Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2147/2020
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:Bp. XVIII. Vasút u. 49./a. - 55. sz. előtti közterület és vasútig terjedő zöldterület (hrsz: 143220, 143221)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +36 12920258
E-mail: varosfejlesztes@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély György
Telefon: +36 12961320
E-mail: jkpi@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: P+R parkoló építése - Pestszentimrei vasútállomás
Hivatkozási szám: EKR001057342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
P+R parkoló építése - Pestszentimrei vasútállomás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223320-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. XVIII. Vasút u. 49./a. - 55. sz. előtti közterület és vasútig terjedő zöldterület (hrsz: 143220, 143221)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás helyszíne egyrészt a Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. kezelésében lévő és a Magyar Államvasutak Zrt. által üzemeltetett 143220 helyrajzi számú terület, másrészt a 143221 hrsz-ú, jelenleg is az önkormányzat tulajdonát képező közterület.
A projekt TELJES műszaki volumene:
egy részén a lakossági P+R parkoló megvalósítható.
3 db felszíni és 1 db földalatti építmény bontása;
új parkolóhelyek száma: 130 db (ebből 3 db akadálymentes parkolóhely);
új aszfaltburkolat: 2600m2, új járdaburkolat: 730m2;
új térkő parkoló felület: 1227 m2, új kerítésépítés: 170fm;
új közlekedési táblák kihelyezése: 10 db, új útburkolati jelek felfestése: 2015m2;
vízvezeték és szennyvízelvezetés létesítése, energiaellátás, közvilágítás létesítése;
faültetés: 27 db, cserjeültetés: 1036 db, egynyári virágok ültetése: 133 db
Ebből az I. ütemben megvalósítandó műszaki volumen:
3 db felszíni és 1 db földalatti építmény bontása;
új parkolóhelyek száma: 97 db (ebből 2 db akadálymentes parkolóhely);
új aszfaltburkolat: 2344 m2, új járdaburkolat: 525 m2;
új térkő parkoló felület: 852 m2, új kerítésépítés: 170fm;
új közlekedési táblák kihelyezése: 8 db, új útburkolati jelek felfestése: 230m2;
vízvezeték és szennyvízelvezetés létesítése, energiaellátás, közvilágítás védőcsövezés elhelyezése
Valamennyi, a projekt teljes műszaki volumenéből fennmaradó rész a II. ütemben kerül megvalósításra, a teljes II. ütemet opcióként írja elő Ajánlatkérő, és kötelezettséget kizárólag az I. ütemben megvalósítandó feladatokra vállal. Részletesen a Műszaki leírásban és a Szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18011 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: P+R parkoló építése - Pestszentimrei vasútállomás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299183129
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223320-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. XVIII. Vasút u. 49./a. - 55. sz. előtti közterület és vasútig terjedő zöldterület (hrsz: 143220, 143221)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás helyszíne egyrészt a Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. kezelésében lévő és a Magyar Államvasutak Zrt. által üzemeltetett 143220 helyrajzi számú terület, másrészt a 143221 hrsz-ú, jelenleg is az önkormányzat tulajdonát képező közterület.
A projekt TELJES műszaki volumene:
egy részén a lakossági P+R parkoló megvalósítható.
3 db felszíni és 1 db földalatti építmény bontása;
új parkolóhelyek száma: 130 db (ebből 3 db akadálymentes parkolóhely);
új aszfaltburkolat: 2600m2, új járdaburkolat: 730m2;
új térkő parkoló felület: 1227 m2, új kerítésépítés: 170fm;
új közlekedési táblák kihelyezése: 10 db, új útburkolati jelek felfestése: 2015m2;
vízvezeték és szennyvízelvezetés létesítése, energiaellátás, közvilágítás létesítése;
faültetés: 27 db, cserjeültetés: 1036 db, egynyári virágok ültetése: 133 db
Ebből az I. ütemben megvalósítandó műszaki volumen:
3 db felszíni és 1 db földalatti építmény bontása;
új parkolóhelyek száma: 97 db (ebből 2 db akadálymentes parkolóhely);
új aszfaltburkolat: 2344 m2, új járdaburkolat: 525 m2;
új térkő parkoló felület: 852 m2, új kerítésépítés: 170fm;
új közlekedési táblák kihelyezése: 8 db, új útburkolati jelek felfestése: 230m2;
vízvezeték és szennyvízelvezetés létesítése, energiaellátás, közvilágítás védőcsövezés elhelyezése
Valamennyi, a projekt teljes műszaki volumenéből fennmaradó rész a II. ütemben kerül megvalósításra, a teljes II. ütemet opcióként írja elő Ajánlatkérő, és kötelezettséget kizárólag az I. ütemben megvalósítandó feladatokra vállal. Részletesen a Műszaki leírásban és a Szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297691409
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés VIII.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege:
