya: 3821x0,04=152,9 m3)
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF) jelű keverékből 5 cm vtg.-ban gépi/kézi bedolgozással 50m3
(Kapubehajtók/Útcsatlakozások: 992x0,05=50 m3)

Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-16 kötő (F) jelű keverékből 5 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 191 m3
(Útpálya: 3821x0,05=191 m3)
Aszfalt kiegyenlítő réteg AC 16 kötő (F) jelű keverékből 3,0-5,0 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 191 m3
(Útpálya: 3821x0,05=191 m3)
Járda burkolat készítése hengerelt aszfaltból: AC 8 kopó (N), 4,0 cm vtg.-ban, gépi bedolgozással, kiegészítő kézimunkával 37 m3
(Gyalogjárda: 920x0,04=36,8 m3)
Bitumen szalag beépítése az aszfalt kopóréteg hossz- és keresztirányú csatlakozó rétegei megfelelő együtt dolgozása érdekében 610 m
(Tervezési területen: 610 m)
Bitumen emulziós permetezés az aszfaltrétegek beépítése előtt (0,8-1,5 kg/m2) 8 634 m2
(Útpálya beton felületre(kiegyenlítő rtg. alá): 4813 m2)
(Aszfaltrács leragasztására: 3821m2)
Beton beépítése C20/25-XC1-32-F1 min. betonból 36 m3
(Tervezési területen előírányzat: 36 m3)
Betonkő járdaburkolat helyreállítása 20% anyagpótlással 203 m2
(Tervezési területen: 203 m2)
Betonkő járdaburkolat helyreállítása 70 m2
(Tervezési területen: 70 m2)

Z 2/4 zúzalék (eruptív) ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez 9 m3
(Tervezési területen: 8.5 m3)
SZEGÉLYÉPÍTÉSEK
Kiemelt szegély (szürke, kopóréteggel, egyenesben-folyópályán: 100x25x15 cm, ívekben: 25x25x15 cm méretben) építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 870 m
(Tervezési területen: 870 m)
"K" vízelvezető szegély építése (szürke, kopóréteggel), 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 160 m
(Tervezési területen: 160 m)
Süllyesztett szegély építése szürke, kopóréteggel, 40x20x15 cm, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 110 m
(Tervezési területen: 110 m)
Egy. beton szegély (60x20x10 cm - kopóréteggel - szűrke) szegély készítése 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással 590 m
(Járda burkolat mellett: 590 m)
FORGALOMTECHNIKA
FÜGGŐLEGES JELZÉSEK
Négyzet alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 2 db
"Buszmegállóhely" 600x600: 1 db)
"Zsák utca" 600x600: 1db)
Háromszög alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 13 db
("Gyalogosok" 600x600: 1 db)
("Elsőbbség adás kötelező"600x600: 9 db)
("Veszélyes útkanyarulat jobbra" 600x600: 1 db)
("Útkereszteződés alárendelt úttal" 600x600: 2 db)
Kör alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 5 db
("Várakozni tilos" d600: 4 db)
("Sebességkorlátozás 30 km/h" d600: 1 db)
Nyolcszög alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 HI 2 db
("ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező":2 db)
Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 2.50-3.50 m h oszlop (d 76 mm ) 22 db
(tervezési területen: 22 db)
Kiegészítő tábla elhelyezése, HI, 150x350 mm 1 db
(80 m kiegészítő 150x350 mm 1db)
VÍZSZINTES JELZÉSEK
Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel (fehér) 28 m2
(terelővonal 2/4: 660x1/3= 28 m2)
Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel (sárga) 4 m2
(buszmegállóhely= 4 m2)
Közúti útburkolati jelek: kézi jelek, tartós burkolatjel festéssel (fehér) 8 m2
(STOP felirat 2db: 2 m2)
(Pozíció vonal záró vonallal 2 db: 6 m2)

EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK
VIA-CON FIBER GLASS BO-XY1002 tip. aszfaltrács beépítése 3 821 m2
(Útpálya területén: 3821m2)
DN200 KG-PVC bekötő vez. ép., teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal 90 m
(Tervezési területen: 90 m)
DN400 KG-PVC csatorna építése, teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal 300 m
(Tervezési területen: 300 m)
EKR terjedelmi korlátokra tekintettel jelen pont folytatását lásd. a
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaújváros Budai Nagy Antal út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út NUTS: HU211
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunaújváros Budai Nagy Antal út felújítása a 0+066,67 - 0+605 km szelvények között
A tervezett aszfaltburkolat felújítással érintett út hossza: 538,33 m.
FÖLDMUNKÁK
Földkitermelés, rakodással , szállítással , lerakóhelyi díjjal 218 m3
(Padka kialakítás, árok tisztítás, egyéb: 218 m3)
Humuszos termőföld terítés (10 cm vtg.-ban), füvesítéssel 480 m2
(tervezési területen: 480 m2)
TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Bontási munkák
Aszfalt pályaszerkezeti rétegek bontása, marása (csatlakozó felületek élvágásával) szállítással, lerakóhelyi díjjal 545 m3
(Útpálya: 3821 m2x0,13= 496,73 m3)
(Útcsatlakozások: 964 m2x0,05= 48 m3)
Aszfaltburkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 111 m3
(Gyalogjárda: 920x0,05=46m3)
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 65 m3)
Betonburkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 33 m3
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 33 m3)
Pályaszerkezet alapréteg bontása , lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 295 m3
(Gyalogjárda: 920x0,25=230m3)
(Egyéb bontási feladatok (csapadékvíz építés, szegélyek, csatlakozások): 65 m3)
Beton burkolat marása (betonlépcsők lemarása) szállítással, lerakóhelyi díjjal 77 m3
(Bazaltbeton alapréteg (elmozdúlt táblé, profilmarás):3821x0,02=76,5 m3)
Szegélyek/ padkafolyókák végleges elbontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 768 m
(Folyóka: 108 m)
(Kiemet szegély: 660 m)
Fásszárú növényzet eltávolítása (bozótírtás, gyökérzet eltávolításával)lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal 280 m2
(tervezési területen: 280 m2)
ÚTBURKOLATOK
Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/56 építése, tömörítés 394 m3
(Gyalogjárda: 920x0,30=276 m3)
(Térkőhelyreállítás: 20 m3)
(Útpadka, parkoló területek: 98 m3)
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt-4 jelű keverékből 5 m3
(Erősített gyalogjárda: 5 m3)
Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF) jelű keverékből 4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 153 m3
(Útpálya: 3821x0,04=152,9 m3)
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF) jelű keverékből 5 cm vtg.-ban gépi/kézi bedolgozással 50m3
(Kapubehajtók/Útcsatlakozások: 992x0,05=50 m3)

Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-16 kötő (F) jelű keverékből 5 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 191 m3
(Útpálya: 3821x0,05=191 m3)
Aszfalt kiegyenlítő réteg AC 16 kötő (F) jelű keverékből 3,0-5,0 cm vtg.-ban gépi bedolgozással 191 m3
(Útpálya: 3821x0,05=191 m3)
Járda burkolat készítése hengerelt aszfaltból: AC 8 kopó (N), 4,0 cm vtg.-ban, gépi bedolgozással, kiegészítő kézimunkával 37 m3
(Gyalogjárda: 920x0,04=36,8 m3)
Bitumen szalag beépítése az aszfalt kopóréteg hossz- és keresztirányú csatlakozó rétegei megfelelő együtt dolgozása érdekében 610 m
(Tervezési területen: 610 m)
Bitumen emulziós permetezés az aszfaltrétegek beépítése előtt (0,8-1,5 kg/m2) 8 634 m2
(Útpálya beton felületre(kiegyenlítő rtg. alá): 4813 m2)
(Aszfaltrács leragasztására: 3821m2)
Beton beépítése C20/25-XC1-32-F1 min. betonból 36 m3
(Tervezési területen előírányzat: 36 m3)
Betonkő járdaburkolat helyreállítása 20% anyagpótlással 203 m2
(Tervezési területen: 203 m2)
Betonkő járdaburkolat helyreállítása 70 m2
(Tervezési területen: 70 m2)

Z 2/4 zúzalék (eruptív) ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez 9 m3
(Tervezési területen: 8.5 m3)
SZEGÉLYÉPÍTÉSEK
Kiemelt szegély (szürke, kopóréteggel, egyenesben-folyópályán: 100x25x15 cm, ívekben: 25x25x15 cm méretben) építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 870 m
(Tervezési területen: 870 m)
"K" vízelvezető szegély építése (szürke, kopóréteggel), 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 160 m
(Tervezési területen: 160 m)
Süllyesztett szegély építése szürke, kopóréteggel, 40x20x15 cm, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással, cementhabarcs fugázással 110 m
(Tervezési területen: 110 m)
Egy. beton szegély (60x20x10 cm - kopóréteggel - szűrke) szegély készítése 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással 590 m
(Járda burkolat mellett: 590 m)
FORGALOMTECHNIKA
FÜGGŐLEGES JELZÉSEK
Négyzet alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 2 db
"Buszmegállóhely" 600x600: 1 db)
"Zsák utca" 600x600: 1db)
Háromszög alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 13 db
("Gyalogosok" 600x600: 1 db)
("Elsőbbség adás kötelező"600x600: 9 db)
("Veszélyes útkanyarulat jobbra" 600x600: 1 db)
("Útkereszteződés alárendelt úttal" 600x600: 2 db)
Kör alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI 5 db
("Várakozni tilos" d600: 4 db)
("Sebességkorlátozás 30 km/h" d600: 1 db)
Nyolcszög alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 HI 2 db
("ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező":2 db)
Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 2.50-3.50 m h oszlop (d 76 mm ) 22 db
(tervezési területen: 22 db)
Kiegészítő tábla elhelyezése, HI, 150x350 mm 1 db
(80 m kiegészítő 150x350 mm 1db)
VÍZSZINTES JELZÉSEK
Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel (fehér) 28 m2
(terelővonal 2/4: 660x1/3= 28 m2)
Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel (sárga) 4 m2
(buszmegállóhely= 4 m2)
Közúti útburkolati jelek: kézi jelek, tartós burkolatjel festéssel (fehér) 8 m2
(STOP felirat 2db: 2 m2)
(Pozíció vonal záró vonallal 2 db: 6 m2)

EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK
VIA-CON FIBER GLASS BO-XY1002 tip. aszfaltrács beépítése 3 821 m2
(Útpálya területén: 3821m2)
DN200 KG-PVC bekötő vez. ép., teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal 90 m
(Tervezési területen: 90 m)
DN400 KG-PVC csatorna építése, teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal 300 m
(Tervezési területen: 300 m)
EKR terjedelmi korlátokra tekintettel jelen pont folytatását lásd. a felhívás II.2.12) További információ: pontjában!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 36 hónap felett, minimum 0 hónap – maximum 12 hónap))  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződéskötést követő 5 munkanapon belül
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): Szerződéskötést követő 5 hónap, de legfeljebb 2020. március 31. napja.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
EKR terjedelmi korlátokra tekintettel a felhívás II.1.4) A közbeszerzés mennyisége és II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pontjainak folytatása:
Tisztitó akna építése (csapadék víz elvezetés) előregyártott elemekből (Leier) 100/75 fenékelem, 100/50 magasító gyűrű, 100/60/60 szűkítő elem, 5-10 cm szintbeállító gyűrük, füldmunkával 10 cm HK ágyazatra 10 cm szerelőbetonra építve 10 db
(Cs-1-0: 6 db)
(Cs-2-0: 4 db)
Előregyártott víznyelőakna kialkítása 50x 50 cm méretben alsó és felső elemmel Elsőbeton (földmunkával, 10 cm HK ágyazat, 10 cm szerelő beton) 25 db
(Cs-1-0: 9 db)
(Cs-2-0: 8 db)
(Cs-3-0: 8 db)
Nyitható víznyelőrács (gömbgrafitos, 500x500, D400 kN) elhelyezése kiegészítő munkákkal 25 db
(Cs-1-0: 9 db)
(Cs-2-0: 8 db)
(Cs-3-0: 8 db)
Új kör alakú, csuklópántos tele aknafedlap (DUNA ARMATURA SOLO 7 SP tele aknafedlap 90x90 cm D400) elhelyezése kiegészítő munkákkal 12 db
(Tervezési területen: 12 db)
Meglévő tisztító akna átépítése,szintbeállítása (csapadékvízcsatorna bekötése-befogadó) 2 db
(Tervezési területen: 2 db)
Meglévő víznyelőrácsok elbontása 8 db
(Tervezési területen: 8 db)
Meglévő aknafedlapok visszabontása a szükséges mértékben, új aknafedlap (DUNA ARMATURA SOLO 7 SP tele aknafedlap D400)+ akna szűkítő visszabontása, elforgatása-csere+szintbeállítő gyürük beépítése+betonozási munkák 5 db
(Tervezési területen: 5 db)
Meglévő infokommunikációs akna szintbeállítása és fedlapcseréje a szolgáltató előírásainak megfelelően 3 db
(Tervezési területen: 3 db)
KRESZ táblák elbontása tartószerkezettel, elszállítással 9 db
(Tervezési területen: 9 db)
Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer és műtárgyai nagynyomású gépi és kiegészítő kézi tisztítása 74 óra
(Tervezési területen: 74 óra)
Közmű hálózatok feltárása kézi erővel, kuttó árkok ásása 18 m3
Ideiglenes létesítmények üzemeltetése a kivitelezés időszakában (szemétszállítás biztosítása, gyalogos forgalom biztosítása, mentők, katasztrófavédelem közlekedésének biztosítása, tájékoztatás, csapadékvíz elvezetés biztosítása, WC, depónia területek, konténerek) 1 db
Közmű szakfelügyeletek 12 db
Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés 1 db
Geodézia, Labor vizsgálatok, Minősítések, Minősítési és Megvalósulási terv 1 db

Részajánlat tételére nincs lehetőség.
Nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról, berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Dunaújváros Budai Nagy Antal út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) a) szerint („Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha … a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye…”) tekintettel a következő indokra.
A felhívás II.2.12) pontja szerint „A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): Szerződéskötést követő 5 hónap, de legfeljebb 2020. március 31. napja.”
A kivitelezés becsült teljesítési időtartamából, 5 hónapból 2020. február hónapra prognosztizált szerződéskötés esetén 2 hónap teljesítési időtartam maradt, mely idő alatt lehetetlen a szerződés teljesítése, így a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207

Hivatalos név: "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58853120
Postai cím: Kisfaludi Út 8
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849207

Hivatalos név: Siflat Mérnöki Szolgáltató, Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96392175
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4.
Város: Dorog
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228622211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges