Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2162/2020
CPV Kód:22113000-5
Ajánlatkérő:II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Teljesítés helye:HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Líra Könyv Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Könyvtár
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46138190
Postai cím: Görgey Artúr Utca 11
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prokai Margit
Telefon: +36 46503123
E-mail: prokai@rfmlib.hu
Fax: +36 46340448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.rfmlib.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.rfmlib.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Könyvtár
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyv beszerzése 2020.
Hivatkozási szám: EKR001571952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyv beszerzése 2020. évben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 96900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magyar nyelvű könyvdokumentumok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész. Magyar nyelvű könyvdokumentumok
Magyarországon forgalomban lévő magyar nyelvű könyvek szállítása az ajánlatkérő részére eseti megrendelések alapján, legfeljebb nettó 93.000.000 Ft keretösszeg kimerüléséig, mely vonatkozásában Ajánlatkérő maximum 80 %-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az ajánlatát úgy kell megadnia, hogy annak tartalmaznia kell valamennyi díjat, költséget, különösen a csomagolás, szállítás díját.
A könyvdokumentumokat könyvtári használatra alkalmassá kell tenni. Ez magában foglalja a bibliográfiai adatok szabványos formátumú rekordszolgáltatását (Könyvtári szabványok szerinti adatszolgáltatást: cím- és szerzőségi közlés, kiadásjelzés, megjelenési adatok, sorozat, terjedelem, terjesztési adatok.), a dokumentumok raktári jelzettel való felszerelését (raktári jelzet a gerincen), az ajánlatkérő által meghatározott dokumentumok esetén 1 db kölcsönző-kártya biztosítását példányonként, valamint a kötéstábla vagy borítófedél belső bal alsó sarkára beragasztott „tasak”-ot a cédulák számára.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy elektronikus formában (XML/USMARC) folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztassa Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól, hétfői napokon vagy a hét első munkanapján, reggel 8 órára. A tájékoztatás egy hét teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen. Támogassa a bibliográfiai adatok körével a könyvtárosok behasonlító munkáját, az előzményekkel való összevetést, a többes kiadások azonosítását.
A dokumentumok azonosíthatóságához nélkülözhetetlen bibliográfiai adatok XML formában az alábbiak: szerző, cím, azonos cím esetén alcím(ek), kiadásjelzés, megjelenés, sorozat, többkötetes művek adatai kötetjelzéssel, a dokumentum tartalmi leírása (recenzió, szakszám, szakjelzet/raktári jelzet), ISBN, kötés, ár, adott dokumentumok URL-jei, Eladói dokumentumazonosító. A teljes magyar könyvtermésen kívül (Magyarországon megjelenő magyar nyelvű dokumentumokat teljességre törekvően) ajánlja föl, minőségi szempontból válogató jelleggel (klasszikus, elismert íróktól származó művek) fedje le határon túli magyar irodalom kínálatát, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei impresszumú, helyismereti témájú kiadványokat.
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a megrendelés, elektronikus úton, integrált rendszerből (pl: Corvina) generált e-mail-lel történjen. Elvárás, hogy az árlista Corvina-kompatibilis legyen, betölthető XML/USMARC formátumú rekordokat tartalmazzon. A kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés és annak visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, havonta tájékoztatás a folyószámla állapotról, hírlevél). Az adatcsere kétirányú legyen ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között, az elektronikus rendelés adatai (XML-rekordok) betölthetők legyenek a könyvtár Corvina integrált rendszerének ACQ moduljába és azon keresztül közvetlenül valósuljon meg a rendelés.
A nyertes Ajánlattevőnek a megrendelt könyvet (könyveket) a megrendeléstől számított maximum 14 munkanapon belül le kell szállítani
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál.
Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 14 munkanap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 14 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az igénybevétel tervezett mennyisége: 80%
Opcionális rész: 20%
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont tervezett időpont, az a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása esetében módosulhat, mely azonban nem érinti a befejezés határidejét.

II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvű könyvdokumentumok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész. Idegen nyelvű könyvdokumentumok
Magyarországon forgalomban lévő idegen nyelvű könyvek szállítása az ajánlatkérő részére eseti megrendelések alapján, legfeljebb nettó 2 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, mely vonatkozásában Ajánlatkérő maximum 80 %-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az ajánlatát úgy kell megadnia, hogy annak tartalmaznia kell valamennyi díjat, költséget, különösen a csomagolás, szállítás díját.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy elektronikus formában (pl. e-mail) minimum havonta egy alkalommal tájékoztassa Ajánlatkérőt a teljes magyarországi idegen nyelvű könyvpiac újdonságairól tematikusan is biztosítson rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt. A tájékoztatás egy hónap teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen
A Magyarországon megjelenő idegen nyelvű dokumentumokat ajánlja föl.
A megrendelés és a kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, hírlevél).
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál.
A nyertes Ajánlattevőnek a megrendelt könyvet (könyveket) a megrendeléstől számított maximum 2 héten belül le kell szállítani.
Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 14 munkanap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 14 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az igénybevétel tervezett mennyisége: 80%
Opcionális rész: 20%
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont tervezett időpont, az a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása esetében módosulhat, mely azonban nem érinti a befejezés határidejét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 612374
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Magyar nyelvű könyvdokumentumok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19501350
Postai cím: Váci Út 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@kello.hu
Telefon: +36 12376900
Internetcím(ek): (URL) www.kello.hu
Fax: +36 13394791
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94860000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Idegen nyelvű könyvdokumentumok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.adrien@lira.hu
Telefon: +36 305353243
Internetcím(ek): (URL) www.lira.hu
Fax: +36 12101488
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2040000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Név: Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.
Adószám: 18066328241
Értékelési szempont
1. Kiadói árlistából biztosított kedvezmény, kedvezményszázalékban (A megrendeléskor érvényes kiadói árlistában szereplő bruttó kiskereskedelmi ár mínusz kedvezményszázalék (csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve (min. 5 %) 39
2. Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke 14 munkanap) 5
2. rész:
Név: Líra Könyv Zrt.
Székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 4-8.
Adószám: 10853665242
Értékelési szempont
1. Kiadói árlistából biztosított kedvezmény, kedvezményszázalékban (A megrendeléskor érvényes kiadói árlistában szereplő bruttó kiskereskedelmi ár mínusz kedvezményszázalék (csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve (min. 5 %) 7
2. Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke 14 munkanap) 7
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)