I. ütem: 174.526.414,- Ft + ÁFA.
II. ütem (opció): 123.164.995,- Ft + ÁFA
Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
A módosítás műszaki indokolása:
Megrendelő a bekerülési költségek pénzügyi fedezetének ütemezett biztosítása érdekében a teljes megvalósítást két részre bontva a közbeszerzési kiírásban alapkiépítést és opciós lehívással megvalósítható munkarészt hirdetett meg, ill. a nyertes ajánlattevővel eszerint kötött szerződést. A kiírást közvetlen megelőzően - a leírtaknak megfelelő műszaki tartalom, a tervek és a költségvetési kiírás vonatkozásában is - történt kettébontása során a generál tervezőnél technikai okok miatt, a korábbi tervváltozatok költségvetési kiírásai összekeveredtek, és így nem a végleges tervi tartalomhoz tartozó költségvetési kiírással került összeállításra és kiadásra a műszaki dokumentáció.
A tervezőktől kapott adatszolgálatás szerint a tervezés megkezdésekor közmű tervező telefonon egyeztetett az FCSM Zrt. Mérnöki Csoportjánál a területi mérnökkel, aki közölte tervezővel, hogy az ingatlanról DN200 méretű, 10 % lejtésű bekötést engedélyez. Ezt figyelembe véve készültek el eredetileg a tervek. A tervben a szükséges visszatartást a tározás biztosítása miatt DN500-asra felbővített csatornarendszerrel oldották meg. Az elkészült terveket benyújtották FCSM részére hozzájárulásra. Az előzetes egyeztetés ellenére az FCSM a hozzájárulást nem adta meg. Indoklásként leírták, hogy az ingatlanról 0,34 lefolyású 101 l/s ha intenzitású csapadékvizet enged a közcsatornába, ami 7,56 l/s mennyiséget jelent. Mivel a Vasút utcai csatornázást sem lehetett megvalósítani a közcsatorna korlátozott befogadóképessége miatt, így meg kellett tartani az eredeti szikkasztós rendszert (a meglévő víznyelők áthelyezésével) és kellett egy nagyobb tározót és csak DN100-as bekötés tervezni, hogy az ingatlanról csak 7,56 l/s vízmennyiség jusson a közcsatornába.
A kiírást megelőző tervezési, közműegyeztetési folyamatból látható, hogy a kiadott végleges tervdokumentáció műszaki tartalma a megvalósítási cél és a szolgáltatói engedély / előírások / hozzájárulás szempontjából (miszerint a közcsatornára való rácsatlakozás az előírásoknak megfelelően jöjjön létre) – megegyezően megvalósulhatott volna a kiadott (de korábbi tervváltozathoz tartozó) költségvetési kiírás szerint is, de a költségvetés és a tervdokumentáció összhangjának megteremtése érdekében (utólag) szükségessé vált a költségvetés kiadott tervekhez való igazítása.
A terv szerint megvalósítandó műszaki tartalomhoz igazított költségvetés szerint, a helyettesítéssel kiegészített és elmaradó tételek levonásával kialakuló költségvetés eredeti költségvetéshez képest nettó 1.491.720.-Ft + áfával (bruttó 1.894.484.-Ft-tal) csökken.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják, a módosítás jogszerűségének indoklása:
1. A módosítás során a Szerződés ellenértéke csökken, mindösszesen nettó 1.491.720.-Ft + Áfa mértékben. A Közbeszerzési Eljárás nemzeti eljárásrendben került lefolytatásra, így a Kbt. 141. § (2) bekezdésének a) pontja nem vizsgálandó. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os mértéket a módosítás összege nem éri el.
2. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a módosítás során műszaki szükségesség miatt a műszaki tartalom kerül kis mértékben módosításra.
3. A Szerződés ellenértékének változása a műszaki tartalom változása miatt, azzal összefüggésben szükséges. A Közbeszerzési Eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásfajta alkalmazásával került lefolytatásra, a módosítás értékét figyelembe véve, különös tekintettel annak csökkenésére, az eljárásfajta a módosítást követően is jogszerű.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 299183129 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 297691409 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben