Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2173/2020
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Táp Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:9095 Táp 018, 078, 0113, 0133, 0185 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Táp Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62257547
Postai cím: Győri Utca 39
Város: Táp
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika FAKSZ (00818)
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tapkozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000887012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9095 Táp 018, 078, 0113, 0133, 0185 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táp Község területén az alábbi helyrajzi számú útszakaszok felújítási munkálatai: 018; 078; 0113; 0133; 0185. A beruházás tárgya a földutak burkolatának megerősítése illetve a nyomvonalra való visszahelyezése, és a meglévő burkolatnak a felújítása többlet forgalmi sáv és csapadékvíz elvezetés megváltoztatásával.
- 018-as hrsz-on 4635,3 m2,
- 078-as hrsz-on 4864,6 m2,
- 0113-as hrsz-on 2249,5 m2,
- 0133-as hrsz-on 4153,9 m2,
- 0185-ös hrsz-on 2075 m2 útfelület felújítása.
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16,1826311389 sz. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20556 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39949013
Postai cím: István Utca 213
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: langszolg@langszolg.hu
Telefon: +36 204557546
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96456453
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87315784
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233140-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9095 Táp 018, 078, 0113, 0133, 0185 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táp Község területén az alábbi helyrajzi számú útszakaszok felújítási munkálatai: 018; 078; 0113; 0133; 0185. A beruházás tárgya a földutak burkolatának megerősítése illetve a nyomvonalra való visszahelyezése, és a meglévő burkolatnak a felújítása többlet forgalmi sáv és csapadékvíz elvezetés megváltoztatásával.
- 018-as hrsz-on 4635,3 m2,
- 078-as hrsz-on 4864,6 m2,
- 0113-as hrsz-on 2249,5 m2,
- 0133-as hrsz-on 4153,9 m2,
- 0185-ös hrsz-on 2075 m2 útfelület felújítása.
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87315784
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39949013
Postai cím: István Utca 213
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: langszolg@langszolg.hu
Telefon: +36 204557546
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96456453
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett, akivel kivitelezési szerződést kötött 2019. október 17-én.
A szerződést 1. sz. mellékletét képező Tételes árajánlat a Felek jóváhagyása után a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete alapján módosul.
Indoklás:
Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján nem jelentős, kizárólag a pályázati elszámoláshoz való igazodást segíti az árazott költségvetés Építési Normagyűjtemény szerinti módosítása. A módosítás sem a szerződéses árat, sem az egyes tételek műszaki tartalmát nem befolyásolja, a korábbi verseny feltételeire sincs kihatással.
A szerződés minden egyéb pontja változatlan a Felek megegyezése szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 87315784 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 87315784 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben