Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:2115/2020
CPV Kód:45231220-3
Ajánlatkérő:NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Kft.;VABEKO Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete György
Telefon: +36 14322011
E-mail: fekete.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "16. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "16. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. kerület hrsz: 11114/1,
XI. kerület hrsz.: 2497,
XIV. ker. hrsz.: 31902, 39219/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. MUNKA:
Budapest, II. ker. Tárogató út; Bognár utca - Szerb Antal utca közötti szakaszán (hrsz.: 11114/1)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 104 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
2. MUNKA:
Budapest, XI. ker. Előpatak utca; Dayka Gábor utca - Brassó út közötti szakaszán (hrsz.: 2497)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 64 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
3. MUNKA:
Budapest, XIV. ker. Mogyoródi út; Róna utca - Nagy Lajos király útja-, Nagy Lajos király útja; Mogyoródi út - Jeszenák János utca közötti szakaszain (hrsz.: 31902, 39219/1)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 84 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 536263

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28/2019/HO Rész száma: Elnevezés: Egyedi vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 479353860 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.01.21.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. kerület hrsz: 11114/1,
XI. kerület hrsz.: 2497,
XIV. ker. hrsz.: 31902, 39219/1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. MUNKA:
Budapest, II. ker. Tárogató út; Bognár utca - Szerb Antal utca közötti szakaszán (hrsz.: 11114/1)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 104 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
2. MUNKA:
Budapest, XI. ker. Előpatak utca; Dayka Gábor utca - Brassó út közötti szakaszán (hrsz.: 2497)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 64 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
3. MUNKA:
Budapest, XIV. ker. Mogyoródi út; Róna utca - Nagy Lajos király útja-, Nagy Lajos király útja; Mogyoródi út - Jeszenák János utca közötti szakaszain (hrsz.: 31902, 39219/1)
Kivitelezés befejezés (az engedélyes terv szerinti építési tevékenység befejezése, a helyreállítási munkákat is beleértve, a készre jelentésben közölt befejezési időpontban): a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás (burkolatbontási engedély) hatályba lépésétől (munkakezdés időpontjától) számított 84 naptári nap, azzal, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam első napja a burkolatbontási engedély hatálybelépésének napját követő első munkanap.
A teljes körűen elkészített leszámolási dokumentáció (tartalmát részletesen lásd: ÁSZF 3.31 pont) Ajánlatkérő részére történő átadási határideje: kivitelezés befejezési időpontjától számított legkésőbb 1 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 486683583
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A „Budapest, II. ker. Tárogató út; Bognár utca - Szerb Antal utca közötti szakaszán (hrsz.: 11114/1)” feladat tekintetében a Felek között 2019. november 15. napján tartott egyeztetés során felvett jegyzőkönyvben a következők kerültek rögzítésre:
„3, A munka tartalma: az elosztóhálózat alépítményi munkáinál 472 m3, míg a leágazások alépítményi munkáinál 181 m3 föld lett tervezői szinten visszatöltésre beállítva. Tekintettel arra, hogy a vezeték építése során a köves, továbbá gázzal szennyezett agyag a teljes hosszban volt jelen, azt nem lehetett visszatölteni , teljes talajcsere valósult meg. Telekhatáron belüli visszakötéseknél speciális helyreállítási igények, és plusz földmunka igény keletkezett.
3.) Összegzett munkák mennyisége: a mellékelt táblázat szerint.

4.) A 3. pont szerinti munkák értéke az eredeti ajánlat egységáraival számolva 7.329.723,- Ft.
5.) Nyilatkozat:
A 3. pontban meghatározott munkák a tervdokumentációban nem szerepelnek, azok szükségessége előre nem volt látható, elvégzésük műszakilag indokolt volt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező hibák és hiányosságok kijavítása műszakilag indokolt,
azok szükségessége nem volt előre látható.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül -
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 479353860 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 486683583 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben