Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.11.26.
Iktatószám:21662/2020
CPV Kód:35000000-4
Ajánlatkérő:Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52063451
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Attila bv. ezds.
Telefon: +36 13018378
E-mail: horvath1.attila@bv.gov.hu
Fax: +36 1302 2267
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kényszerítő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000970392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás célja a büntetés-végrehajtási szervek kényszerítő eszközeinek cseréje és a Központi Anyagraktár tartalék készletének feltöltése. A Központi Anyagraktár tartalék készletének a feltöltése azért vált szükségessé, mert a Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet első felszerelésének pótlása miatt intézetek közti átcsoportosítás, ideiglenes elvonás történt, mely a Központi Anyagraktár készlet teljes kiutalásával valósult meg, melynek pótlására haladéktalanul szükség van.
Továbbá a BVOP a könnyűszerkezetes férőhely-bővítési projekt keretében létesülő fogvatartotti épületek biztonságos működtetéséhez, az új objektumokban szolgálatot ellátó személyi állomány kényszerítőeszközzel való ellátottságának biztosítása érdekében kényszerítő eszközök beszerzése szükséges az alábbiak szerint:
1. rész: Rögzíthető állású zsanéros bilincs és rögzíthető állású lánctagos bilincs;

2. rész: Könnyfakasztó spray: TW 1000 RSG OC 400 ml és TW 1000 RSG OC 40 ml;

3. rész: Gumibot G-901tartóval és Tonfa G-903 tartóval

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/20 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018745 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 204 - 495568
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. rész megnevezése: Rögzíthető állású zsanéros bilincs és rögzíthető állású lánctagos bilincs
Tárgy: Rögzíthető állású zsanéros bilincs
Mennyiség: 2x560 db; összesen: 1120 db
Tárgy: Rögzíthető állású lánctagos bilincs
Mennyiség: 2x50 db; összesen 100 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy a Büntetés-végrehajtási szervezetnél a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően a Hiatt és Schelli RB-98-100 típusú lánctagos, valamint a Hiatt típusú zsanéros bilincs került rendszeresítésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
A konkrét megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el, amennyiben a megajánlott eszköz a VI.3) pont 7) alpontjában foglalt követelmények alapján megfelel. Az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozóan Ajánlatkérő külön dokumentumot csatol a műszaki leírás mellé. A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
1. rész megnevezése: Rögzíthető állású zsanéros bilincs és rögzíthető állású lánctagos bilincs
Tárgy: Rögzíthető állású zsanéros bilincs
Mennyiség: 2x560 db; összesen: 1120 db
Tárgy: Rögzíthető állású lánctagos bilincs
Mennyiség: 2x50 db; összesen 100 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki adatlapját (magyar nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy a Büntetés-végrehajtási szervezetnél a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően a Hiatt és Schelli RB-98-100 típusú lánctagos, valamint a Hiatt típusú zsanéros bilincs került rendszeresítésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
A konkrét megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el, amennyiben a megajánlott eszköz a VI.3) pont 7) alpontjában foglalt követelmények alapján megfelel. Az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozóan Ajánlatkérő külön dokumentumot csatol a műszaki leírás mellé. A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/12/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Tárgy: Gumibot G-901 tartóval
Mennyiség: 2x800; összesen: 1600 db
Tárgy: Tonfa G-903 tartóval
Mennyiség: 2x50 db; összesen 100 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
Jelen eljárás 3. részében a pontos terméktípus AK- nél a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően rendszeresített eszköz. A konkrét megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el, amennyiben a megajánlott eszköz a VI.3) pont 7) alpontjában foglalt követelmények alapján megfelel. Az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozóan Ajánlatkérő külön dokumentumot csatol a műszaki leírás mellé. A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
Tárgy: Gumibot G-901 tartóval
Mennyiség: 2x800; összesen: 1600 db
Tárgy: Tonfa G-903 tartóval
Mennyiség: 2x50 db; összesen 100 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki adatlapját (magyar nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
Jelen eljárás 3. részében a pontos terméktípus AK- nél a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően rendszeresített eszköz. A konkrét megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el, amennyiben a megajánlott eszköz a VI.3) pont 7) alpontjában foglalt követelmények alapján megfelel. Az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozóan Ajánlatkérő külön dokumentumot csatol a műszaki leírás mellé. A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/12/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2.Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5.AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.
6.A gazdasági szereplőnek az ajánlattétel, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján rendelkeznie kell hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedéllyel a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet XXV. fejezete vonatkozásában. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra úgy alvállalkozó vonatkozásában is szükséges a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolata. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari tevékenység végzésére jogosító érvényes engedélyének másolatát, magyar nyelvű fordítását (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) szükséges benyújtani, vagy amennyiben letelepedés szerinti országban előírt engedélyek megléte közhiteles nyilvántartásból ellenőrizhető, úgy az adatbázis elérhetőségét kell megjelölni. Ajánlatkérő nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt követelménynek való megfelelés igazolása érdekében (6. sz. nyilatkozatminta).
7.AK a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban (továbbiakban: BM utasítás) előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez az alábbi egyéb követelményeket határozza meg: amennyiben AT AK-nél nem rendszeresített eszközt ajánl meg, abban az esetben a BM utasítás 27. §-a alapján próbahasználat lefolytatása szükséges, melyhez a próbahasználati tervet AK a műszaki leírás mellékleteként csatolt. A próbahasználat lefolytatásához 2 db mintatermék benyújtás szükséges - az ajánlat részeként - a KD 12.5. pontjában meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Műszaki előírásban foglaltaknak megfelelő mintadarabok benyújtásának elmulasztása, vagy az előírásoknak való nem teljes körű megfelelés vagy a hiányos darabszámban történő benyújtás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A mintadarabok biztosítása nem tartozik bele a teljes szerződött alapmennyiségbe. Az ajánlat részeként benyújtott mintadarabok az összegezés megküldését követő 10 napon belül visszaadásara kerülnek ajánlattevők részére, Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a benyújtott mintadarabokat az alapmennyiség leszállításakor adja vissza.
Rendszeresítés esetén a szerződés a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás 3.§ (5) bekezdése szerint a szerződés tárgyát képező eszköz rendszeresítésétől függő időbeli hatállyal lép hatályba. A rendszeresítésről AK a nyertes AT-t rendszeresítés megtörténtéről szóló határozat kézhezvételétől számítottan 2 (kettő) munkanapon belül írásban tájékoztatja.
8.AK tájékoztatásul rögzíti, hogy az 1. rész vonatkozásában a Büntetés-végrehajtási szervezetnél a Hiatt és Schelli RB-98-100 típusú lánctagos, valamint a Hiatt típusú zsanéros bilincs került korában rendszeresítésére.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Felolvasólap (EKR űrlap)
-Kereskedelmi ártábla
-Termék műszaki és biztonsági adatlapja
-Kbt. 66. § (2) bek. szereinti nyil. (EKR űrlap)
-EEKD
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
-Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
-Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A) /13. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A.) /14. pontja szerint aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolata
- A hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedély egyszerű másolata
Az ajánlat részeként, a rendszeresítési eljáráshoz szükséges benyújtani az alábbi dokumentumokat:
- Megajánlott termék forgalomba hozatali engedélye vagy CE tanúsítvány
- Megfelelőségi igazolás: FBI PIV IQS / ISO 1979-4: 2011 (Annex. B) minőségi bizonyítvány
10. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra AT nyújtsa be:
- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről
- Előírt kizáró okok igazolás (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)
- Referencianyilatkozat/igazolás
11.A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be
- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt AV(k) tekintetében
- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz. nyilatkozatminta)
12. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13. A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14. A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
Karakterkorlátra tekintettel FOLYTATÁS VI.4.3) pontban
Helyesen:
1.Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2.Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5.AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.
6.A gazdasági szereplőnek az ajánlattétel, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján rendelkeznie kell hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedéllyel a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet XXV. fejezete vonatkozásában. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra úgy alvállalkozó vonatkozásában is szükséges a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolata. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari tevékenység végzésére jogosító érvényes engedélyének másolatát, magyar nyelvű fordítását (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) szükséges benyújtani, vagy amennyiben letelepedés szerinti országban előírt engedélyek megléte közhiteles nyilvántartásból ellenőrizhető, úgy az adatbázis elérhetőségét kell megjelölni. Ajánlatkérő nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt követelménynek való megfelelés igazolása érdekében (6. sz. nyilatkozatminta).
7.AK a 18/2011. (VI.30.) BM utasításban (továbbiakban: BM utasítás) előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez az alábbi egyéb követelményeket határozza meg: amennyiben AT AK-nél nem rendszeresített eszközt ajánl meg, abban az esetben a BM utasítás 27. §-a alapján próbahasználat lefolytatása szükséges, melyhez a próbahasználati tervet AK a műszaki leírás mellékleteként csatolt. A próbahasználat lefolytatásához 2 db mintatermék benyújtás szükséges - az ajánlat részeként - a KD 12.5. pontjában meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Műszaki előírásban foglaltaknak megfelelő mintadarabok benyújtásának elmulasztása, vagy az előírásoknak való nem teljes körű megfelelés vagy a hiányos darabszámban történő benyújtás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A mintadarabok biztosítása nem tartozik bele a teljes szerződött alapmennyiségbe. Az ajánlat részeként benyújtott mintadarabok az összegezés megküldését követő 10 napon belül visszaadásara kerülnek ajánlattevők részére, Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a benyújtott mintadarabokat az alapmennyiség leszállításakor adja vissza.
Rendszeresítés esetén a szerződés a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás 3.§ (5) bekezdése szerint a szerződés tárgyát képező eszköz rendszeresítésétől függő időbeli hatállyal lép hatályba. A rendszeresítésről AK a nyertes AT-t rendszeresítés megtörténtéről szóló határozat kézhezvételétől számítottan 2 (kettő) munkanapon belül írásban tájékoztatja.
8.AK tájékoztatásul rögzíti, hogy az 1. rész vonatkozásában a Büntetés-végrehajtási szervezetnél a Hiatt és Schelli RB-98-100 típusú lánctagos, valamint a Hiatt típusú zsanéros bilincs került korában rendszeresítésére.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Felolvasólap (EKR űrlap)
-Kereskedelmi ártábla
-Termék műszaki és a 2. rész vonatkozásában biztonsági adatlapja
-Kbt. 66. § (2) bek. szereinti nyil. (EKR űrlap)
-EEKD
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
-Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
-Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A) /13. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A.) /14. pontja szerint aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolata
- A hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedély egyszerű másolata
Az ajánlat részeként, a rendszeresítési eljáráshoz szükséges benyújtani az alábbi dokumentumokat:
- Megajánlott termék forgalomba hozatali engedélye vagy CE tanúsítvány
10. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra AT nyújtsa be:
- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről
- Előírt kizáró okok igazolás (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)
- Referencianyilatkozat/igazolás
11.A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be
- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt AV(k) tekintetében
- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz. nyilatkozatminta)
12. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13. A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14. A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
Karakterkorlátra tekintettel FOLYTATÁS VI.4.3) pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívás II.2.4) pontját (1. és 3. rész vonatkozásában); a VI.3) pont 9. alpontját; IV.2.2) pontját; IV.2.7) pontját és a közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