Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Iktatószám: 20721/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.).;ULX Kft.;Corollis Kft.;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;Innomatrix Services Kft.;M&M COMPUTER Kft.;S&T Consulting Hungary Kft.;TIGRA Kft.;99999 Informatika Kft.;ALOHA Informatika Kft.;FORNAX ICT Kft.;IMG Solution Kft.;KÜRT Zrt.;KVENTA Kft.;LicensePort Zrt.;M&S Informatikai Zrt.;NETvisor Zrt.;Sysman Informatikai Zrt.;ULYSSYS Kft.;: Invitech ICT Services Kft.;Delta Systems Kft.;NTT Magyarország Kft.;Grepton Informatikai Zrt.;Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Szinva Net Zrt.;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.;ASH Szoftverház Kft.;CompuTREND Zrt.;Nádor Rendszerház Kft.;Symmetria Magyarország Zrt.;Webstar Csoport Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi beszerző
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Zoltán
Telefon: +36304698228
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36304698228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett nyílt szabványú szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új nyílt szabványú szoftverlicencek beszerzésére és szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6078077169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01OPEN17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Pécsi Tudományegyetem
• Agrárminisztérium
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• Oktatási Hivatal
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Belügyminisztérium (BM)
• Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Fővárosi Törvényszék
• IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 24 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - M&M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.)
- S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):
-4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.). (1037 Budapest, Montevideo u. 8.)
-ULX Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1/E.)
-Corollis Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.)
-EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
-Innomatrix Services Kft. (2132 Göd, Rózsa utca 27.)
Folyt. II.2.11 pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01OPEN17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
• Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
• Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Agrárminisztérium
• BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Északdunántúli Vízmű Zrt.
• Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás
• Magyar Államkincstár
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Szerencsejáték Felügyelet
• Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• Magyar Államkincstár
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 21 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút utca 15.)
- LicensePort Zrt. (1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.)
- M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4.)
- NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 56.)
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.)
- ULYSSYS Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
-TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.)
-99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)
-ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.)
-FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.)
-IMG Solution Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 26.)
-KÜRT Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.)
Folyt. a II.2.11)

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01OPEN17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
• Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen működő Részvénytársaság
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Debreceni Egyetem (DE)
• Diákhitel Központ Zrt.
• Kaáli REK Reprodukciós Központ Kft
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása
• Magyar Államkincstár
• Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Atomenergia Hivatal
• Országos Bírósági Hivatal
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Pillér Informatikai Kft.
• PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Veszprémi Szakképzési Centrum
• Volánbusz Zrt.
• VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
• Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Nemzeti Választási Iroda
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Pillér Informatikai Kft.
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 42 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.)
- Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
-Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.)
-Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)
-NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)
-Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
Folyt. II.2.11 pontban

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01OPEN17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Országos Mentőszolgálat
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Magyar Államkincstár
• Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Nemzeti Választási Iroda
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 13 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.)
- Webstar Csoport Kft. (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
- WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
- ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
- CompuTREND Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A)
- Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
Folyt. II.2.11) pontban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517709
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.).
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ULX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Neumann János utca 1/E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Corollis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Innomatrix Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa utca 27.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2132
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M&M COMPUTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 42.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1863476692
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1863476692
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ALOHA Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alíz utca 1. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FORNAX ICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táltos utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KÜRT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KVENTA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 15.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NETvisor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ULYSSYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 997208813
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 997208813
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: : Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NTT Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 135.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szinva Net Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erenyő utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1698810550
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1698810550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ASH Szoftverház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CompuTREND Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 84/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Webstar Csoport Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majorossy I. u. 36.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1518581114
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1518581114
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.). 10375543-2-43
ULX Kft. 24274232-2-41
Corollis Kft. 10649297-2-44
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
Innomatrix Services Kft. (2132 Göd, Rózsa utca 27.) 14175620-2-13
M&M COMPUTER Kft. 10582048-2-02
S&T Consulting Hungary Kft. 11779177-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.). (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 10375543-2-43
ULX Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1/E.) 24274232-2-41
Corollis Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.) 10649297-2-44
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 10649297-2-44
Innomatrix Services Kft. (2132 Göd, Rózsa utca 27.) 14175620-2-13
M&M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.) 10582048-2-02
S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) 11779177-2-13
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
TIGRA Kft. 12218778-2-42
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
ALOHA Informatika Kft. 12147784-2-43
FORNAX ICT Kft. 14161177-2-43
IMG Solution Kft. 14894262-2-41
KÜRT Zrt. 11780359-2-43
KVENTA Kft. 10329102-2-13
LicensePort Zrt. 23497454-2-43
M&S Informatikai Zrt. 14409471-2-41
NETvisor Zrt14023059-2-43
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
ULYSSYS Kft. 10720534-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.) 12218778-2-42
99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 13854964-2-43
ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.) 12147784-2-43
FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.) 14161177-2-43
IMG Solution Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 26.) 14894262-2-41
KÜRT Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) 11780359-2-43
KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút utca 15.) 10329102-2-13
LicensePort Zrt. (1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.) 23497454-2-43
M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4.) 14409471-2-41
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 56.) 14023059-2-43
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.) 12948901-2-41
ULYSSYS Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.) 10720534-2-41
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Invitech ICT Services Kft. 25568509-2-44
Delta Systems Kft. 13978774-2-41
NTT Magyarország Kft. 12655085-2-43
Grepton Informatikai Zrt. 12613056-2-42
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 13339076-2-13
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) 25568509-2-44
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) 13978774-2-41
NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 12655085-2-43
Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 12613056-2-42
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.) 13339076-2-13
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.) 24962106-2-05

Karakterkorlát okán folytatás a Vl.4.3).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
CompuTREND Zrt. 25809772-2-43
Nádor Rendszerház Kft. 10507326-2-42
Symmetria Magyarország Zrt. 25798555-2-41
Webstar Csoport Kft. 14273027-2-02
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 23940165-2-43
CompuTREND Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A) 25809772-2-43
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 10507326-2-42
Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.) 25798555-2-41
Webstar Csoport Kft. (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) 14273027-2-02
A tájékoztató a 2019.11.06 és 2020.07.23. közötti időszakban megvalósított versenyújranyitásokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM01OPEN17. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)